Henk Medema
18
NOVEMBER

LEIDEN EN LIJDEN: EEN VIERVOUDIGE BEDIENING

Als je leidt, weet dat het maar voor even is… Een spelfout, toch? - want in het Opwekkingslied 585 staat ‘lijdt’, natuurlijk. Laat die foute spelling maar even staan, dan kan ik er iets aan koppelen dat met ‘leiden’ te maken heeft, namelijk vier overwegingen over leiderschap naar de menselijke maat. In september j.l.. schreef  ik daarover een artikel in het blad Sophie, ietwat ingewikkeld, geef ik toe. Laat me het nu nog eens op een eenvoudige manier mogen herhalen.

Het gaat in deze blog niet over de vijfvoudige leiding (‘bediening’) uit de Efezebrief. Die discussie ken ik, maar ik denk niet dat de aanwezigheid van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars iets te maken hebben met de leiding van een denominatie. Dit is een persoonlijke ontboezeming over verandering van het oude leiderschap in een nieuwe vorm, die misschien wel dichter bij Jezus staat.

 

Leiderschap: het kan niet zonder

Ik ben opgegroeid in een geloofsgemeenschap (de ‘vergadering van gelovigen’) waarin men meende dat je maar het beste geen afspraken kon maken over leiderschap. Langzaam maar érg zeker heb ik ontdekt dat zoiets onzin is. Gods schepping omvat een mensenwereld waarin gezag een plaats heeft gekregen, en daarmee moet je omgaan volgens zijn normen, die we zowel in zijn Woordopenbaring als in zijn scheppingsopenbaring eerbiedig kunnen ontdekken. In de loop van de jaren heb ik in de plaatselijke geloofsgemeenschap, maar ook landelijk en internationaal, daar heel wat lessen in moeten leren, en ook in bestuurlijke functies in allerlei (christelijke) organisaties. Ik leer nóg, zonder ophouden, niet zonder lijden.

 

Leiderschap begint van onder

Niet rond de macht, maar rond je eigen onmacht en kwetsbaarheid kun je samen bouwen aan echt leiderschap. De Canadese filosoof Charles Taylor spreekt over onze tijd als ‘het tijdperk van authenticiteit’, en dat woord lijkt wel wat op autoriteit, maar het is heel wat anders: het is écht zijn, zonder verschansing in iets waarmee je indruk kunt maken. Of, om met Simon Walker te spreken: het is ‘the undefended leader’ die écht leiding kan geven: mannen of vrouwen die zich open stellen voor anderen, die het aandurven om te zijn zoals ze zijn. Dus je begint met het moeilijke maar heerlijke avontuur van jezelf vernederen, net als de Heer. En dan zie je wel verder. Heerlijk lijden, of hoe zeg je dat?

 

Leiderschap is niet verticaal

Hoe je het ook bekijkt, leiderschap - en speciaal geestelijk leiderschap - is niet top-down, maar ook niet bottom-up. Het is geen bazigheid van boven, maar ook geen complete democratie van onder. Geen mens kan alles, niemand is alles, niemand weet alles. Je krijgt geen beeld van leiderschap langs een verticale as, maar het is een relationeel gebeuren. Leiders zijn degenen die de moed én het vertrouwen (samen is dat ‘liefde’) hebben om elkaar in de ogen te kijken, zelfs als je het helemaal niet met elkaar eens bent. Zeker, dat doet pijn, maar het is óók mooi, dit lijden.

 

Leiderschap is niet horizontaal

Eem horizontale lijn zou makkelijk zijn: gewoon rechtdoor, niks geen vernieuwingen, blijven zoals je bent. Maar dat kan niet, althans: dat is geen leiderschap. Echte leiders gaan hoger, en nemen hun mensen mee. Otto Scharmer heeft het over ‘leiden vanuit de toekomst’. Om het maar eens gek te zeggen: een vliegtuig bouwen terwijl het vliegt, dát is de uitdaging. Is dat niet verschrikkelijk eng, en riskant?

Ja. En daarom gaat het, zoals christenen weten, niet zonder gebed. Ik blijf daarom bidden voor  ‘mijn eigen’ geloofsgemeenschap: het is hard nodig. Ik blijf bidden voor de VPE, al zei een goede vriend uit die gemeenschap vorige week tegen mij dat het niet hoefde. Ik ga door met bidden voor een aantal christelijke organisaties, waar het best spannend is. Het gaat niet zonder lijden, dat leiden.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief