Henk Medema
08
APRIL

De cantor en de predikant, de zangleider en de preker - hoe maak je er iets moois van?

Als je als predikant je zondagse preek aan 't voorbereiden bent, en je moet overleggen met de cantor van de kerk waar je prediking moet plaatsvinden, wie heeft dan het laatste woord? Zoals de vraag hier geformuleerd is, kan men zich daar in een evangelische gemeente niets bij voorstellen. Misschien de meest beroemde cantor ook was Johann Sebastian Bach, de Thomascantor van Leipzig. Hij had het vaak aan de stok - niet zozeer met de predikers, maar zeker wel met het stadsbestuur.
Dat kennen we. Een stevig meningsverschil tussen evangelische voorganger of spreker enerzijds en de zangleider (of zelfs het hele muziekteam) anderzijds - kijk, dat is iets waarvoor zonder meer ervaringsdeskundigen te vinden zijn. En we heeft het dan voor het zeggen?
Is dat een interessante vraag, of letterlijk en figuurlijk arbitraal (laat een arbiter de knoop maar doorhakken!)? Er zit natuurlijk de typisch gereformeerde stelling achter dat het Woord voorrang heeft boven de liturgische omlijsting, en de typisch evangelische idee dat een samenkomst van gelovigen vooral een aanbiddingsdienst is.
Maar is daarmee alles gezegd, en komen we dus op een soort patstelling uit? Eigenlijk is dat ook niet zo belangrijk. Wat wel telt: we willen met eenparige schouder de Heer grootmaken, en de gemeente dienen.
 

Wat de predikant doet, is wat wij ‘woordbediening’ noemen - hij is VDM, Verbi Divini Minister,
bedienaar des goddelijken Woords. Zeker. Maar wat hier gebeurt, is ook menselijk, en we zouden het ook niet anders willen, trouwens. We horen geen donderslag, waarbij de omstanders ook verbaasd zouden kunnen denken: een engel heeft gesproken! (vgl. Jh12:29). We horen een mens spreken, en als het goed is, kun je dat zien: hij is transparant. En dat wil hij (M/V) ook, zij het aarzelend, weten: hij noemt z’n eigen zwakheden terwijl zij de kracht van Gods Woord laat spreken.
De cantor (of in evangelische kringen: de zangleider, of het muziekteam) ‘bedient’ de stem van de gemeente. Menselijke stemmen zijn dat; maar het is ook goddelijk, de werkzaamheid van de Geest.
Staat het Woord dan tegenover de Geest, de Geest tegenover het Woord? Nee, dat ook niet: zowel in de prediking als in de lofprijzing weerklinkt beide. Wat de Geest betreft, behoeft dat nauwelijks betoog. Maar ook wat het Woord in de lofprijzing betreft: dat is bene-dictio, eu-logia, goed-spreken, in Gods oren bewonderend laten weerklinken wat Hij eerst heeft gesproken.
Er is trouwens veel méér wat in een dienst kan passen. Er mag iets gebeuren, een doop, een avondmaalsviering, maar waarom ook niet een wonder? Of een getuigenis dat iets (wonderlijk of doodgewoon) gebeurd is, en waar iemand door ontroerd of gegrepen is.
Natuurlijk denken wij als evangelischen allemaal aan de momentaniteit en spontaniteit van de werking van de Geest, maar staat altijd tegenover voorbereiding? Is de hele samenkomst niet een interactiviteit, een ontmoeting van God met zijn gemeente, de gemeente en haar God?
Op dit moment  ben ik bezig met het bestuderen van de gereformeerde ambtstheologie. Ik heb nog niet alles onder de knie, maar ik heb het idee dat kerkrechtelijke regels ons hierin niet verder zullen helpen. En als ik preek in evangelische gemeenten, denk ik: wat zou het mooi zijn als je dit echt sámen kon doen, als team, open voor alles wat er in de voorbereiding (en ook nog op de zondag zelf!) op je af komt. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Jawel, dat is een evangelisch lied, maar daar kan ik niks aan doen…
 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief