Henk Medema
21
MAY

Europa - en nu eens vanuit christelijk perspectief

Christenen hebben vaak een probleem met Europa. Enerzijds is het onmiskenbaar dat vooral (katholieke) christenen aan de wieg van het Europese denken en later de EU hebben gestaan. Anderzijds bestaat er vanuit reformatorische zijde een grote argwaan tegen het Europese centralisme, waardoor - dat is tenminste het gevoelen - de ruimte voor de nationale staat in de knel dreigt te komen. Zelfs de trits God, Nederland en Oranje wordt aangevoerd om te strijden voor het behoud van het nationale gevoel tegenover de druk van Europa. Er is ook een denkstroming die bijbels wil waarschuwen tegen de opkomst van de antichrist in het extreme eenheidsdenken van Brussel, Luxemburg en Straatsburg. Er is kritiek op het economisme, er wordt gewaarschuwd tegen het democratisch gat in de politieke structuur van de EU. De razend snel voortgaande machtsusurpatie baart velen zorgen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Europese economische crisis waar wij ons middenin bevinden. (De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat de genoemde argumentatie langzamerhand verschuift van christelijk tot breed seculier…)

Wie probeert dat nu eens allemaal in kaart te brengen? Wie helpt ons achter deze - en nog veel meer aspecten - te kijken, en een heldere blik te krijgen op een steeds ingewikkelder wordend Europa? Dat is langzamerhand wel dringend noodzakelijk, niet alleen om te verhinderen dat de verwarring omslaat in lethargie, maar ook omdat er in mei 2014 weer Europese verkiezingen aan komen, en we uiterlijk op dat moment een helderder inzicht niet meer mogen missen.

Dr Sander Luitwieler, politicoloog, gepromoveerd op de invloed van de Nederlandse regering tijdens de totstandkoming van het verdrag van Nice, heeft daartoe een poging gedaan in zijn boek ‘IN VERSCHEIDENHEID VERENIGD: een positief-kritische visie op de Europese Unie’ (Amsterdam 2013). Luitwieler heeft verscheidene publicaties op zijn naam staan over de Europese integratie, gezien vanuit christelijk perspectief, en was o.a. verbonden met het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, en ECPF (European Christian Political Foundation).

In dit boek overstijgt de auteur de afgesleten discussiefronten van het legal argument (juridisch) en de economic know-how (economisch), en verdiept zich in de levensbeschouwelijke tradities en de waarden van de Europese cultuur. Op basis van het denken van vooral Herman Dooyeweerd en Charles Taylor trekt hij conclusies voor o.a. de publieke gerechtigheid, de globalisering en integratie van de Europese gemeenschap.

Bij de presentatie van Sander Luitwielers boek op 9 april j.l. in ProDemos in Den Haag waren aanwezig als co-referenten Arie Slob, voorzitter van Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, Piet Hein Donner, vice-voorzitter van de Raad van State, die onlangs een rapport over het democratisch tekort van Europa publiceerde, en voormalig EU-commissaris Frits Bolkestein.

Het is ondoenlijk in dit korte formaat het boek samen te vatten. Laat gezegd zijn dat de inhoud nodig en belangrijk is, en de lezing meer dan waard voor iedereen die ‘iets’ met Europa heeft, en dat zijn we zeker allemaal, of we dat willen weten of niet. Meer dan leesbaar - lezenswaardig!

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief