Twitter Facebook Inspire Media Medema boeken bij Jongbloed
Kijk: medema is zichzelf weer, nu ook virtueel!
Welkom op mijn website, hier laat ik me graag vinden! - en ook in het gewone leven, trouwens. Ik ben Henk Medema, uitgever digitale media bij Inspire Media, theologisch onderzoeker, spreker. Hou van lezen en hardlopen (maar zelden tegelijk), en van Jezus, en van mijn vrouw Tineke, mijn kinderen en kleinkinderen. Let's be in touch!
Lees mijn blog en volg me op twitter.
Henk Medema
28
MARCH

Als evangelischen niet gauw consistent gaan denken over de kerk, kunnen ze de boel wel sluiten.

Als evangelische mensen niet gauw beginnen serieus na te denken over de Kerk, kunnen ze de boel wel sluiten. Dat was de hoofdstelling van drs. Teun van der Leer, rector van het Baptisten-seminarium, vrijdag j.l. tijdens een bijeenkomst bij de EA/EZA in Driebergen. Van der Leer heeft bijna tien jaar geleden zijn MA-thesis geschreven over het onderwerp De kerk op haar smalst. Op zoek naar een ecclesiologisch minimum voor de kerk aan het begin van de eenentwintigste eeuw en is nu bezig te promoveren in de theologie, met als onderwerp de ecclesiologie van de vrije kerken.
Lastig is dat: ‘vrijkerkelijk’ over de Kerk denken. Juist in de vrije gemeenten (die we ook wel ‘evangelisch’ noemen), zit de behoefte diep om zich af te zetten van het corpus christianum, zeg maar: de gevestigde christenheid. Maar de behoefte om diep en consistent na te denken over de Kerk? Die zit een heel stuk minder diep.
Toch valt daaraan niet te ontkomen. Evangelische mensen verwerpen bijna allemaal de ambtenhiërarchie van de rooms-katholieke kerk, en ook de woord-en-sacrament kerkvisie van de gevestigde protestantse kerken. Maar wat dan wel?

Jezus in het midden, dat was een voor de hand liggend uitgangspunt voor Teun van der Leer, en het was ook niet vreemd om dat te koppelen aan Mattheüs 18:20 (waar het woord ‘kerk’ [Gr. ekklesia] overigens niet voorkomt, wél in vs.17). Het kader is conflictsituaties temidden van christenen, de daarop volgende verzoening, en een klein groepje dat daarbij elkaar opzoekt en Jezus’ aanwezigheid ervaart.
Je medegelovigen: dat is dus het tweede element. Of je ‘t wilt of niet, je kunt de kerk niet vermijden. Christus is niet los verkrijgbaar. Er zijn dingen die je niet kunt ontvangen buiten je geloofsgenoten om.
Je gezamenlijke commitment is een derde punt, door Teun (als echte baptist vanzelfsprekend) verbonden met de doop. Het is een ‘ownership’ dat niet betekent dat de kerk van ons allemaal is, maar wél dat wij allemaal van Christus zijn. Wat de verbinding dan weer zó direct maakt dat je zegt, in de woorden van Miroslav Volf: we are the Church!
Teun van der Leer nam ons mee terug naar Amsterdam, waar in 1609 de eerste baptistenkerk werd gesticht, en wees erop dat ‘covenanting’ (het sluiten van een verbond) daarvan een wezenlijk onderdeel uitmaakte. De eerste leden werden niet alleen gedoopt, maar betuigden ook hun verbondenheid aan de Heer én aan elkaar, door hardop een getuigenis te geven, for better and for worse.
 
De laatste twee stellingen laat ik in dit blog als vragen staan. Denk erover, reageer erop!
- Als je missionair pioniert zonder een goed doordachte visie op de kerk, ben je aan het ploegen zonder te weten hoe het met zaaien en maaien zal aflopen. Wat betekent dat voor de vraag: wil je bekeerlingen maken of een kerk bouwen? en wat voor kerk dan?
- Als je een kerkvisie 'van onderen' wilt, wat heeft dat dan voor gevolgen wat ambt en doop betreft?
 

TwitterTwitterfeed @medema

Een dringend pleidooi voor iets dat anders en meer is dan geldzucht. De Ceausescu’s van ABN Amro - #NDnl http://t.co/oLYwW6jfGu
RT @inekebaron: Paasmorgen als medegevangene het bevrijdingsfeest te mogen vieren. Ik zie er naar uit.