Henk Medema
28
MARCH

Het is op de grens: de kerk die zich laat sturen

 
Het is bijna op het randje van Nederland. De stad waar van september 1944 tot voorjaar 1945 de vrije lucht in te ademen was van D-day, zonder dat het V-day was. De heuvels waar de Heilig Land Stichting ligt, met een poortje over de Profetenlaan, waarop Habakuk 2 vers 14 gekerfd staat: ‘De aarde zal vol zijn van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken.’  De universiteit waar ik ruim veertig jaar geleden rechten gestudeerd heb, onder andere bij de toen jonge strafrechtshoogleraar Dries van Agt.
Nijmegen, voorjaar, 2014. Je zou het er niet zou verwachten - was iedereen daar niet rooms-katholiek? - maar aan deze universiteit werken zo af en toe theologen die je best ‘evangelical’ mag noemen, afkomstig van verre streken: Zuid-Afrika, Australië, California. Drie van hen - Alan Hirsch, Stephan Joubert, Nelus Niemandt - vragen we op 11 april met ons te delen in een hoogst belangrijk onderwerp.
 

Missional ecclesioloy: ver van ons bed?
Ecclesiology is theologie over de Kerk. Missional is die theologie als ze erover gaat hoe de kerk gericht kan worden op de missie van God. De missio Dei is niet alleen maar de zending die God aan ons opdraagt, maar het is de zending waarmee Hij Zichzelf deze wereld in stuurt. Zoals de Vader de Zoon heeft gestuurd, zoals de Vader en de Zoon de Geest hebben gezonden, zoals de Zoon en de Geest Zich hebben laten zenden - zó zendt Hij ook ons. Niet een droogstoppelig academisch onderwerp, maar een locus waar de vernieuwing van de orthodoxie heel concreet moet worden.
 
Missie, zending
Zending is - minstens sinds Edinburgh 2010, Kaapstad 2010 (Lausanne III) - écht niet meer de simpele overdracht van de informatie aan verre volken dat zij zich moeten bekeren, als ze in de hemel willen komen. We hebben het over integral mission, betrokken op de hele mens. Zending ook die uitgaat van de hele kerk, zoals ze in alle aspecten van haar zijn hier op aarde functioneert, té ongeduldig om te wachten op de hemel. Evenmin hebben christenen in de eenentwintigste eeuw nog het geduld in hun botten om te wachten op de ‘zoekende’ mensen van deze wereld, tot ze worden aangetrokken naar onze kerken. In plaats van dit ‘attractional’ model willen we in deze wereld net zo ‘incarnational’ staan zoals Jezus Zelf de vleesgeworden Zoon van God was.
 
Kerk, gemeente
Het wordt spannender. We zien steeds helderder dat het brandpunt van deze (integrale, concreet belichaamde) zendings-activiteit de kerk is. Niet de onzichtbare, abstracte, universele kerk - hoe kan een onzichtbare lamp licht geven in een duistere wereld?! Nee, in een concrete, plaatselijke, functionerende gemeente moet het gebeuren. Die geloofsgemeenschap wordt niet per definitie (of juist niet!) van bovenaf geleid door voorgangers, predikanten, ouderlingen of andere ‘ambstdragers’. Het zijn discipelen van de Heer, en elk van hen is een centrum waar zijn wil gedaan wordt. Misschien is het beter te spreken over ‘het algemeen discipelschap van de gelovigen’…? Een cultuur van discipelschap, zoals Mike Breen het uitdrukt.
 
Kerk, koninkrijk
Er is nog meer. Discipelen, dat waren die mensen aan wie Jezus leerde te bidden: uw Koninkrijk kome! Toch? Het Koninkrijk kómt wel, maar niet vanzelf. Discipelen zijn mensen die Gods koninkrijk hoopvol naar zich toe trekken. Zoals Paulus het in de eerste Brief aan de Korintiërs schreeft: mensen die, doordrenkt van de Geest, zich richten op de charismata die Hij geeft. Geestelijk leiderschap, jagend naar de liefde. En juist weer niet zo (over)geestelijk dat er geen handen en voeten meer aan zijn, maar Christus, geïncarneerd in mensen.
 
… en dan dus Nijmegen!
De middag van vrijdag 11 april gaan we aan deze en verwante onderwerpen intensief besteden. Stephan Joubert (Pretoria, prediker, hoogleraar theologie, leider van de Afrikaanse ekerk), Nelus Niemandt (Johannesburg, moderator algemene synode NG-kerk), Allan Hirsch (geboren in Zuid-Afrika,  gewoond in Australië, nu wonend in California, missioloog, auteur van vele boeken) zullen ons daarbij tot gids zijn. Er is veel mogelijkheid tot interactie.
Kom dus. En meld je op http://www.ea.nl/passion !

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief