Twitter Facebook Inspire Media Medema boeken bij Jongbloed
Kijk: medema is zichzelf weer, nu ook virtueel!
Welkom op mijn website, hier laat ik me graag vinden! - en ook in het gewone leven, trouwens. Ik ben Henk Medema, uitgever digitale media bij Inspire Media, theologisch onderzoeker, spreker. Hou van lezen en hardlopen (maar zelden tegelijk), en van Jezus, en van mijn vrouw Tineke, mijn kinderen en kleinkinderen. Let's be in touch!
Lees mijn blog en volg me op twitter.
Henk Medema
24
JANUARY

Kerk, discipelschap, God? Welkom in Driebergen op 30 januari

Waar moet je beginnen: met de (of een) kerk, of met discipelschap? In de  stampvolle studiedag over discipelschap, vorige week in Lunteren, is weer eens nadrukkelijk de intussen beroemd geworden uitspraak van Mike Breen geciteerd: ‘Als je bij de kerk begint, kom je nooit tot discipelschap. Als je bij discipelschap begint, zul je zien dat er een kerk ontstaat’. In de wandelgangen en nadien ontstond er weer een brede discussie over. Ik heb dat debat steeds weer boeiend gevonden: je komt, zo lijkt het, precies midden in de relevante vragen terecht. Toch ga ik er langzamerhand aan twijfelen of je die beide zo tegen elkaar kunt of moet uitspelen. Waarom niet beide aspecten, elkaar ondersteunend, zich vermenigvuldigend?
Ik ga er straks iets over zeggen. Nu eerst de uitnodiging voor wie wil: op vrijdagmiddag 30 januari om 13.30 hebben we in het EA/EZA gebouw in Driebergen weer een ‘expert meeting’ - tussen aanhalingstekens, want ook mensen die zich nog geen expert voelen, zijn welkom. Het kost niks - maar het is niet niks. Als je maar een warme interesse hebt voor ‘missional Church’, want anders word je er niet blij van.
Aanstaande vrijdag 30 januari brengt prof. dr. Stefan Paas (hoogleraar kerkplanting en kerkvernieuwing) de trends in Missional Church in Europa ter sprake, en wat ons verlangen zou moeten zijn.
Mede namens Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie: welkom! Stuur wel even een mailtje naar henk@medema.nl
 

En dan terug naar de kerk en de discipelen: tegenover elkaar, onder elkaar, naast elkaar, met elkaar - hoe moeten we de combinatie zien?
Een beginnetje, vanuit de Efezebrief: we moeten eigenlijk niet starten op het menselijke vlak, maar bij God Zelf. Hij is in diepste wezen missional, Zichzelf naar buiten richtend tot de totale mensenwereld die Hij geschapen heeft. Hij is dat eerst in zijn Zoon op aarde, en vervolgens, sinds Christus’ verheerlijking in de hemel, is Hij dat in zijn ekklesia, zijn Kerk, zijn Gemeente, op aarde. Zoals de Vader de Zoon gezonden heeft, zo maakt de drieëne God zijn kerk tot het instrument van zijn missie. Per definitie is de Kerk (niet: wil het zijn, of moet het zijn) ‘missional Church’.
Alleen op die manier kan er een cultuur van discipelschap ontstaan. De Kerk raakt in beweging vanuit God, en leeft en beweegt zij niet alleen als totaal, maar komen ook de mensen als individuele discipelen in beweging in de Drie-ene, in Vader, Zoon, Geest. Met elkaar, interactief, relationeel.
Want zoals relationaliteit in wederzijdse liefde essentieel is in God, zo is dat ook in de Kerk. Gods openbaring naar mensen toont wie Hij in werkelijkheid is. De Vader heeft de Zoon lief, en de Zoon heeft de Vader lief (o.a. Mt11:27vv.; Jh10:17; 17:23), en de Geest is degene die de beweging aanstuurt van deze Goddelijke liefde (Rm15:30).
In Efeze 1 wordt de aanzet hiervoor gegeven. God is de Vader van onze Heer Jezus Christus, en bestemt de verlosten tot zonen met Hem, begenadigd in de Geliefde, om in de Zoon uiteindelijk alles-en-alles bijeen te brengen onder zijn hoofdschap, terwijl de Heilige Geest er Gods zegel op plaatst, tot lof van zijn heerlijkheid.
De openbaring van deze drie-ene God brengt een levende gemeenschap van discipelen tot stand. Door de kracht van de Geest brengen de Goddelijke relaties zich in mensen tot uitdrukking. Zo wordt het concreet: discipelschap! Relationeel, in de navolging van Jezus functionerende plaatselijke gemeente, in lijn met de kerk der eeuwen, en eveneens in een levende hoop met de kerk in de voleinding - dat is een kerk waarin zich discipelschap kan vermeerderen.
Je moet er wel bij zeggen: kán… Want nu komt het erop aan: stellen wij ons ook echt open voor discipelschap? Graven we er greppels voor om de regen, de zegen van Boven, dichtbij te brengen in Jezus’ navolging op aarde? En hoe gaan we dat faciliteren? Daar zit ‘m de echte uitdaging.
 

TwitterTwitterfeed @medema

Morgenochtend ben ik prediker van het Woord op #GrootNIeuws bij @EOnl - zie http://t.co/8dPgX64k3q
Goeiemorgen! Na het nieuws van zevenen op @1008AM even iets over dingen van deze week. Als je wakker bent: luister mee! #Uitdaging