Twitter Facebook Inspire Media Medema boeken bij Jongbloed
Kijk: medema is zichzelf weer, nu ook virtueel!
Welkom op mijn website, hier laat ik me graag vinden! - en ook in het gewone leven, trouwens. Ik ben Henk Medema, uitgever digitale media bij Inspire Media, theologisch onderzoeker, spreker. Hou van lezen en hardlopen (maar zelden tegelijk), en van Jezus, en van mijn vrouw Tineke, mijn kinderen en kleinkinderen. Let's be in touch!
Lees mijn blog en volg me op twitter.
Henk Medema
22
MARCH

Evangelisch denken over de kerk

Een week voor Pasen wordt het de hoogste tijd om ons af te vragen of het nieuwe leven echt een plek gaat krijgen in de kerk.
Eens in de twee maanden, je weet het intussen, is op een vrijdagmiddag Jan Wessels onze gastheer, directeur van de EA/EZA in Driebergen. Deze keer, vrijdag 27 maart 2015 vanaf halt twee, is Teun van der Leer spreker. Hij is rector van het Baptistenseminarie, en werkt aan een proefschrift over evangelische ecclesiologie.
 
Plaats: gebouw van de EA/EZA in Driebergen, Hoofdstraat 51.
Datum: vrijdag 27 maart 2015 van 13.30 tot 16.30 uur
Spreker: drs. Teun van der Leer
Kosten: geen
Melden: henk@medema.nl
 

Dit is de centrale stelling die Teun van der Leer in ons midden legt:
ALS EVANGELISCHE CHRISTENEN NIET SPOEDIG BEGINNEN MET NADENKEN OVER DE KERK, KUNNEN ZE DE BOEL WEL SLUITEN
En daarna gaat hij concreter worden, in vier sub-stellingen:
1. Een evangelische ecclesiologie bestaat niet.
2. Christus is niet los verkrijgbaar: verbondenheid met Hem is verbonden zijn met de kerk.
3. Missionair pionieren zonder een goed doordachte ecclesiologie is als ploegen zonder te weten wat je wilt gaan zaaien.
4. Een evangelische ecclesiologie is per definitie een ecclesiologie ‘van onderen’, wat vergaande consequenties heeft voor zowel de doop als het ambt.
Nogal uitdagend. Kom luisteren en praten - het kost niets, behalve misschien dat je denken en je gevoelen over de kerk nogal door elkaar gegooid wordt… maar wie daar geen bezwaar tegen heeft, mag zich melden via henk@medema.nl
 
We melden nog een extra ingelast evenement. Zoals intussen hier en daar bekend is geworden, werken een aantal Zuidafrikaanse kerkvernieuwers aan onderzoeksprojecten in Nijmegen aan de Radboud-universiteit. Eén van hen is prof. dr. Stephan Joubert uit Pretoria. We hebben hem al vaker als gastspreker gehad in Nederland, en hij heeft heel wat boeiends te vertellen over kerkvernieuwing.
Op donderdag 9 april 2015 vanaf 13.30 uur zal Stephan Joubert ons inleiden in het thema: Narratieve Kerkvernieuwing: van stenen tafelen tot tafelgemeenschap. Ook deze bijeenkomst is gratis, wordt gehouden in het EA/EZA-gebouw, en ook hier is aanmelding wél nodig, evenzo via henk@medema.nl
 

TwitterTwitterfeed @medema

En vanmiddag dan naar @eanld vanaf 13.30 (welkom!) met #TeunvdLeer - Evangelisch denken over de kerk http://t.co/bijddt2ej9 #uitdagend
Vanmorgen weer eens even bijpraten met @GerhardRijksen - tijdje geleden! #zinin