Henk Medema
13
FEBRUARY

Leiderschap, discipelschap, kwetsbaarheid. #cls15

Is ‘leiderschap’ dan de ‘core business’ van Compassion? - vroeg iemand me op 12 februari tijdens een vergadering, toen hij hoorde dat ik naar het Compassion Leiderschaps Seminar in Ede ging, die middag en avond. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar zowel ‘leiderschap’ en ‘kwetsbaarheid’ raakten me, door de verschillende sprekers heen - en met de onmiskenbare core business van Compassion was het niet anders.
Intussen kwam er nog een kernwoord tussendoor: discipelschap. Dat wil zeggen: dat je niet alleen leider bent, maar ook volger, leerling. Ik zal vertellen hoe dat met elkaar samenhangt - heb je even?
 

Jim Mellado, de nieuwe CEO van Compassion, vertelde zijn levensverhaal, en hij vertelde over vier fasen, die hij achtereenvolgens noemde Me first - The Box - The Desert - Just Jesus. Als je het verhaal nog eens wilt horen, is het makkelijk terug te vinden: http://blog.compassion.com/walk-jesus/
Eén stukje daarvan is me bijzonder bij gebleven. Als kleine jongen had Jimmy horen zeggen dat je precies moest weten wanneer je Jezus had ontmoet. Dat maakte hem ernstig bezorgd: het wás echt gebeurd, maar hij wist werkelijk niet meer wanneer! De volgende keer dat er in de kerk een ‘altar call’ was, besloot hij dus voor alle zekerheid opnieuw naar voren te gaan, en vroeg onder tranen opnieuw Jezus in zijn hart te komen. Toen hij dat gedaan had, ‘hoorde’ hij een stem in z’n hartje, een welbekende stem: ‘Het is goed hoor! Ik kende jou al!’
 
‘Jezus centraal’ is het motto van Compassion. Uit dit verhaal van Jim werd duidelijk waaróm.
Compassion is een organisatie waar, in relaties tussen kerken, kinderen worden geholpen, waar mogelijk geleid uit armoede, uit ellendige toestanden, gebracht naar een ander ‘zijn’. En dus ook: naar Jezus. Jim Mellado legde daar heel sterk het accent op: alleen bij Jezus kan ik beginnen, en alleen bij Hem kan ik eindigen. Bij Hem die mij op plaatsen brengt waar ik helemaal niet wil zijn, in de richting van mensen die dorst hebben naar Jezus. Om Zichzelf heen verzamelt Jezus armen, zieken, gevangenen, kwetsbaren; voor hen heeft Hij de boodschap waarmee de Geest Hem gezalfd heeft, zoals Hijzelf in de synagoge van Nazareth de profetische woorden uit Jesaja 61 citeert. Als wij zijn pad zoeken en Hem daarop tegenkomen, kan Jezus in ons Zichzelf openbaren.
Maar dat houdt dan een echte verandering in, juist als je anderen wilt leiden: dan moet je leerling worden, discipel. Henri Nouwen sprak over kwetsbaarheid, het neerwaartse pad van Christus. De kerk die kwetsbaarheid als haar kracht wil ontdekken, heeft voorgangers nodig die het neerwaartse pad van Christus willen gaan. Het lijkt erop dat Compassion een soort oefenterrein is, waar mensen zich daarop helemaal willen richten.
 
Het is boeiend om te zien hoe vergelijkbare trends in de ‘gewone’, niet-christelijke leiderschapsboeken en -trainingen zichtbaar worden. Deze maand las ik The End of Leadership, van één van de meest bekende seculiere auteurs op het gebied van leiderschap, Barbara Kellerman. Ze beschrijft in dit boek hoe de ‘moderne’ modellen van leiderschap worden vervangen door nieuwe denkschema’s, waarin kwetsbaarheid, flexibiliteit, authenticiteit en dergelijke een belangrijke rol spelen. Je bent pas een leider, als je een volger durft te zijn. Otto Scharmer heeft zijn U-theorie ontwikkeld, die (sterk versimpeld) inhoudt: alleen als leiders afdalen naar hun diepste identiteits-niveau, zijn ze in staat anderen van verandering tot verandering te leiden. En zoals Simon Walker schreef in ‘The Undefended Leader’: je hoeft dan niet meer in de verdediging, zoals zoveel leiders zich met allerlei muren omringen. Je geeft leiding vanuit dat wat je ten diepste bent, en dan heb je niets te verliezen, maar je hebt alles te geven.
Over dit alles schrijf ik later nog wel meer. Gisteren was het een ervaring - ja, wat voor eentje eigenlijk? Rillingen over m’n rug, doordat ik weer zag: hier gaat het om. Dit is precies waarin ik telkens weer leerling moet worden, volgeling, discipel. Leiding geven door ontvankelijk en onbevangen te worden als kinderen. Zó Gods koninkrijk binnengaan.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief