Henk Medema
05
OCTOBER

Het evangelie, dat zijn wijzélf

‘Het evangelie gaat niet over armoede of relatieproblemen’, kopte het ND/Gulliver op 4 oktober 2013. De titel stond boven een artikel van ds. Gert van den Brink, hersteld hervormd predikant in Kralingseveer, die ik heb leren kennen als eenwaardevolle broeder in Christus - en die ik ‘toevallig’ ook ontmoette op de ochtend van deze publicatie. Bij het thuis herlezen dacht ik: oei.

Er staan goede dingen in dit artikel, en sommige aspecten zijn mooi verwoord. Maar de kern is niet goed. Het gaat over het boek van Richard Stearns, ‘Het gat in ons evangelie’ (Gideon, Hoornaar: 2011). Wat ds. van den Brink zegt is: het evangelie is NIET wat Stearns zegt, het is ‘de zaligheid van wie belijdt dat Jezus de Christus is’. En alles wat méér is dan dat, impliceert hij, is helemaal geen ‘goede boodschap’, laat staan de kern ervan. ‘Niet wat ik doe voor God, maar wat Hij deed en doet en zal doen voor mij, dat is pas Evangelie’.

Ik denk dat mijn broeder Gert het boek van Stearns niet goed heeft gelezen. En ik vrees dat hij de Bijbel ook niet goed leest. Mag ik nog ‘s proberen?

Het Evangelie in het NIeuwe Testament is wat God in Christus voor ons doet. Ja, dat is het - maar het is meer. En dat meerdere is niet dat wij wat terúg doen (laat staan dat alles van onze activiteit moet komen), maar dat God in Christus iets IN ons doet voor de wereld. Dat God in ons leven Christus concretiseert, belichaamt, en Hem zichtbaar en tastbaar maakt in deze in alle opzichten arme en ellendige wereld. Het evangelie dat God verkondigt, schrijft Hij in een brief, en die brief… dat zijn wij. Het is wonderlijk maar waar. Zo staat het in de hoofstukken 3 en 4 van de tweede Brief van Paulus aan de Korinthiërs. Wij bréngen niet het Evangelie, we ZIJN het.

‘Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus' wil. Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus' (2Kor4:5,6 HSV).

Dat is de bijbelse, complete, (sorry voor het Engelse woord) holistische visie op het evangelie. We geven de mensen niet een zak met euro’s zonder ons om hun geestelijk welzijn te bekommeren, maar we vertellen ze ook niet van Jezus terwijl we hen in allerlei armoede en ellende laten omkomen. Het is Gods bedoeling dat 'het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees' (2 Kor.4:11 HSV) - dat wil zeggen dat Christus handen en voeten krijgt in ons beperkte aardse bestaan.

De goede boodschap, nog eens, zijn wijzélf. En de geadresseerden zijn de zondaars, de armen en berooiden, de mensen met relatieproblemen, de mensen die een stukgeslagen ziel hebben of arm van geest zijn of een hongerig lichaam hebben. Wij zijn een brief van Christus. De vraag is: hebben wij onszelf ooit op de post gedaan?

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief