Henk Medema
27
NOVEMBER

Eenheid. Geloofsgesprekken: delen = vermenigvuldigen

Wij kiezen voor eenheid. Dan hebben we het over een manifest en een boek, beide alweer een paar jaartjes oud. De eenheid nog ouder: het is de eenheid van de Kerk van Christus. Als die keuze voor eenheid na verlooop van tijd nog niet verroest en verstoft is, is dat omdat ze op de bodem van mensenharten een plek heeft gekregen, en daar vrucht is gaan dragen.
Is dat inderdaad de werkelijkheid? Recent heeft de Nationale Synode een paar keer vergaderd, en heeft het Nederlands Christelijk Forum een tweetal retraites gehouden. Van die beide namen word je misschien niet zo warm: ze klinken nogal verheven en formeel. Toch - ik was erbij - waren de beste stukjes van deze evenementen puur goud. Ze bestonden uit gesprekken van hart tot hart, geloofsgesprekken, die het waard zijn veel breder in ons land tussen tal van christenen gehouden te worden. Ik ga daar opnieuw een warm woordje voor doen.
 

De Bijbel is een verhalenboek, niet een handboek van dogmatiek. Kijk maar: verreweg de meeste bladzijden zijn gevuld met verhalen, en alleen tussendoor komen af en toe verhelderingen en verklaringen aan de orde.
Jezus was een verhalenverteller. Let maar op: zelden hoor je Hem een preek afsteken (in het Mattheüsevangelie vijfmaal), en zelfs die toespraken verpakt Hij vaak in verhalen, geschiedenissen, gelijkenissen.
Het evangelie is een narratief, een verhaal, en dat wordt persoonlijk ingekleurd: het verhaal van wat God met mensen doet.
Daarom moeten we, als we bij elkaar gaan zitten en elkaar iets te zeggen hebben, niet gaan uitwisselen wat we van allerlei dingen vinden. (Wie iets vindt, moet het aangeven bij de politie!) De gedachtenwisseling waarmee we elkaar verrijken, dat is je eigen verhaal. Wat je bent en wat God met je doet: dát. ‘Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel’ (Psalm 66). Ellende, verlossing, dankbaarheid: de individuele mens als ontvanger van alles wat God kan geven. Jezus als jouw persoonlijke Verlosser.
Toch is dat maar nauwelijks de helft van Gods verhaal. Laat me een voorbeeld noemen waardoor dat duidelijk wordt. Een persoonlijk narratief is bijvoorbeeld de ‘story’ van Odysseus (sommige lezers merken dat ik hier Levinas citeer), die na de val van Troje via een lange omweg terugreisde naar huis, naar zijn vrouw Penelope. Het is boeiend, maar het was een soort cirkelgang, beginnende bij de ik-figuur (de Odysseus die op weg gaat) en eindigend bij dezelfde ik-figuur (de thuiskomende Odysseus).
Maar naast dit Griekse helden-epos kennen wij ook het bijbelse geloofsverhaal van Abraham. Zijn route was niet naar huis toe, maar van huis wég, naar een onbekend land, zonder te weten waar hij komen zou. En hij werd op die manier meer dan een enkelvoudig ‘ik’-figuur, maar een bron van zegen voor een menigte mensen, een vader van vele volken. 
 
Van Odysseus en Abraham nóg een stap verder, die Levinas niet maakt: naar Christus. Waar twee of drie mensen in zijn naam bijeen komen, en met elkaar delen wat zijn verhalen zijn, daar is Hij. Daar wordt Hij voelbaar, merkbaar, tastbaar bijna, als je vertelt wat je met Hem hebt meegemaakt. Vreugde en verdriet, twijfel en geloof, pijn en troost. Wat je deelt is je relatie met Hem en dan ook tegelijk met anderen, en dat is meer dan jijzelf alleen. Meer ook dan ellende, verlossing en dankbaarheid. Een andere trits die de wereld kan raken, van eenzaamheid, verzoening, verbinding: uitlopend op de nieuwe Mens, Christus als het hoofd van zijn lichaam, die de hele schepping vernieuwt. Ja, echt, minder is het niet. Dit delen is vermenigvuldigen.
Er wordt aan gewerkt, aan die geloofsgesprekken. Keep in touch!
 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief