Henk Medema
04
JANUARY

EEN

Vandaag is vandaag. Van alle ‘gewone’ dagen van dit jaar - dit jaar 366 - is deze maandag nummer één. Dus rollen de dingen over m’n bureau, en gebruik ik GoogleKeep om de boel geordend te houden. En de kalender wordt al gauw weer een stuk voller als je maar gewoon opschrijft wat er komt. Ik probeer een beetje in de mist van al die dagen te turen, en vermoed dat EEN een sleutelwoord is.

De HEER is één, dat is het allereerste. Luister (sjema) naar dit kerngetuigenis van Hem, prent het in je oren (Dt6:4). Hij is niet alleen de Ene, maar ook de drie-ene, Vader, Zoon, Geest. Alles begint bij Hem en keert weer tot Hem terug.

In m’n aardse, Apeldoornse leventje staat mijn lieve vrouw Tineke op nummer één, en dat moet zo blijven. Ze hoopt, tot onze verbazing, op de bijzondere datum van 16.1.16 de bijzondere leeftijd van vijfenzestig jaar te bereiken, en dat vieren we in kleine familiekring - met heel veel dank aan de Heer die ons zo heeft gezegend. Onze kinderen (vier, allemaal getrouwd, dus acht) en kleinkinderen (in april D.V. tien) zijn een geweldige rijkdom. Wat Tineke allemaal mag doen - liefdevolle zorg voor mensen en haar talent in schilderen - stemt tot grote dankbaarheid.

Wat valt er te ontwaren, turend in het nieuwe jaar 2016? In de mist ontwaar ik van allerlei, samen te vatten in de drie termen uit 1 Korinthiërs 13, hoop, geloof, liefde.

 

1. Nieuwe hoop: eenheid

Hoop is verlangen. Over twee weken vindt de Week van Gebed voor Eenheid plaats. We gaan dat verlangen tot uiting brengen, plaatselijk en landelijk, in gebed, open naar God, naar elkaar en naar de wereld. Bijzonder hoe God ons in het afgelopen jaar bij EEN heeft gebracht door de wereldproblematiek heel concreet op onze deurmat te deponeren: de vluchtelingenstroom. In wat taal- en cultuuronderwijs en af en toe gastvrijheid mogen we betrokken zijn.

In Apeldoorn zien we heel bijzonder uit naar het Feest van Veelkleurigheid, op de zaterdagavond voorafgaande aan de Week van Gebed voor Eenheid. We komen dan samen in de grote Mariakerk aan de Hoofdstraat, voor gebed en aanbidding, maar er worden ook tenten opgezet waar mensen een warme maaltijd kunnen krijgen.

 

2. Nieuw geloof: enthousiasme

In onze ‘eigen’ gemeente, De Ontmoeting, zijn we toe aan een echte opwekking, en ik weet dat dit in veel gemeenten het geval is. Zoiets kun je niet organiseren. Wat we verlangen is een nieuw enthousiasme (dat komt van het Grieks ‘en theooi’ = in God), en dat is niet alleen maar het oplossen van problemen, maar het in geloof zien van God Zelf, en met Hem één zijn. ‘God blijft in hem en hij in God, God in ons en wij in God’ (1Jh4:15, 16). Hij is de God die ongelofelijk veel groter is dan wij kunnen geloven, veel mooier en krachtiger dan wij kunnen bedenken of vatten. Zulke nieuw enthousiasme kan een antwoord zijn op ons geloof, met dit gebed: ‘Houd me levend zolang ik levend ben’ (Leonard Sweet).

Dat borrelt en stroomt over naar buiten, zoals onmiddellijk op diezelfde plek in 1Jh4 gesproken wordt over de Geest, en over de Zoon die door de Vader is gezonden tot Redder van de wereld. Redden we het in dit nieuwe jaar? We zijn een stukje van Gods reddingsplan van deze wereld - en HIJ gaat het zéker redden.

Sommigen van jullie weten dat ik bezig ben met de voorbereiding van een dissertatie, en die moet gaan over Missional Church: de kerk, die in Jezus’ naam uitgaat in de wereld. Bid ervoor!

 

 

Bij Stichting Agape was ik dit jaar nogal intensief betrokken, en nu ben ik weer teruggekeerd naar m’n plekje in de Raad van Toezicht. Er is een nieuwe directie, er is veel in beweging, er is een boel enthousiasme - heerlijk om daar wat van mee te maken!

 

3. Nieuwe liefde: back to basics

De eenheid van de Kerk is niet alleen maar plaatselijk (voor ons: in Apeldoorn), maar moet ook wereldwijd zichtbaar worden. Nou ja: dat is wel érg groot - een beetje concreter: Nederland, dan maar? Op verschillende manieren ben ik in ons land bij dat zoeken naar eenheid betrokken, via het Nederlands Christelijk Forum en de stuurgroep van de Nationale Synode. Het gaat daarbij niet om een kerkrechtelijke, formele eenheid. Onder het motto GELOOFinGESPREK wordt er een beweging op gang gebracht die ons terug moet brengen naar de basis: gewoon als christenen met elkaar spreken. In de taal van de liefde verhalen met elkaar delen, Gods verhaal met ieder van ons. Gewoon als gelovigen in gesprek komen, niet in debat gaan over theologie, maar delen in wat Jezus voor ons is. Elkaars hart verwarmen: we hebben elkaar lief met de liefde van de Heer, want ik zie in jou de grootheid van zijn naam.

 

Het jaar is weer begonnen, ons leven gaat ‘(on)gewoon’ voort! Preken, schrijven, studeren, maar belangrijker nog: samen willen we open staan voor de vele mensen die binnen onze horizon verschijnen en die kostbaar zijn voor God! We wensen alle lezers de zegen van de HEER in al die (vast wel heel verschillende) dagen die komen.

 
 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief