Henk Medema
17
AUGUST

De KERK als verkeersweg: van en naar Jezus

Van en naar Jezus: de Kerk als verkeersweg… Alweer gaat het over Missional Church. In een reeks vrijdagmiddag-bijeenkomsten plus een plek op Facebook gaan we samen de discussie aan. Opnieuw georganiseerd door MissieNederland. Inhoud: dezelfde focus, maar het is toch méér en wat anders dan voorheen.
Missional Church is niet alleen maar iets 'binnen' in de kerk, waarmee je vervolgens naar 'buiten' kunt gaan. Je begint ook andersom: midden in de wereld sta je (en niet van de wereld), en daar zijn de mensen met wie je optrekt. Waar neem je ze dan mee naar toe? Naar het middelpunt van jouw leven, en dat is Christus. De Kerk is een shuttle-verbinding, zeg maar een verkeersweg. De Weg, zeiden de eerste christenen.
 

Allemaal!
Discipelen van de Heer kunnen niet stil staan, echt niet. Deze dynamische beweging heen en weer tussen mensen en God is de drukke route voor álle leden van het Lichaam van Christus, niet alleen voor dominees en andere ambtsdragers.
In zijn afscheidsrede als hoogleraar in Kampen heeft prof. dr. Mees te Velde zijn verrassing erover uitgesproken dat ouderen (zeg maar: boven de veertig) zich veelal thuis blijken te voelen in de kerk en vandaar (hopelijk) de wereld in gaan, terwijl een jongere generatie van twintigers en dertigers leven in de wereld, en van daar uit zich voegen bij de Heer en zijn kerk. Hun leven is hun baan, hun gezin, Facebook, Pintarest, LinkedIn en Twitter, sportbeoefening, discussies over politiek, zakeljke ethiek en soms theologie en filosofie, hulpverlening aan daklozen, peuteropvang, schuldhulpmaatjes, buurt-barbecues enzovoorts. Cirkels waarin we niet alleen onze mede-christensen aantreffen, maar eindeloos veel meer boeiende, min of meer gelovende mensen. Van daar uit leiden alle wegen (niet per se naar Rome) maar wel naar de plekken waar God verblijf houdt.
 
… waar en hoe Hij te vinden is
Wat zijn dat voor plekken, waar wij onze vrienden en familieleden naar toe zouden willen voeren? Er is geen plek waar Hij niet te vinden is. Maar moet je wel gaan zoeken naar specifieke, eerbiedwaardige, gewijde plaatsen, of naar geheiligde zondagse tijden? Moet je wel in een - misschien goedbedoeld - dualisme scheiding maken tussen het gewone en het vrome leven?
In onze gesprekken - die we houden in Driebergen, bij MissieNederlad - willen we zoeken naar de essentie van missional church. We vragen iedere keer iemand erbij die zelf al het een en ander gezocht heeft, en misschien wat gevonden heeft, of zelfs méér verrassende vragen heeft ontdekt. Het gaat vooral ook over de vraag hóe we de HEER kunnen vinden. ‘De gebaande wegen zijn in je eigen hart’, zegt Psalm 84 vers 6, en mensen als Allan Hirsch (die we er ook al eens bij hebben gehad) spreken over mDNA, ‘missional DNA’, iets wat bij discipelen van de Heer onder de huid zit. Hoe dan? Nou, daar gaan we het over hebben.
 
Van HEM en naar HEM toe, en samen
Terug naar waar we begonnen zijn: het verkeer gaat heen en weer. Natuurlijk is het beeld van een verkeersweg ook niet helemaal goed. Het is een levende beweging. Middelpuntzoekend en middelpuntvliedend, centripetaal en centrifugaal heet dat met moeilijke woorden. Zou het iets te maken hebben met priesterlijk werk (want priesters gaan in Gods aanwezigheid naar binnen) en met koninklijk werk (want koningen treden naar buiten om Gods majesteit tentoon te spreiden in de wereld)? Misschien - daar gaan we het ook over hebben. En  dan spreken we ook over het algemeen priesterschap van de gelovigen, en het onderscheid tussen geestelijken en leken, of juist níet. En dat God niet vierkant is (klinkt raar, maar is geen onzin); dat er geen muren zijn die je tegenhouden vanuit de wereld naar God, en dat er ook geen muren zijn die je tegenhouden om vanuit God de wereld in te gaan. Over denken in ‘centered sets’ tegenover het strakke denken in ‘bounded sets’ (iemand die dat even wil googlen?). Er zal zelfs nog veel meer zijn rondom dit thema, missional church.
We hebben intussen al een aantal sprekers gevraagd: de hoogleraren Kees van der Kooi, Nelus Niemandt en Mees te Velde, en er komen er nog meer. De nieuwe Facebook-pagina wordt een besloten, maar vrij bereikbare plek waar we open van gedachten kunnen wisselen, en waar we de data op kunnen meedelen. We zullen ook een aantal thema’s van de afgelopen tijd samenvatten en herhalen, zodat ze ons allemaal weer tot verder denken stimuleren.
Eerst maar eens naar die Facebook-pagina, en meedoen:
http://on.fb.me/1DX9PGc
dat is voldoende om vervolgens op de hoogte te blijven van wat er allemaal gaande is.

Laat hier een reactie achter2 Reactie(s):

Gea Gort
19 aug 2015
Goed om dit gesprek aan te zwengelen, en gaande te houden, Henk. Ik doe mee. Thanks, en blessings!
Marjan
17 aug 2015
PintErest... #check

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief