Henk Medema
28
MAY

Butcher's Crossing, Buitengewone Genade, Hemelvaart

Butcher’s Crossing, Buitensporige Genade en Hemelvaart. Wat heeft Butcher’s Crossing te maken met Buitensporige Genade? Niets. Wat hebben die beide boeken met hemelvaart te maken? Heel veel.
Van Jan Pool kreeg ik z’n nieuwe boek BUITENSPORIGE GENADE, en las het. Tegelijk las ik, een beetje te laat, van de auteur van de bestseller STONER, John Williams zijn onlangs verschenen BUTCHER’S CROSSING. Dat is een indrukwekkend boek, maar een verhaal waarin geen spoor van genade voorkomt. En hemelvaartsdag is de dag waarop de aarde de hemel raakt, leidend tot buitensporige genade.
 

De hoofdpersoon in John Williams’ boek, de jonge Will Andrews, geeft gehoor aan de oproep Go west Young Man! - en vindt in een afgelegen dorpje van pioniers een jager op bison-huiden, Miller, met wie hij nog verder westwaarts trekt, over de bergen naar de vlakten van Kansas, waar Miller duizendtallige kuddes bisons zegt te kunnen vinden. Met hen trekt nog een ongeduldige, geldbeluste huidenvilder mee en een fourageur die voortdurend met z’n beduimelde bijbel sjouwt en eruit citeert.
Ik zal niets verraden, maar goed aflopen doet het níet. De reis leest als een soort metafoor van de genadeloze Amerikaanse expansiedrang, ten koste van alles. Zonder mededogen voor medemensen (Miller meldt op een moment dat hij sporen heeft gezien ‘niet van mensen, maar van indianen’), voor elkaar en voor de levende schepping waar ze doorheen trekken. Voor het begrip ‘genade’ is in dit verhaal geen plaats. Of toch wel, heel even: aan het slot is er een zweem van menselijkheid, genade zo je wilt, als Will Andrews, de hoofdpersoon, afscheid neemt van de nog slapende vrouw die hij in Butchers Crossing had leren kennen
Dit is het land waarvan Amazing Grace, van de bekeerde slavenhandelaar John Newton, een soort christelijk volkslied is geworden. Inderdaad begint daar het licht te gloren voor de genadeloos uitgebuite slaven - maar het lied zelf bevat alleen het vooruitzicht dat aan Newton zélf genade is bewezen, en dat hij naar de hemel gaat, om daar ‘bright shining as the sun’ Gods naam te prijzen.
Hemelvaart betekent dat de aarde de hemel raakt, voor het eerst, als je Henoch en Elia even niet meetelt -maar dat was geen aanloop tot een Pinksteren, waarop de hemel ook de aarde raakte. Hemelvaart opent niet de poorten van de hemel voor óns, nog lang niet zelfs. Hemelvaartsdag is de dag van de intocht van de Koning, aan wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Deze Koningsdag opent de hemel voor deze genadeloze aarde, om daar na tien dagen vurig verlangen en bidden genade uit te storten. Buitensporige genade. Amazing Grace. En dat niet zomaar als een verkwikkende bui (alsof we er even van mogen profiteren dat de Heer in een goede bui is…), maar als sluizen van de hemel die voortaan hun kanalen vinden via gewone mensen. Discipelen. Volgers op aarde van Jezus, de Mens in de hemel. De sporen van genade kun je voortaan volgen, en het wordt zelfs buitensporig. Mannen van Galilea, wat staan jullie daar een beetje te suffen en naar de hemel te kijken?
 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief