Henk Medema
21
JANUARY

Jouw hand, ons gesprek: Week van Gebed & GELOOFinGESPREK

De Week van Gebed 2017 eindigt. Heb je er wat van kunnen meemaken? Het is mij, eerlijk gezegd, niet gelukt om in de plaats waar ik woon (Apeldoorn) alle kerken te bezoeken waar groepen mensen samen zaten te bidden; soms liet de agenda dat niet toe - en het waren er heel wat! Warme plekken, waar we op verschillende manieren hebben gebeden tot ONZE Vader. Met als motto: verzoening. ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus… het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend’ (2 Korintiërs 5:14, 19).

Mensen uit vele kerken, en wat we deden was veel méér dan alleen maar over de kerkmuren heen klimmen. Er wás geen muur meer, er was eenheid in Christus.

Als samen bidden naar méér smaakt, waarom zou je dan niet meer dóen? Is het niet een idee vaker de ontmoeting te zoeken? ‘Proef en geniet de goedheid van de HEER!’ (Psalm 34:9). Je huis voor elkaar openen. Samen in gesprek gaan. Elkaar de verhalen vertellen van wat onze God in ons leven is gaan doen.

Wie bedenkt zoiets? Wij, en u, en jij. Kijk maar: www.geloofingesprek.nl.

 

Leonard Sweet heeft een boek geschreven ‘From Tablet to Table’, ‘Van [stenen] tafelen tot de Tafel van de Heer’. De HEER van het Nieuwe Verbond nodigt alle mensen uit. We mogen gratis, op basis van pure genade, komen tafelen. Kom, eet van mijn tafel; kom, drink van de wijn! Welkom. En deel alles wat je hebt. Kom op met je verhaal.

Het hele leven van Jezus was vol gastvrijheid, en vol verzoening. Geboren in Broodhuis (Bethlehem), in een voerbak voor de schapen. Zijn heraut Johannes beperkte zich tot sprinkhanen en wilde honing, maar Jezus kwam ‘etend en drinkend’ - en daar schaamde Hij Zich niet voor. Onze Heer vertelde verhalen over feestmalen, zoals in zijn beroemdste gelijkenis, die van de verloren zoon. Waar Hij genodigd werd aan de maaltijd, daar werd Hij al gauw de Gastheer; terwijl Hij zijn verhalen vertelde, luisterde Hij ook naar de verhalen van zijn tafelgenoten. Jezus at met corrupte ambtenaren, zondaars, prostitiuées, maar ook bij een farizeeër werd Hij genodigd, om daar een paar dingen te delen die Hij aan hem kwijt wilde. Met zijn discipelen at Hij, maar ook voedde Hij duizenden hongerige mensen in het heuvelland van Galilea. Hij vertelde zijn gelijkenissen over het Koninkrijk van God, en die bleken dan óók over maaltijden te gaan, uitnodigingen die werden afgeslagen, heggen en steggen waar de gasten dan tóch vandaan werden gehaald, lammen, blinden en bedelaars die tóch mee mochten eten. En toen Hij aan het eind van zijn leven afscheid nam van zijn discipelen, stelde Hij een nieuwe traditie in, die wij nog steeds vieren: de maaltijd van de Heer, waarin Hijzelf, zijn vlees-en-bloed, het voedsel is voor lichaam en ziel.

Herken je het patroon van de hele Bijbel? Die begint én eindigt met een royale uitnodiging: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten’ (Genesis 2:17), tot ‘Laat wie dorst heeft, voor niets drinken van het water dat leven geeft’ (Openbaring 22:17)

De tijd van de Grote Verhalen is voorbij, hebben postmoderne filosofen gezegd - maar er is ruimte en reden om je kleine verhalen met elkaar te delen. En misschien zit daar juist het grote Verhaal verborgen, van de Heer die zijn eigen verhaal in ons leven schrijft…

Dit is het motto, ‘Geloof in gesprek’ van de pas gestarte Stichting Geloofsgesprekken: je zit samen aan tafel, en je deelt met elkaar wat je hebt ervaren. Het gaat nu even écht niet over wat je vindt van theologische thema’s: de doop, het verbond, de kerk, het ambt, de Wederkomst. Vertel…! Wat is je verhaal? Bij welke kruispunten ben je Jezus tegengekomen? Of misschien zelfs - dat mag ook - waar vond je het eigenlijk heel erg moeilijk? Waar kunnen we elkaar de hand geven? Misschien wel: verzoening, vrede, vergeving…

Weet je wat: neem contact op via www.geloofingesprek.nl

 

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

18
september
Wat vind je d’r van? Soms vind ik wel eens iets. Wat je vindt, moet je bij de politie aangeven.

Lees verder >>

01
september
Bloggen gaat altijd ergens over, soms over boeken of over een boek waar je wat over wilt zeggen. Deze keer

Lees verder >>

26
august
Wij geloven dat de Vader van onze Heer Jezus Christus machtig is, En dat HIJ in staat is te doen

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief