Henk Medema
19
FEBRUARY

Jouw kerk: vol. Of VOL?

We zijn toch niet gek.
God drukt zijn imprint, zijn stempel, op zijn Kerk.
Wel eens goed om je heen gekeken, niet alleen op zondag maar ook op andere dagen van de week? Ik bedoel: ECHT HEEL goed? Iedere functionerende, levende geloofsgemeenschap (gemeente, ekklesia) bestaat uit prachtige mensen. Hoe komen ze zo mooi? Dat heeft God zo ontworpen. En kijk nóg eens goed: ze zijn niet alleen persoonlijk zo indrukwekkend, maar ze geven samen een indruk (stempel, imprint) van de drie-ene God. In de gemeenschap van alle ware gelovigen kun je dat beeld terugzien. In de kerk, dus.
Pas op: niet in de onzichtbare Kerk, want die kun je niet zien. In de concrete geloofsgemeenschap is er wél iets - wat zeg ik: heel veel! - te ontwaren.
(O ja. Niet vergeten: zonde, die vind je óók. Eeuwig zonde, zoveel mensen die de rijkdom missen waarvoor God hen had ontworpen.)

We zijn toch niet gek. We weten best waar Abraham de mosterd vandaan haalt, en waar je de goedkoopste electronica vindt.
Wel eens om je heen gekeken in de geloofsgemeenschap? Ik wel. Vaak. Niet zelden werd je dan somber. Er ontbreekt zoveel. In onze plaatselijke gemeente hebben we geen evangelisten, menen we; of we hebben geen leiders; of het ontbreekt ons aan pastorale mannen en vrouwen. Vul maar in voor je eigen situatie.
 
Nog eens goed om je heen kijken in je gemeente? Doe dat maar eens. Wat je zult zien, met wijd open ogen, is de volheid van de Christus. Echt waar: aan iedere levende gemeenschap is Hijzelf beloofd, en alles wat er in Hem is, en die volheid wordt vervuld ‘in allen’, Efeze 1 vers 23. Al weet Paulus er natuurlijk ook alles van dat die belofte nog vervuld zál worden, Efeze 4 vers 13 - maar het is wél dezelfde volheid die in Christus rijkelijk woont, Kolosse 1 vers 19, 2 vers 9. Het is de rijkdom die er al is, en waar je tegelijk hartstochtelijk naar verlangt.
 
Mooi als er zondag een volle bak zit. Oogt goed. Bijzonder wenselijk. 
Maar de volheid van Christus is niet de volheid van het gebouw, maar zijn volheid in de mensen. 
Leden van Christus lichaam, goddelijke gaven, extensies van Hem.
 
Gaven. Gave mensen die door God gegeven zijn. Apostelen - zeker, waarom nú niet meer, of zou Hij geen afgezanten meer hebben die ons leiding kunnen geven in onze tijd, op onze woon- en werkplekken? Profeten - waarom zou de Heer niet meer door mensen spreken? Evangelisten. Herders, leraars. Charismata, door de Geest gegeven; bedieningen, geleid door de Heer; werkingen, door dezelfde drie-ene God. Veel leden, velerlei werking (Efeze 4, 1 Korinthe 12, Romeinen 12). 
 
Ambten: het klinkt nogal formeel, en het is dan ook niet echt een bijbels woord. Maar ze bestaan wél, in een plaatselijke gemeente, waarin aan een charisma soms een concrete, locale, tijds-beperkte functie wordt toegevoegd. Nou ja, noem dat dan maar een ambt. Als je maar niet teveel ophangt aan de formele kant van dat verhaal.
 
We zijn toch met-z’n-allen niet echt goed wijs, dat we als armoedzaaiers om ons heen turen, in deze rijke plekken van zegen, die we ‘kerk’ of ‘gemeente’ noemen.
De drie-ene God geeft, zoals de Vader geeft (en de Zoon dankbaar aanneemt en doorgeeft, en de Geest ontvangt en deelt).
De gemeente aanvaardt, zoals de Zoon en de Geest.
Eenvoudig. Drievoudig. Veelvoudig.
Dertig-, zestig-, honderdvoud.
We weten niet hoe rijk we zijn, en iedere dag opnieuw worden! - want Gods geven gaat door en door en door.
We weten het wél, maar we willen het niet weten. Ambtsdragers zoeken we en kunnen we nauwelijks vinden. Predikers selecteren we zorgvuldig, maar dan blijkt vaak dat ze niet willen komen, of dat hun kwaliteit tegenvalt. Gaven moeten we met een lampje zoeken, zeggen we tegen elkaar.
We leven middenin een goudmijn. En we hebben het niet in de gaten: prachtige mensen, die samen Gods volheid vormen. We piekeren links en rechts en we klagen steen en been.
Delven wij waar wij staan - ik citeer Godfried Bomans - want waar wij staan is Klondyke. We zijn toch niet gek?
 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief