Henk Medema
08
JULY

Echt, heus, serieus: To Hell With Church!

‘Ik zal Mijn kerk bouwen op de rots, en de machten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’ (Matteüs 16:18).

Dit is zo’n bekend bijbelwoord, dat je er bijna bij in slaap zou vallen. Op een dag werd ik helder wakker toen iemand me op een paar aspecten attendeerde. Vannacht en vanmorgen hielden ze me opnieuw bezig, en ik deel ze met wie maar wil.

Wie gaat de Kerk bouwen? Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God. De één denkt dit over Hem, de ander dat, maar rots-mensen met levend geloof weten wie Hij echt is, en durven daarvoor uit te komen. Wie gaat succes hebben in gemeente-stichting? Van church-planting experts hoef je het niet te verwachten, maar wel van Hem.

Wat is de geestelijke strijd? De strijd tegen de machten van het dodenrijk. ‘Ons gevecht is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en de gezaghebbers, de wereldbeheerser van deze duisternis, de geestelijke machten van de boosheid in de hemelsferen’ (Efeze 6:12). Het gaat niet tegen lastige gemeenteleden, of tegen hardnekkig ongelovige mensen. Het is zelfs niet een ontwarren van moeilijke problemen, of het oplossen van verlegenheden. De strijd gaat tegen de poorten - dat wil zeggen de machten - van de Satan zelf.

En let op: het is een aggressieve oorlog, een aanval, niet alleen een verdediging. Van de geestelijke wapenrustig in Efeze 6 wordt vaak ten onrechte gezegd dat de wapenen bijna allemaal verdedigend zijn. Niks daarvan: je moet zelf op de vijand af! En dat is trouwens niet te vermijden, want als je de kleuren van Christus toont, komt de tegenstander (dat is de betekenis van ‘satan’) vanzelf.

Ik heb vaak gedacht dat dit vers in Matteüs 16 betekent de Heer ons wel in een rustig hoekje bewaart, in zijn liefde en macht, en dat je moet blijven zitten waar je zit en je niet verroeren. Maar dat is écht niet zo. In de woorden die onmiddellijk daarna volgen, spreekt nota bene diezelfde Rotsman, Petrus, die suggestie uit, waarempel tegen Jezus als Hij over het kruis spreekt: ‘Heer, dat gaat écht niet gebeuren, dat mág niet…’ Zonder enige aarzeling confronteert Christus hem direct: je voegt je nu precies in de linies van de satan, Petrus!

Sorry, je moet er op af. Nee, de Heer excuseert zich er zelfs niet voor, het moet echt. Geen gemeentevisie is compleet, geen kerkenraad of leiderschapsteam kan het stellen zonder regelrechte aanvallende strategie. Wie rotsvast de Christus belijdt, gaat op een confrontatie met de hel af - maar met de zekerheid dat je die strijd niet kunt verliezen.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief