Henk Medema
24
JANUARY

'Keep watching out!'

Ben ik er wel helemaal aan toe, om op dezelfde night-after-the-day-before al te bloggen over Mark Stibbe’s seminar in Houten, vandaag? Eigenlijk niet. Zoveel gehoord, en dan zulke wezenlijke dingen. Zoveel gesproken, en dan ook nog zoveel authentiek verlangen bij veel mensen. Zo’n breedte van allerlei kerken en gemeenten, en gelijk gestemde harten. Was ik het met alles eens? Tuurlijk niet, een eigenwijze Nederlander weet altijd wel iets beter. Weet ik nu hoe de kerk (of de gemeente, kies zelf je aanduiding maar) er uit moet gaan zien? Allesbehalve, want er zijn nog zoveel vragen. Maar wat ik wél heel helder zie, is de noodzaak dat de kerk binnenstebuiten gekeerd moet worden.   Dit wordt een korte blog, later meer. Zoveel is zeker: het lukt ons zelfs nog niet eens zo aantrekkelijk te zijn als kerken dat de menigten toestromen. Maar, zei Mark Stibbe, herhalend wat hij ook elders had gezegd: het moet eigenlijk ook precies andersom. De rivier in Ezechiël 47 neemt het water niet mee Gods huis in, maar gaat juist uit vanuit de tempel de wereld in, onder de drempel van de ingang, onder het altaar. De rivier komt ook niet als een plotselinge, geweldige waterval ineens tevoorschijn: als een machtige stroom komt ze de wereld in, langzaam, maar niet tegen te houden. Er is leven, waar de rivier ook komt – en die prachtige vrucht is heel wat meer dan individuele zielen die gered worden.   Er was zoveel. Laat me nog even een simpele bijbeltekst noemen, die Mark citeerde: de vriendelijkheid van God leidt mensen tot bekering. The kindness of God leads to repentance – en in Romeinen 2 vers 4 had ik dit nog niet zo gelezen, omdat daar in veel Nederlandse vertalingen gesproken wordt over de ‘goedertierenheid’ van God. God is vriendelijk jegens de mensen. Wij, de belichaming van Christus, hebben deze eenvoudige maar prachtige taak: gewoon vriendelijk zijn. Naar buiten komen, naar de mensen. Namens Hem.   Anderen hebben al geciteerd uit de eerste Narnia-film de woorden van meneer Bever: Aslan is on the move! Dat gevoel, dat de Leeuw van Juda in beweging komt, die spanning was bijna fysiek te voelen in Houten. Ik moest denken aan een andere scène uit dezelfde film. Veel mensen zullen ‘m niet eens gezien hebben. De aftiteling is al begonnen, en mensen schakelen de dvd uit of schuifelen de bioscooppaden weer in, naar buiten. Maar dan komt die oude, vriendelijk professor nog één keer in beeld. Lucy vraagt hem of ze nog ooit Aslan zullen zien. De professor kijkt mild glimlachend over zijn halvemaansbrilletje, en zegt: Keep watching out! Blijven uitkijken – dat moeten we zéker gaan doen. Je weet maar nooit wat er nog meer komt…  

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief