Twitter Facebook Inspire Media Medema boeken bij Jongbloed
Kijk: medema is zichzelf weer, nu ook virtueel!
Welkom op mijn website, hier laat ik me graag vinden! - en ook in het gewone leven, trouwens. Ik ben Henk Medema, uitgever digitale media bij Inspire Media, theologisch onderzoeker, spreker. Hou van lezen en hardlopen (maar zelden tegelijk), en van Jezus, en van mijn vrouw Tineke, mijn kinderen en kleinkinderen. Let's be in touch!
Lees mijn blog en volg me op twitter.
Henk Medema
23
JULY

En toch beweegt HIJ. #MH17

n de koude winter van 1995-’96 preekte de Nederlandse legerpredikant dr. J. van Eck elke zondag over een thema dat hij later in een boekje samenvatte, onder de titel EN TOCH BEWEEGT HIJ. De titel is natuurlijk een knipoog naar Galileo Galilei (1564-1642), die Copernicus’ theorie van het heliocentrisme aanhing: niet de aarde, maar de zon staat in het middelpunt van ons zonnestelsel. Na zijn veroordeling door de Inquisitie zou Galilei volgens de legende binnensmonds de woorden hebben gesproken: e pur si muove, ‘en toch beweegt zij [de aarde]’
En toch beweegt HIJ. Het lijkt wel alsof God zwijgend en teruggetrokken is, afwezig, terwijl de rampen over de aarde rollen.
Er is inderdaad een copernicaans omwenteling nodig om te kunnen geloven dat Hij wel degelijk beweegt.

En toch beweegt Hij. Op deze dag van nationale rouw zijn wij verbonden in verdriet, gelovend of ongelovig, hevig twijfelend, en misschien tegelijk sterk vermoedend dat Hij wél bestaat. Tegelijk realiseer je je dat het daar niet om gaat, zoals C.S. Lewis zei in ‘De Grote Scheiding’: alsof de lieve Heer niets anders te doen had dan te bestaan…’
Op een of andere manier is het allemaal teveel wat er op dit moment over onze wereld heen spoelt. Waarvan Nederland maar een klein stukje te verstouwen krijgt, en waarvan die afschuwelijke ramp met de MH17 een fragment is.
Maar temidden van geloof, ongeloof, bijgeloof en kleingeloof zeggen wij, met bevende maar toch vaste stem: en toch beweegt Hij!
Deze korte blog moest er vandaag even uit. Een theodicee, een theologische rechtvaardiging van alles wat God doet, zit er nu even niet in (voorzover dat überhaupt denkbaar is!). De vraagtekens gaan over zijn kenbaarheid (wat laat God van Zichzelf zien?), over zijn hart (wat voelt Hij?), over zijn soevereiniteit (waarom laat Hij dit toe?), en over zijn regering (stond dit in Gods planning?). Waarom is dit allemaal zo onbegrijpelijk? Zijn wij nu gek, of…?
De verheven majesteit van God uit zich vandaag in de verbrokenheid van mensen die zijn nabijheid zoeken. Naar hen toe beweegt Hij zich, met heel zijn hart en heel zijn wezen.  ‘De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan’ (2 Kronieken 16 vers 9).
Niet bij ons mensen, maar in de Heer is het middelpunt van het universum te zoeken. Geen onbewogen Beweger (zoals Aristoteles zei), geen statisch centrum, maar bewegend. Bewogen.
 

TwitterTwitterfeed @medema

2Tm4:22 - De Heer is met je geest. De genade is met jullie.
RT @rachelheldevans: Samaritan’s Purse Doctor Serving in Liberia, West Africa, Tests Positive for Ebola http://t.co/aU5bUipL8E
RT @FloydMcClung: In the midst of the war in Gaza, the love of Christ is being shown to Muslims in need. http://t.co/QRVMRLpqyG