Henk Medema
24
AUGUST

Je bijbel in, je bubbel uit

Wel eens al bijbel lezend wakker geworden? Het overkomt me wel eens. Niet dat ik al bijbel lezend in slaap ben gevallen, maar dat het me juist wakker maakte. Soms kom ik een verrassing tegen: wie heeft er stiekem iets in m’n bijbel gestopt wat er gisteren nog niet in zat?

Verrassend en verbazend. Ga ik nu ineens anders denken dan mijn geloofs- en kerkgenoten? Niet per se - maar zelfs indien wél, wat zou dat? Conflict is, suggereer ik in dit blogje, een manier van Godsopenbaring. En als nog een verschil van mening overblijft:’je denkt toch niet dat de kerk een stabiele, voorspelbare, goedgeregelde organisatie is? Dat wil je toch niet?

 

Balen van conflicten

Nou ja, sommigen willen dat wél. Een overgroot deel van de gelovigen zelfs houden niet van conflcten, en zoeken wegen om er een eind aan te maken. Sterker nog: we willen vaak niet eens hardop benoemen dát we verschillend denken over zaken als (bijvoorbeeld) de rol van de vrouw in de kerk, de werkzaamheid van de Geest, wonderen en tekenen, het Koninkrijk, de eindtijdverwachting, evolutie, homoseksualiteit en nog veel meer hete hangijzers. Soms sluiten we onze ogen voor die thema’s. We noemen ‘cognitieve dissonantie’ het verschijnsel dat je al zoekend en lerend op conflicterende elementen stuit, 'stukjes kennis' of 'stukjes bewustzijn' die wrijving veroorzaken. Pijnlijk. We sluiten er liever onze ogen voor.

Tom van Straten heeft ons in deze krant van zaterdag 12 augustus geattendeerd op het feit dat we dan maar liever zoeken naar zelfbevestiging.

 

Je bijbel en je bubbel

Je bijbel - die is jou lief en dierbaar, daar wil je geen herrie. ‘Je bubbel’, dat eigen gebied dat je niet precies kunt of wilt omschrijven, maar waar je in ieder geval een beetje rust wilt hebben.

Maar echt slim en verstandig is dat niet. Lees de Handelingen (die in feite de handelingen van de Geest waren), en markeer het allerlaatste woord. In het Grieks akoolutoos, ongehinderd - en dan houdt het boek abrupt op. En blader dan al die achtentwintig hoofdstukken nog eens terug. Niks geen rust! Elk hoofdstuk vol wederwaardigheden: nieuwe apostel benoemen, de komst van de Geest, duizenden mensen die gedoopt moeten worden, de dood van twee huichelaars (Ananias en Saffira), gebrek bij weduwen - enzovoorts, via een enorme discussie in Jeruzalem over afgodenvlees tot tenslotte een schipbreuk bij Malta. Ongehinderd? Jawel, ongehinderd! De conflicten wáren er, maar wat deed je ermee? Je ging ‘je’ bijbel in en ‘je’ bubbel uit.

 

Geest en conflict

Dat deed je niet alléén, je ging (lees het maar na) mét de Geest. Dat kon toen, en dat kan nu. Je kunt de Geest iets horen zeggen, zo lees je in Handelingen (8:29; 10:19; 11:12; 13:2; 21:1), iets horen verbieden (16:6vv), betuigen (20:23). Je kunt luisteren naar wat de Geest tot de gemeenten zegt (Op2:7vv). Je kunt leren wandelen naar de Geest (Gl5:16; Ef5:16). Het conflict is niet weg, het doet pijn, misschien wel meer dan vroeger. Maar we hebben het lef om dat te benoemen, bij naam en toenaam. Het wordt aangepakt, en wie weet kunnen we er wel mee voort, er dwars door heen. Ongehinderd.

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief