Henk Medema
19
MAY

Europa: antichristelijke macht, of fort, of geestelijk strijdgebied?

Is Europa een droom, een visie, een visioen, iets wat ons lokt naar een verre horizon? Of is het een nachtmerrie, waar je zo gauw mogelijk af wilt zijn? Vooral met het oog op de naderende Europese verkiezingen is dat een onderwerp van veel discussie. Maar een droom of een nachtmerrie, dat is iets wat je overkomt. Veel belangwekkender is de vraag hoe je in Europa moet gaan staan. Ik noem drie opties.
 

Europa als opmaat van de eindtijd
 
De beschrijving van het herstelde Romeinse Rijk in het laatste bijbelboek, Openbaring hoofdstuk 13, ziet Europa in de eindtijd als het territorium van het Beest uit de zee en het Beest uit de aarde, een zinspeling op de profetie van Daniël, hoofdstuk 7. Ik ga op deze plek niet discussiëren over de exegese van die bijbelgedeelten. Maar het kan moeilijk worden ontkend dat er in Europa veel herkenbaar is van deze antichristelijke macht, met name de forse beklemtoning van het financieel-economische aspect en de toenemende machtsconcentratie.
Als uitvloeisel daarvan zullen donderdag veel (vooral evangelische) christenen niet naar de stembus gaan, want ze zien Europa als het rijk van de Antichrist. Helemaal ongegrond is dat zeker niet. Toch moeten we ons realiseren dat deze tegenstander van God en zijn Christus nog niet in herkenbare gestalte is verschenen. Er zijn ook nu vele antichristen (1 Johannes 2), en we leven zeker in de laatste periode vóór de Wederkomst. Maar met je rug naar Brussel gaan staan, je ogen sluiten, niks  doen, met name niet gaan stemmen - dat kan niet de goede houding zijn. Lijdelijk alles over je heen laten gaan, totdat Jezus de zijnen komt halen en we heerlijk naar de hemel gaan: dat is een vroom escapisme, een weigeren om de geestelijke realiteit onder de ogen te zien. Een werkweigering, terwijl er in Gods koninkrijk zoveel op de agenda staat.
 
Europa als legerplaats: ‘Fort Europa’
 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw hoorde ik voor het eerst van het boek uit 1973 van Jean Raspail, Le Camp des Saints (‘De legerplaats der heiligen’), een zinspeling op Openbaring  20:8v, waar we lezen hoe de satan ‘de naties aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog’ zal verleiden ‘om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad’. De roman gaat over de invasie van een miljoen migranten op de kust van de Franse Riviéra, waartegen de autoriteiten machteloos staan. In die tijd speelden de migratieproblemen van de eenentwintigste eeuw nog nauwelijks, en Raspail is veel later geprezen als profeet en weggezet als racist. Op dit moment is ‘Fort Europa’ een ernstig politiek probleem, al sinds jaren - zie de cartoon op https://www.academia.edu/2558354/fort_europa. Zij die dit ‘fort’ willen verdedigen tegen de golven migranten uit vooral Afrika en het Midden-Oosten zien de westers-Europese beschaving als een heilige legermacht. Van de vluchtelingen met hun gammele bootjes moeten er niet teveel gered worden van de verstikkings- en verdrinkingsdood, want anders komen ze óns uit onze welvaart verdringen. Kortweg: een arrogante, inhumane en onchristelijke houding.
 
Europa als terrein van geestelijke strijd
 
Het koninkrijk van God is niet van deze wereld. Het is wel op deze aarde. Niet van de wereld: het wordt niet gebouwd in de krachtenvelden van ikke-en-de-rest-kan-stikken. Het heeft een denk- en werkwijze die zich laat richten door de liefde van God.
Het koninkrijk van God staat tegenover onze eigen rijkjes en rijken, tegenover het rijk van de overste van deze wereld. ‘Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten’ (Efeze 6 vers 12). Die strijd vindt plaats precies op de plek waar wij ons bevinden. Inderdaad: in Nederland en in Europa. Er is zeker ook het een en ander gaande in wat wij ‘the majority world’ noemen, waar het overgrote deel van de wereldbevolking leeft in veelal uiterste moeilijke situaties. Maar dit is óns strijdterrein: Europa, de ‘wijd-ogige’ zoals haar naam betekent, de maagd die zich, volgens de Griekse mythologie, door Zeus liet verleiden en meenemen. Aan ons de belangrijke opdracht om onze ogen wijd open te houden in dit werelddeel, en ons niet door wat voor godheden ook te laten verleiden en meenemen.


 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief