Henk Medema
18
NOVEMBER

Community: simpel, organisch, vloeibaar. Virtueel, digitaal - EN ontsprongen uit de Drie-eenheid.

 1. Een eenvoudige gemeente (Simple Church), als een levend organisme (Organic Church), beweeglijk, vloeibaar (Liquid Church) - dat alles bijeen genomen, en dan óók nog eens een keer virtueel, digitaal. Hoe zou dat eruit gaan zien?

  We hebben in de vorige blog gesuggereerd dat Miroslav Volf met zijn trinitarische kerk-concept hier wel eens heel vruchtbaar zou kunnen zijn. Voordat we het over een e-community hebben, moeten we ons gedachten vormen over een community. En aan een community van mensen gaat de gemeenschap tussen de drie Personen van de Drie-eenheid vooraf.

  Volgens Volf (After Our Likeness, 220v) is de christelijke gemeenschap polycentrisch: ze heeft net zoveel middelpunten als er deelnemers zijn. Een gemeenschap die - zoals hij het noemt - episcopocentrisch is, een voorganger (oudste, opziener, ‘bisschop’) als centrum heeft, leidt al gauw tot passiviteit van alle leken-leden. De Geestesgaven worden dan verwaarloosd, en deelneming aan de zending van de gemeente neemt af.

  Voor Volf wordt de gemeente gevormd door de aanwezigheid van Christus in de Geest, en dat vindt z’n uiting door de hele plaatselijke, functionerende gemeenschap, niet primair door bedienaren, priesters, dominees of andere personen met een formele aanstelling. De hele gemeente brengt de kerk tot uitdrukking. Alle leden kennen en belijden Christus, ze houden vast aan de Schrift en aan het geloof van de kerk der eeuwen (in een constante bereidheid om nieuwe aspecten te leren), ze zijn samen actief in doop en avondmaal, ze treden naar buiten met bewuste zendingsdrang en sociale liefde.

  De kern van de christelijke gemeente is ‘trinitarisch’, in de hierboven al gemelde zin. Vooral in de levende werkelijkheid, inhoudend dat het leven van de gemeente gevorm wordt naar het model van de Drie-eenheid. Dat is essentieel, zoals Hill zegt: ‘We kunnen helaas met Karl Rahner instemmen, die zei: ‘Als de leer van de Drie-eenheid zou worden losgelaten of onjuist zou blijken te zijn, zou het grootste deel van de (zendings-) literatuur vrijwel ongewijzigd kunnen blijven.’

  In een volgende blog gaan we erover nadenken hoe ‘zoiets’ online zou kunnen werken. Of kan dat helemaal niet, en is er misschien per definitie een aanzienlijke mate van off-line realiteit bij nodig?

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief