Henk Medema
24
OCTOBER

Duizelingwekkend: #Jezus, een kennismaking voor moderne mensen

Het lijkt maar een klein boekje, maar als je ‘t uit hebt, zie je dat je honderdvierenveertig bladzijden gelezen hebt, een interessant getal van 12 apostelen maal 12 profeten. En dat voor maar een dubbeltje per bladzijde. Je merkt ook - althans: zo verging het mij - een zeker gevoel van duizeling. Dat komt misschien al omdat de auteur begint met ‘in te zoomen’ op de oude ‘foto’ van Jezus, waarbij hij niet simpel de volgorde van het Nieuwe Testament neemt. Het beeld van de beroemdste mens ter wereld, van buitenaf, wordt in een steeds groter kader geplaatst, soms onbekende gegevens toevoegend, soms een beetje fantaserend, maar nooit zo dat je zegt: nee, dat bestaat niet. Jezus bestaat wél, en bestond heel tastbaar zo’n twintig eeuwen terug.
 

Dit is een boekje voor moderne mensen, zegt de titel. Ik zou zeggen: (post)moderne, eigentijdse (en misschien wat eigenwijze) mannen en vrouwen, niet voor kinderen. Een mate van bereidheid tot intelligent nadenken wordt verondersteld, en elementen van basis-eenvoudigheid kom je soms tegen, maar die worden dan al weer gauw weer weggepoetst, ver-ont-eenvoudigd. Sonneveld heeft deels gelijk daarin dat Jezus niet simpel is - maar anderzijds mis je een aanspreekvorm die past bij een houding van kinderlijke onbevangenheid. De beschrijving van de cultuur in Jezus’ tijd (‘Achter Jezus ogen’) is juist iets wat veel ‘eenvoudige’ christenen juist zouden moeten lezen, als ze de nieuwtestamentische verhalen tot zich nemen. De ‘weetjes’ rondom zijn persoon en zijn verhalen zijn wel ‘aardig’, maar gaan ook niet dieper dan dat. Boeiend wordt de selectie van de 16 belangrijkste verhalen, maar dan stoot je op precies datgene wat Sonneveld zal hebben gemerkt bij het schrijven van dit boekje: het is krachtig, maar daardoor ook uiterst weerbarstig materiaal. De exegese is soms prachtig en verrassend, maar soms té traditioneel, juist als de auteur er iets nieuws in wil zien, bijvoorbeeld bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4.
 
Soms maakt Reinier z’n betoog écht te gecompliceerd, bijvoorbeeld door zonde te illustreren aan het zogenaamde Milgram experiment , of te vergezocht, in zijn vergelijking van Jezus’ route naar Golgotha met de triomftocht van Tiberius die had plaatsgevonden in 12 na Chr. Het zijn boeiende verhalen, maar ze kosten je nogal wat hoofdbrekens om ze te kunnen volgen, en dan: wat zeggen ze over Jezus? Dat neemt niet weg dat het veel lezers zeker wel zal fascineren. Voor mijn gevoel is dat wel de verdienste van dit boekje: dat het juist niet voor standaard-niet-christenen is geschreven. Als je in je omgeving zo iemand kent, die niet zo gauw tevreden te stellen is met een doorsnee evangelieverhaal, zorg dan dat je een aantal van deze boekjes van Reinier Sonneveld op zak hebt. En lees ‘m zelf ook nóg eens.
 

Laat hier een reactie achter2 Reactie(s):

Mary Weeder
25 okt 2015
ik vind het heel indrukwekkend hoe Jezus zich kan ontfermen over zondaars en dat hij zo genadevol is. ook wonderlijk hoe Jezus mensen kan genezen. een meisje dat eigenlijk was overleden heeft hij weer tot leven gebracht. voor Hem is niets onmogelijk.
Boudewijn
25 okt 2015
Dat verhaal over de Samaritaanse vrouw vind ik prachtig. Jezus was moe van de reis. Hij was mens, met een goddelijke status, dat wel

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief