Twitter Facebook
Welkom op mijn website, hier laat ik me graag vinden! - en ook in het gewone leven, trouwens. Ik ben Henk Medema, theologisch onderzoeker, spreker. Hou van lezen en hardlopen (maar zelden tegelijk), en van Jezus, en van mijn vrouw Tineke, mijn kinderen en kleinkinderen. Let's be in touch!
Lees mijn blog en volg me op twitter.
Henk Medema
23
JUNE

ZondeRschuld - en een stem in je hart

Moet je nadenken over zonde, over schuld? De meeste christenen zullen zeggen: jazeker, nou en of. Er zit niks anders op. Voor de titel van dit boek hebben Mattias Rouw c.s. een aardige woordspeling bedacht: ZondeRschuld, waarmee een ander antwoord wordt gegeven: nee, dat moet je niet doen, althans niet binnen het kader van schuld, een juridische verhouding tot God. Niet in een denkmodel waarin we van de ene schuldvraag naar de volgende oplossing gaan: vergeving, verzoening, heilszekerheid (met dubbele vraagtekens??) - enzovoorts, want je kunt eindeloos vraagtekens verzinnen. En we doen het ook, veel te veel. Het christelijke geloof lijkt wel een bedrijfje te zijn van eindeloos zonde-management, dat ‘gelukkig’ steeds weer goed afloopt, maar constant nieuwe probemen opwerpt.

 

In een boeiende theologische briefwisseling gaan Mattias Rouw en Peter van Dijk hierover in gesprek. Ze beginnen ermee te luisteren naar de Woestijnvaders, pioniers van het oude christendom van de 4e en 5e eeuw. Die blijken verrassend weinig over schuld en zonde gesproken te hebben; hoe komt dat toch? (Dit boekje sluit aan bij het kort geleden verschenen grotere boek ‘Woestijnvaders’ onder eindredactie van Mattias Rouw.) We worden meegenomen van de woestijnvaders door de scholastiek (Thomas van Aquino, Anselmus), de Verlichting en het calvinisme. Laat je maar meenemen. Flabbergasted word je af en toe, maar dat helpt je om vrij te komen van oude denkmodellen, zoals in hoofdstuk 8 het meest uitgebreid wordt uiteengezet. Het juridische, forensische denken over zonde en schuld is écht niet het totaalbeeld wat in het Nieuwe Testament, en met name in de Romeinenbrief, aan ons wordt voorgelegd. Het begint allemaal met een volkomen vrijheid, het volbrachte werk van Christus. En op basis daarvan gaat Christus aan en in ons voort met de Geest, om zijn genezend werk te doen tot aan de voleinding. Een verrassende en overtuigende speurtocht.

Eén punt: eigenlijk weet ik niet of ik het wel eens ben met de auteurs als ze het forensische aspect van de Romeinenbrief helemaal lijken te willen verwijderen. Het helpt, lijkt me, niet de metafoor van de rechtvaardiging uit te schakelen; laat de complete goddelijke kracht van dat heilsgebeuren juist ten volle tot je doordringen. Telkens weer door de Romeinenbrief heen tobben, van hoofdstuk 3 tot 4, 4 naar 5, van 7 naar 8: nee! Maar leer God Zelf kennen, in zijn wezen rechtvaardig én rechtvaardigend. Het werk van Jezus dwingt de goddelijke rechtvaardiging niet af, maar openbaart de volkomenheid daarvan.

Lees dit boek zoals de woorden van Psalm 27:8 NBG  - ‘Van uwentwege zegt mijn hart: zoek mijn aangezicht! Ik zoek uw aangezicht, HEER!’ Kortom: terwijl je dit leest, luister naar de stem die in je hart spreekt.

 

ZondeRschuld : woestijnvaders over vernieuwd leven. Mattias Rouw, Peter van Dijk e.a.. Uitgeverij Brandaan, Barneveld, 144 blz., € 16,95

 

TwitterTwitterfeed @medema

Hd10:14 - Maar Petrus zei: Niks daarvan, Heer! ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein is, wat niet koosjer is. !
Boekenbonnen besteden. Welk boek moet ik echt in de zomer gaan lezen? #dtv #jekentme
Sources of bibliolatry, well put.