Henk Medema
03
SEPTEMBER

Keer je omme…! - blijmoedig, bloedserieus dansend leiderschap in de kerk

Ken je ‘t nog, dit oudhollande dansliedje: ‘Mooi meisje, keer je omme?’ Met ‘ommekeer’ begint Gods koninkrijk, zoals dat door onze Heer Jezus werd aangekondigd: ‘bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (Matteüs 4:17). Het Griekse woord voor ‘ommekeer’ is metanoia, en dat is eigenlijk niet een éénmalige inkeer, een ‘berouw’ over de zonden van het verleden, maar veel meer het leren veranderen qua denken, gezindheid, hartsgesteldheid. Zulke ommekeer, die je voortaan in beweging zet: ‘mooi meisje keer je omme’, ga dansen!
Het lijkt me boeiend (en ook een beetje gewaagd!) te denken over dansend leiderschap in de kerk: over leiders die zich bloedserieus voegen in het ritme van het leven van Jezus, die vreugdevol en ontspannen verandering brengen in het leven van de kerk, terwijl ze in dat proces zélf veranderd worden (zoals Alan Roxburgh zegt). En dat geldt speciaal voor de interactie met de wereld, want ‘missional leadership is transformative leadership’ (Nelus Niemandt)
Missional church is geworteld in de liefdes- en levensgemeenschap van de Drie-eenheid, en speciaal in de dynamiek van de Geest, die ons tot verandering brengt door ons te richten op Christus, en daardoor in ons hart een ‘metamorphoosis’ teweeg brengt (2Ko3:18).
 

Van A naar Beter - maar niet rechtstreeks
Het koninkrijk van God is een subversief rijk, waarin de boel op z’n kop wordt gezet, zegt Stefan Joubert; het is een relationeel aangedreven, zich constant ontwikkelende omgeving. Het oude beeld van leiders is een lineair, regulerend, controlerend. Het nieuwe beeld is flexibel, aanvoelend, lerend, aanpassing zoekend, constant zoekend naar de woorden van God, zichzelf en anderen veranderend. Je moet het niet meer verwachten van een klein aantal ‘alwetende’ leiders, maar veeleer bij een brede groep betrokken, constant samen lerende mensen die een hart hebben dat klopt voor de geloofsgemeenschap. Dat ze op een onvoorspelbare manier reageren op elkaar en op de hele gemeente en op de buitenwereld, moet je niet zien als een probleem: zo is het echte leven immers, dynamisch, niet lineair. Leiders die alleen stabiliteit bevorderen, brengen de dood in de pot. Levenbrengend leiderschap verwart de bestaande patronen, stimuleert in de gemeente de moed om nieuwe dingen aan te pakken. En als we met z’n allen even niet zo goed meer weten waar het heen gaat, treden zulke leiders op als ‘sense-makers’: ze weten hoop en moed en zin te geven door het lezen van de tijden en tekenen.
 
De welkome crisis
Dat is niet altijd zo leuk als het klinkt. Dynamisch leiderschap zie je soms in een rustige situatie een crisis creëren, en dat kan best lastig en pijnlijk zijn. Lees het kleine boekje van de profeet Maleachi - op de indringende vragen van de profeet antwoordde het volk telkens weer: nou, én? laat ons alsjeblieft met rust! Maar echte geestelijke leiders in deze tijd blijven vragen stellen; ze gaan middenin conflictgebieden staan, om van daar uit een nieuwe toekomst te creëren. Jawel, breuken in het systeem zijn nodig. Je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. Maar dynamisch geestelijk leiderschap breekt geen mensen stuk, wetend dat ze in Gods ogen kostbaar en kwetsbaar zijn, maar heeft wel degelijk de moed om open, interactief, grensverleggend in de kerk en in de wereld te staan. Niet mensen manipulerend, maar Godswoorden en levensverhalen op een nieuwe manier in beweging brengend.
 
Leiden vanuit de toekomst
Een verbazingwekkende uitdrukking is dat: leiden vanuit de toekomst, die geïntroduceerd is door de Duits-Amerikaanse leiderschaps-expert Otto Scharmer, en door velen is overgenomen. Maar zo vreemd toch ook weer niet: als leiders alleen gegevens uit het verleden ‘downloaden’, dan moeten de problemen uit het verleden de oplossing voor het heden worden - en dat gaat niet. Nelus Niemandt gebruikt, met een knipoog, de nóg merkwaardiger uitdrukking: ‘een vliegtuig bouwen terwijl het al in de lucht is’. Daarmee doelt hij niet op luchtkastelen, maar op de verbeeldingskracht die de Geest in ons uitwerkt om het komende koninkrijk te zien, en die dingen in handen te nemen en te concretiseren. Dat is, zoals Alan Hirsch het in de titel van zijn boek zegt ‘the shaping of things to come’. Nieuwe leiders vertellen nieuwe, ongehoorde ‘verhalen’ over de nieuwe werkelijkheden die ze hebben leren zien, die al aanwezig zijn, waarin de Geest werkt, en die verwijzen naar de dingen die nog moeten komen.
 
==========
De in dit artikel geopperde suggesties zijn, sterk vereenvoudigd, ontleend aan een paar recente artikelen van de twee Zuidafrikaanse hoogleraren Stefan Joubert en Nelus Niemandt (vindplaatsen: http://bit.ly/1JOHVgc & http://bit.ly/1EBoSFK), die we in vorige seizoenen als gast-inleiders in Driebergen mochten ontmoeten. Prof. Niemandt staat inmiddels ingeroosterd voor vrijdagmiddag 30 oktober a.s., en die datum kun je dus vast in je agenda schrijven.
 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief