Henk Medema
17
NOVEMBER

Een eKerk. Een eCommunity. Een eLand? De eVraag

Een kerk die niet is opgebouwd uit stenen, met een toren, een orgel, kerkbanken, een zaal. Een kerk die evenmin bestaat in organisatie, regels, ambten, gezagsdragers. Een kerk bestaande uit mensen, gelovigen, leden van één Lichaam, samen belichaamd in Christus. Thom Rainer & Eric Geiger hadden het over een ‘simple church’, eenvoudig - je kunt er alle kanten mee uit. Frank Viola noemt zoiets een ‘organische’ kerk. Pete Ward sprak over een ‘liquid church’, een vloeibare, beweeglijke kerk. De Amerikaanse theoloog van Kroatische afkomst, Miroslav Volf, verbond zoiets ‘eenvoudigs’, ‘vloeibaars’ aan de gemeenschap van de drie-enige God. Daar is het immers allemaal begonnen: de Vader die de Zoon liefhad, de Zoon die absoluut toegewijd was aan de Vader, de liefde van de Geest die Hen met Elkaar verbond.

Zou het denkbaar zijn een zo open gemeenschap hier op aarde te laten functioneren? Zou het kúnnen? Is het wenselijk, én… is het doenlijk?

Nog een slag dieper…

Dat is op zich al een boeiende vraag, maar hij wordt nog interessanter als we ook nog eens boven het plaatselijke niveau uitstijgen. Want dat is mogelijk, in de eenentwintigste eeuw. Je kunt mensen langs virtuele, digitale weg met elkaar verbinden, zodat ze echt contact hebben, elkaar leren kennen en liefhebben, en zonder elkaar fysiek te ontmoeten de ‘gemeenschap der heiligen’ kunnen beoefenen. Wat dan vervolgens ook weer kan uitmonden in ontmoetingen irl, ‘in real life’, in off-line, zichtbare en tastbare dingen die je samen gaat doen: bidden en bijbelstudie, maar ook de handen concreet uit de mouwen steken. Waarna je weer terug kunt keren naar de elk moment van de dag mogelijke digitale gemeenschap.

Het wordt hoog tijd de mogelijkheden hiervan eens te onderzoeken. We hebben in Nederland sinds kort www.mijnkerk.nl, in Zuid Afrika is er www.ekerk.org, in de Verenigde Staten zijn digitale experimenten gaande, op het gebied van evangelisatie is Agape actief met www.jesus.net, en ook met www.ikzoekgod.nl In de komende maanden komt YourStory in een versie 1.0 tevoorschijn; dat is weer een beetje anders: gamification, maar komt er ook dicht bij. Wat is er doenlijk? Wat zou er gedaan móeten worden?

Zout, licht, een stad

In het onderstaande geef ik een paar theologische en praktische overwegingen mee, ten aanzien van zo’n digital (‘trinitarian’) community, en baseer me daarbij op het boek ‘Salt, Light and a City: Introducing Missional Ecclesiology’, door Graham Hill.

Hill bespreekt twaalf theologen en hun visie op de Kerk. Drie rooms-katholieken: Joseph Ratzinger (Benedictus XVI), Karl Rahner, Hans Küng. Drie oosters-orthodoxen: Thomas Hopko, Vigen Gurojan, John Zizioulas. Drie protestanten: Letty Russell, Jürgen Moltmann, John Webster. En tenslotte drie vrijkerkelijke, ‘evangelische’ denkers: John Howard Yoder, Barry Harvey, en Miroslav Volf.

Bij de laatste lijkt Hill zich, hoewel hij ook kritische noten te kraken heeft, toch het meest thuis te voelen. Voornamelijk zoekt hij aansluiting bij Volf’s boek ‘After Our Likeness: The Church as the Image of the Trinity’, waarin een grondige trinitarische gemeente-leer wordt uiteengezet. Op een andere plek zal ik Volf zelf nog wel eens analyseren. Nu gaat het voornamelijk over de vraag welke van de genoemde denkers ons iets in handen geven om met een on-line community te komen tot een virtuele én real-life gemeente-vorm, die niet alleen ‘gemeente is’, maar ook ‘zending IS’, niet alleen zending als één van haar activiteiten beoefent. Kortom, een virtuele gemeenschap waarop een missional ecclesiology past. En ik denk dat Miroslav Volf’s gemeente-model hier de meeste mogelijkheden biedt. In de volgende blog gaan we hier verder over denken.

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief