Twitter Facebook Inspire Media Medema boeken bij Jongbloed
Kijk: medema is zichzelf weer, nu ook virtueel!
Welkom op mijn website, hier laat ik me graag vinden! - en ook in het gewone leven, trouwens. Ik ben Henk Medema, uitgever digitale media bij Inspire Media, theologisch onderzoeker, spreker. Hou van lezen en hardlopen (maar zelden tegelijk), en van Jezus, en van mijn vrouw Tineke, mijn kinderen en kleinkinderen. Let's be in touch!
Lees mijn blog en volg me op twitter.
Henk Medema
22
FEBRUARY

Ik heb een droom, over de Kerk - en ik lig er wakker van.

Ik heb een droom, over de kerk - en ik lig er wakker van. Terwijl de mars van Selma naar Montgomery herdacht wordt (het was een halve eeuw geleden, maart 1965) en de film Selma in de bioscopen verschijnt, maak ik bijna vanzelf de verbinding met de beroemde woorden van Martin Luther King. Die film, Selma, ga ik kijken - want Amerika (en de wereld in het algemeen) is nog steeds niet zoals zij moet zijn: een plek waar mensen van allerlei soort elkaar kwetsbaar en authentiek zijn en elkaar onvoorwaardelijk aanvaarden.
De kerk is niet zoals zij moet zijn: één, elkaar helemaal en ten volle aanvaardend, mannen en vrouwen, hoog- en laagopgeleid, medelanders en Nederlanders, gereformeerd, evangelisch, katholiek, eindeloze variëteiten. Wat mooi, die verscheidenheid! Wat hartverscheurend, die verscheurdheid. En als we over die eenheid gaan discussiëren, doen we dat onderling en raken we weer op onszelf betrokken. Hopeloos.
Of toch niet?
 

De kerk moet naar buiten toe, de wereld in, en daar Christus laten zien. Tegenover het slechte nieuws dat elke dag slechter lijkt te worden, het goede nieuws van het evangelie zetten. Hóe doe je dat? Daar worden, gelukkig, vaak creatieve, werkbare oplossingen voor gevonden. Er wordt ook heel wat over gedebatteerd, einden ver. Mogen vrouwen, als ze in 'onze' kerk geen ambtsdrager kunnen zijn, dan wel preken, Gods blijde boodschap verkondigen? Als er mensen tot geloof komen, kunnen ze dan 'zomaar' gedoopt worden, of is dat veel ingewikkelder? Samenwonen en huwelijk. Sacramenten en bedieningen. Daar gaan we weer met die strijd. Frontlinies, dwars door de kerken heen.
Maar de diepere vraag moeten we niet overslaan: waar droom je van? Of anders gezegd - maar het komt op hetzelfde neer: waar lig je 's nachts wakker van? En als je dan wakker ligt, waarvoor lig je dan stilletjes te bidden? (Mocht iemand zich ongerust maken: ik krijg genoeg nachtrust!)
Hoe zou het moeten zijn? Hoe zit de kerk bijbels-theologisch ‘in elkaar’? Wij kennen regelingen en regeringen in de kerk, ambten en sacramenten. Helemaal zónder gaat niet eens. Maar als je als kerk naar buiten wilt treden, is het de vraag of onze vertrouwde kerkstructuren niet belemmerend werken, en vooral of ze principieel wel passen bij Gods zendingsplan.
Als de kerk in beweging komt, mag de kerkorde dan mee gaan bewegen? Kunnen we openhartig de gesprekken voeren, met z'n allen, juist over dingen waar we het niet over eens zijn? Kunnen we bewegen? En dan niet eenmalig, maar in voortdurende dynamiek? Dat hoeft niet te betekenen dat we alles kwijt moeten wat op gezag en structuur lijkt. Paulus spreekt over een dynamische structuur, een robuust, in alle leden levend lichaam, dat Christus zichtbaar maakt. Daarin wordt het nieuwe geopenbaard dat pas na pinksteren zichtbaar kon worden in de wereld. Vooral in de Efezebrief is te ontdekken hoe het er uit ziet: een bewegende belichaming van Christus in de Kerk.
De (gereformeerde én evangelische) ambtsstructuur is een onhandige verpakking, maar deugt ook bijbels-theologisch niet; niet alleen omdat ze tot verstarring leidt, maar vooral omdat ze niet naar voren en naar buiten gericht is. En onze eigenzinnigheid is een nóg onhandiger verpakking, die al helemaal geen flexibiliteit toelaat.
Ik heb een droom. Wie droomt er mee? Dan kunnen we klaarwakker worden en elkaar in de ogen kijken. Misschien zelfs onze Heer in de ogen kijken…

TwitterTwitterfeed @medema

Morgenochtend kort na zeven voor 't laatst op @1008AM - thema: financieel wankele parakerkelijke organisaties en de kerken in NL #blogvolgt
Kon je lelijk woord op zeggen. #donder "@sjirkkuijper: Het roemloze einde dat #NDnl aankondigde... #verheijen http://t.co/XzEAoQ6aMY”
Op weg naar @agapenederland #033 - de plek waar je wilt wezen 😄