Henk Medema
19
NOVEMBER

Missional Church - licht voor de volken

De kerk - en dan zoals ze naar buiten treedt, gezonden. Missional Church: in het seizoen 2014-’15 houdt EA/EZA een vijftal bijeenkomsten over dat onderwerp. Op vrijdagmiddag 28 november de tweede, in Driebergen.
We noemen ze ‘expert meetings’ omdat we daar graag mannen en vrouwen bijeen willen hebben die graag op zoek willen gaan naar meer expertise. Mensen in de kerken van de reformatie en in de breedte van de evangelische beweging, zoekend naar antwoorden op brandende vragen.
 

Een eerste bijeenkomst in september was een algemene introductie. Nu willen we beginnen bij de ‘Romana’, de oudste van de christelijke kerken, de Rooms-katholieke Kerk. We laten ons graag in het onderwerp inleiden door prof. dr. H.W.M.  (Herwi) Rikhof, emeritus hoogleraar theologie, wonend in Nijmegen, bij wie de bisschop van Groningen, Gerard de Korte, in 1994 is gepromoveerd.
Het thema is: Licht voor de volken: een katholieke Kerk met toekomst? Prof. Rikhof zal eerst iets zeggen over het Tweede Vaticaans Concilie (Lumen Gentium) en daarna over de huidige paus: zijn visie op de kerk is een andere dan die van de vorige paus.
Vervolgens zullen we interactief in discussie gaan, met onder andere vragen als: zou het bij het ‘echte’ katholieke denken passen de term ‘missional church’ te gebruiken? Hoe past dat bij het sacramentele karakter van de Kerk in het Rooms-katholieke denken? Welke plaats heeft de visie op eucharistie daarin? Hebben (los van de Kerk) individuele mensen een open toegang tot het Woord van God, en kunnen ze (los van de Kerk) tot het heil komen? Wat is dat heil trouwens: de redding van de ziel voor de eeuwigheid, of meer, en wat dan?
 
De bijeenkomst wordt gehouden in het gebouw van EA/EZA, Hoofdstraat 55 te Driebergen, op vrijdag 28 november 2014, van 13.30 tot 16.30 uur. Vanaf 13.00 inloop met koffie en thee. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar men wordt verzocht zich per mail aan te melden via henk@medema.nl
 
Jan Wessels, directeur EA/EZA
Henk Medema, samenroeper
 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief