Henk Medema
22
SEPTEMBER

Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?

Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?

[Handelingen 8:36]

Wat is dat, de doop? Waarom zou je gedoopt moeten worden? En áls je je dan laat dopen, wat gebeurt er dan met je?

Je mág er een getuigenis bij geven. Maar het hoeft niet, want de doop zelf is óók al een soort getuigenis. Je ‘zegt’ met je doop iets waarvoor je misschien niet eens de goede woorden kunt vinden. De mensen komen staan erbij, en als ze heel goed kijken, zien ze wel zo’n zeven aspecten. Die vind je terug in de Bijbel - en nu brengen we ze wel onder woorden:

1. Een daad van revolutie (Mt28:18-20, Hd17:7). Temidden van een wereld die z’n eigen heersers heeft en daarin gelooft, zeg je: nee, er is een ándere Koning, en dat is Jezus. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Bewaren alles wat Hij gebiedt, dat is het hoogste wat ik wil.

2. Een deur waar je door gaat (Hd2:36) om in een ander gebied te komen. Vanuit het ‘verdorven mensengeslacht’ stap je door die deur heen Gods koninkrijk binnen. Daar staat de wereld op z’n kop, en is alles anders: Jezus is de Heer, Hij is daar koning.

3. Een bad (Hd22:16) waarin je zonden worden afgewassen. Natuurlijk wast het letterlijke water alleen je lichamelijke huid schoon, maar de doop is een symbool van wat er gebeurt als je gedoopt wordt: schoon sta je nu voor God en mensen.

4. Een grenswater (1Pt3:21, Hd8:36) - want dit water wast je niet alleen symbolisch schoon, maar het is ook (zoals de zondvloed in Genesis en de Rode Zee in Exodus) een water waar je doorheen moet om in een ander gebied uit te komen, waar je echt vrij bent.

5. Een begrafenis (Rm6:4): je oude bestaan houdt op, en gaat het graf in: weg ermee! Dat is niet je eigen (water)graf, maar symbolisch voeg je je in het graf van Christus, in zijn dood voor jou.

6. Een start van een nieuwe weg, een nieuw leven(Rm6:4). Als je na de doop weer druipend op de kant staat, mag je je afdrogen en aankleden - en dan begint er een weg van discipelschap. Die is totaal anders dan de oude weg. Niet dat je er niet meer kúnt struikelen, maar je wílt in dit nieuwe leven niet meer zondigen.

7. Een keus voor Jezus op aarde: ‘gedoopt in [tot] Christus’ (Rm6:3). Bij Hem te horen als je naar de hemel gaat, dat kost je niets; je bij Hem te horen op aarde, dat kost je álles.

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief