Henk Medema
21
JANUARY

Jouw hand, ons gesprek: Week van Gebed & GELOOFinGESPREK

De Week van Gebed 2017 eindigt. Heb je er wat van kunnen meemaken? Het is mij, eerlijk gezegd, niet gelukt om in de plaats waar ik woon (Apeldoorn) alle kerken te bezoeken waar groepen mensen samen zaten te bidden; soms liet de agenda dat niet toe - en het waren er heel wat! Warme plekken, waar we op verschillende manieren hebben gebeden tot ONZE Vader. Met als motto: verzoening. ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus… het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend’ (2 Korintiërs 5:14, 19).

Mensen uit vele kerken, en wat we deden was veel méér dan alleen maar over de kerkmuren heen klimmen. Er wás geen muur meer, er was eenheid in Christus.

Als samen bidden naar méér smaakt, waarom zou je dan niet meer dóen? Is het niet een idee vaker de ontmoeting te zoeken? ‘Proef en geniet de goedheid van de HEER!’ (Psalm 34:9). Je huis voor elkaar openen. Samen in gesprek gaan. Elkaar de verhalen vertellen van wat onze God in ons leven is gaan doen.

Wie bedenkt zoiets? Wij, en u, en jij. Kijk maar: www.geloofingesprek.nl.

 

Leonard Sweet heeft een boek geschreven ‘From Tablet to Table’, ‘Van [stenen] tafelen tot de Tafel van de Heer’. De HEER van het Nieuwe Verbond nodigt alle mensen uit. We mogen gratis, op basis van pure genade, komen tafelen. Kom, eet van mijn tafel; kom, drink van de wijn! Welkom. En deel alles wat je hebt. Kom op met je verhaal.

Het hele leven van Jezus was vol gastvrijheid, en vol verzoening. Geboren in Broodhuis (Bethlehem), in een voerbak voor de schapen. Zijn heraut Johannes beperkte zich tot sprinkhanen en wilde honing, maar Jezus kwam ‘etend en drinkend’ - en daar schaamde Hij Zich niet voor. Onze Heer vertelde verhalen over feestmalen, zoals in zijn beroemdste gelijkenis, die van de verloren zoon. Waar Hij genodigd werd aan de maaltijd, daar werd Hij al gauw de Gastheer; terwijl Hij zijn verhalen vertelde, luisterde Hij ook naar de verhalen van zijn tafelgenoten. Jezus at met corrupte ambtenaren, zondaars, prostitiuées, maar ook bij een farizeeër werd Hij genodigd, om daar een paar dingen te delen die Hij aan hem kwijt wilde. Met zijn discipelen at Hij, maar ook voedde Hij duizenden hongerige mensen in het heuvelland van Galilea. Hij vertelde zijn gelijkenissen over het Koninkrijk van God, en die bleken dan óók over maaltijden te gaan, uitnodigingen die werden afgeslagen, heggen en steggen waar de gasten dan tóch vandaan werden gehaald, lammen, blinden en bedelaars die tóch mee mochten eten. En toen Hij aan het eind van zijn leven afscheid nam van zijn discipelen, stelde Hij een nieuwe traditie in, die wij nog steeds vieren: de maaltijd van de Heer, waarin Hijzelf, zijn vlees-en-bloed, het voedsel is voor lichaam en ziel.

Herken je het patroon van de hele Bijbel? Die begint én eindigt met een royale uitnodiging: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten’ (Genesis 2:17), tot ‘Laat wie dorst heeft, voor niets drinken van het water dat leven geeft’ (Openbaring 22:17)

De tijd van de Grote Verhalen is voorbij, hebben postmoderne filosofen gezegd - maar er is ruimte en reden om je kleine verhalen met elkaar te delen. En misschien zit daar juist het grote Verhaal verborgen, van de Heer die zijn eigen verhaal in ons leven schrijft…

Dit is het motto, ‘Geloof in gesprek’ van de pas gestarte Stichting Geloofsgesprekken: je zit samen aan tafel, en je deelt met elkaar wat je hebt ervaren. Het gaat nu even écht niet over wat je vindt van theologische thema’s: de doop, het verbond, de kerk, het ambt, de Wederkomst. Vertel…! Wat is je verhaal? Bij welke kruispunten ben je Jezus tegengekomen? Of misschien zelfs - dat mag ook - waar vond je het eigenlijk heel erg moeilijk? Waar kunnen we elkaar de hand geven? Misschien wel: verzoening, vrede, vergeving…

Weet je wat: neem contact op via www.geloofingesprek.nl

 

 

Laat hier een reactie achter3 Reactie(s):

Jeanne Giesbers
28 jan 2018
In Zuid Nederland ervaren christenen uit diverse kerken de zegen van God als zij samen komen om de eenheid in Christus te delen, te vieren en te leren voorbij de verschillen te kijken en samen te zoeken naar wat Jezus Christus wil. De Week van Gebed is/was een mooie gelegenheid om met elkaar voor Gods troon te komen. Wij leren hier om over onze kerkmuren te kijken en ontdekken zo samen de hoogte,de breedte, de lengte en de diepte van Christus.
Jan
07 dec 2017
Het is onze verantwoordelijkheid te geloven dat de liefde van God is verkrijgbaar voor ieder mens omdat wij allen KOSTBAAR zijn in Zijn ogen zoals duidelijk is uit Zijn heilig Woord! Joh.3.16,17 e.a.
Jan
07 dec 2017
Wat ik jammer vond, was dat 2 Kor.5.21 er voor wat reden dan ook, het er niet bij was. Onze verzoening gebeurde toen Jezus gstraft werd voor AL onze zonden - verleden, heden en toekomstige! Toen de Here Jezus riep "Het is volbracht!" werden alle alle mensen vergeven -dat is GENADE, die onze God en Vader ons elke dag opnieuw geeft door het voltooide werk van Zijn Zoon!

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief