Henk Medema
06
NOVEMBER

Gods missie IS Gods kerk

DE BIJBELSE MISSIE: GODS OPRACHT VOOR ZIJN KINDEREN   Gistermorgen, mijn gewoonte getrouw, vatte ik weer binnen één tweet (140 lettertekens) een vers uit het boek Openbaring samen. Het was Openbaring 1:10, en zó verklaarde ik dat vers - ‘Op de dag die van de Heer is, geraakte ik in de Geest, en hoorde achter mij, zonder iets te zien, een geweldig sterke Stem’. Een stem achter je, zonder iets te zien. Gods heerlijkheid zie je alleen als je áchterom kijkt, kreeg ook Mozes op de Sinaï te horen. Later dit weekend, het boek van Chris Wright herlezend, had ik sterk dat gevoel: een stem achter me. Ik had dr. Christopher Wright nooit persoonlijk ontmoet, wel intussen zijn (nog volumineuzer) boek THE MISSION OF GOD gelezen. Ongeveer een jaar geleden mocht ik hem begroeten tijdens het Derde Lausanne Congres voor Wereldevangelisatie in Kaapstad, en wat meer is: naar zijn prediking luisteren. Imponerend genoeg, trouwens: ik heb nog heel helder voor ogen hoe hij sprak over HIS people, en daaraan de trefwoorden koppelde Humility, Integrity, Simplicity koppelde. Een aantal van z’n warme en heldere inzichten zijn verwerkt in mijn boek TOTAAL CHRISTENDOM. Nu is het boek DE BIJBELSE MISSIE in het Nederlands verschenen. En het mag er zijn: een monumentaal én dynamisch boek. Dat het een fors boek is, doet niets af van de scherpte, want de indeling brengt je telkens weer terug bij de focus. Het gaat om de vraag ‘wie zijn wij en waarom zijn wij op aarde?’ - en na veertien stevige hoofdstukken zegt hij: ‘En nu concreet’ - en eindigt met de weg tot nu toe en de weg die voor ons ligt. Uit dat slothoofdstuk (alleen al daaruit) citeer ik een paar one-liners: ‘God heeft niet zozeer een missie voor zijn kerk, God heeft een kerk met het oog op zijn missie. Gods missie is ons bestaansrecht.’ En: ‘Een leven als afspiegeling van het karakter van God betekent even aantrekkelijk zijn als God Zelf.’ En: ‘Het zendingsbevel is geen draaiboek voor het einde van de wereld, maar een richtingaanwijzer naar de einden van de aarde’ - waaraan hij dan toevoegt: ‘De aarde heeft natuurlijk geen echte, fysieke einden: je straat of je stad hebben die wél.’ Dit is niet een handboek voor missiologie, dan zou dit boek veel droger geweest zijn. Het is een voortdurende, pulserende inzet voor de kern van het christendom, een pleidooi om het evangelie het evangelie te laten zijn. Chris komt volgend jaar naar Nederland, om daar te spreken op een conferentie die door de Evangelische Alliantie wordt georganiseerd. Als directeur van Langham Partnership International ‘beheert’ hij de geestelijke erfenis van de onlangs overleden dr. John Stott. Ook daarin klinkt een stem achter ons, achter mij - met een herinnering aan Kaapstad, maar ook met het duidelijke besef dat de Heer hier tot ons (tot mij) spreekt. Als gewone discipel beveel ik het sterk ter lezing aan iedere volgeling van de Heer aan, en als lid van het Nederlandse Lausanne Comité voel ik me er opnieuw krachtig door aangesproken.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief