Henk Medema
24
OCTOBER

De heerlijke eenvoud van de kerk

Als je kerk eenvoudig is, zal heel het Lichaam verlicht zijn O nee: dat staat er niet, in Mattheüs 6 vers 22. ‘Als je oog eenvoudig is, zal heel je lichaam verlicht zijn’. Het oog, een verbazingwekkend gecompliceerd orgaan. Eenvoudig? De kerk, dat is iets ingewikkelds. Vertel mij wat. Tussen een paar tamelijk ingewikkelde gesprekken over gemeentelijke zaken lees ik Reinier Sonnevelds kleine boekje DE KERK: WAAROM ZOU JE MEEDOEN? En haal weer diep adem. Het kan, het mag. De kerk is zo heerlijk eenvoudig. Echt? Ja, echt. Dit is een ervaringsverhaal. Luister naar de auteur: ‘Vier van de vijf jongeren in Nederland verlaat de kerk. Ik was er een van. Acht jaar lang deed ik niet meer mee. Tegenwoordig weer wel. In dit boekje leg ik uit waarom’. Dit is geen samenvatting van een ecclesiologie, geen dogmatische verhandeling over de kerk. Een boekje van maar 48 bladzijden, en is dus echt heel wat anders dan de Christelijke Dogmatiek van meer dan 700 bladzijden, die nog maar kort geleden werd aangeboden aan Piet Hein Donner, de vice-voorzitter van de Raad van State. Hij zei daarbij o.a. het volgende: ‘De kerk is rijk aan geestelijk goed, maar we kunnen er geen afstand van nemen, ook al spreekt het mensen van tegenwoordig steeds minder aan, waar een simpeler boodschap dat mogelijk wel zou doen’ En de kerk zélf dan? Eenvoudig - zou dat niet een enorme opluchting zijn? Als dát eens waar kon zijn! Het ís waar. Het evangelie is niet een theologie, het is de kerk. Ze hééft niet een (ingewikkelde?) boodschap. Ze is zélf een boodschap: simple church, ook al ziet ze er soms verwarrend en onbegrijpelijk uit. Let op, kijk goed - en je ziet HEM. Laten we - dat is de toonzetting van Reinier Sonneveld - maar eens met een frisse blik naar de kerk kijken. Het beeld is heus niet zo somber, zoals deze ooit kerkelijke auteur laat zien: hij ís er weer. Verlaters van de kerk zijn niet per definitie verliezers van het heil. Ooit evangelische mensen worden niet per se nooit meer door het evangelie gegrepen. We kijken eigenlijk niet goed, als we bij elk piepen en knarsen van de kerkdeuren alsmaar méér kerkverlatingen turven: weer een prodigal, een verloren zoon of dochter! Wie weet zijn het nomaden (zoals David Kinnaman ze noemt), zwervers die in- en uitgaan in hun zoektocht naar Jezus. Of ballingen, met een diep verlangen naar wat eens was. Uit dit boekje zou ik constant quotes willen overtypen, maar je moet 't zelf maar (eventjes: ‘t is maar een kort relaas) lezen. Heel kwetsbaar en eerlijk vertelt Reinier hoe hij het tóch maar weer eens is gaan proberen - een groep mensen opzoeken die bij Jezus willen horen, een kerk dus (24). Hij spreekt over die kern-werkelijkheid die midden in de kerk plaatsvindt: het Avondmaal. Een symbool, maar dan wel extreem eenvoudig. Neem, eet! zegt Jezus. En nu citeer ik Reinier Sonneveld, die de gedachten van de discipelen leest: ‘Oké, de rabbi zegt het, maar bedoelt hij nu dat hij zélf straks in ons is… daar in onze duisternis kapotgaat, zo één met ons wordt, en ons leven geeft?’ Zo mooi, zo eenvoudig is het. En dus zegt Reinier: ‘Ik wil deel uitmaken van zo’n beweging die probeert de wereld zijn zin weer terug te geven. (…) nergens vond ik een groep die zich verzamelt rondom zo’n schitterend iemand als Jezus. Behalve dus de kerk, die ik net zo opgelucht de rug had toegekeerd. Ik kon op mijn studeerkamer wel verzinnen dat Jezus prachtig is, maar in de kerk vind ik mensen die, hoe onbeholpen ook, dat vlees en bloed geven en praktisch maken. En zo, samen met al die miljoenen, vormen we de enige serieuze bedreiging voor de andere machten’ (42). Zo is het. Christus, zal zijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk kunnen haar nooit kapot krijgen. ‘To hell with the Church!’ zoals Dion Forster dit bekende vers uit Mattheüs 16 samenvat - want net als Jezus gaat de kerk rechtstreeks op de confrontatie met al het kwaad af. De kerk - zó eenvoudig, dat daarin de hele belichaming van Jezus zichtbaar wordt. Dit kleine boekje zou best je ogen kunnen openen.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief