Twitter Facebook Inspire Media Medema boeken bij Jongbloed
Kijk: medema is zichzelf weer, nu ook virtueel!
Welkom op mijn website, hier laat ik me graag vinden! - en ook in het gewone leven, trouwens. Ik ben Henk Medema, uitgever digitale media bij Inspire Media, theologisch onderzoeker, spreker. Hou van lezen en hardlopen (maar zelden tegelijk), en van Jezus, en van mijn vrouw Tineke, mijn kinderen en kleinkinderen. Let's be in touch!
Lees mijn blog en volg me op twitter.
Henk Medema
19
NOVEMBER

Missional Church - licht voor de volken

De kerk - en dan zoals ze naar buiten treedt, gezonden. Missional Church: in het seizoen 2014-’15 houdt EA/EZA een vijftal bijeenkomsten over dat onderwerp. Op vrijdagmiddag 28 november de tweede, in Driebergen.
We noemen ze ‘expert meetings’ omdat we daar graag mannen en vrouwen bijeen willen hebben die graag op zoek willen gaan naar meer expertise. Mensen in de kerken van de reformatie en in de breedte van de evangelische beweging, zoekend naar antwoorden op brandende vragen.
 

Een eerste bijeenkomst in september was een algemene introductie. Nu willen we beginnen bij de ‘Romana’, de oudste van de christelijke kerken, de Rooms-katholieke Kerk. We laten ons graag in het onderwerp inleiden door prof. dr. H.W.M.  (Herwi) Rikhof, emeritus hoogleraar theologie, wonend in Nijmegen, bij wie de bisschop van Groningen, Gerard de Korte, in 1994 is gepromoveerd.
Het thema is: Licht voor de volken: een katholieke Kerk met toekomst? Prof. Rikhof zal eerst iets zeggen over het Tweede Vaticaans Concilie (Lumen Gentium) en daarna over de huidige paus: zijn visie op de kerk is een andere dan die van de vorige paus.
Vervolgens zullen we interactief in discussie gaan, met onder andere vragen als: zou het bij het ‘echte’ katholieke denken passen de term ‘missional church’ te gebruiken? Hoe past dat bij het sacramentele karakter van de Kerk in het Rooms-katholieke denken? Welke plaats heeft de visie op eucharistie daarin? Hebben (los van de Kerk) individuele mensen een open toegang tot het Woord van God, en kunnen ze (los van de Kerk) tot het heil komen? Wat is dat heil trouwens: de redding van de ziel voor de eeuwigheid, of meer, en wat dan?
 
De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van EA/EZA, Hoofdstraat 55 te Driebergen, op vrijdag 28 november 2014, van 13.30 tot 16.30 uur. Vanaf 13.00 inloop met koffie en thee. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar men wordt verzocht zich per mail aan te melden via henk@medema.nl
 
Jan Wessels, directeur EA/EZA
Henk Medema, samenroeper
 

TwitterTwitterfeed @medema

Hb4:13 - En geen schepsel is voor Hem verborgen; alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem voor wie wij verantwoording moeten afleggen.
RT @HarcoPloegman: Bericht: Manuel Venderbos stopt als #EO-presentator en moet verder achter de camera. Geen nadere reactie EO: http://t.c…