Henk Medema
28
JULY

Nadronk van New Wine: missional thinking niet voor oude zakken

‘Deze mensen zijn niet helemaal dronken!’ - een ernstige drukfout maakte me opnieuw vrolijk. Hij stond in één van de eerste drukken van HET BOEK kwam me bij een dagje New Wine Zomerconferentie in herinnering. Wat een geweldige veelheid en variëteit aan mensen, bedieningen, gaven, gebeden en lofprijzingen - wat een veelheid van GOD!

Eén dagje is natuurlijk lang niet voldoende om een totaalindruk te krijgen, laat staan er met enig gezag over te spreken. Dan maar zónder gezag: het hoofdthema, BREAK OUT, gaf me genoeg te denken, en ik deel een paar van die gedachten met mijn lezers.

De mix van discipelschap en de Kerk is, dat is mijn sterke overtuiging, precies waar het over moet gaan in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw. Zoals Mike Breen zei: denk nou niet dat je er bént, als je een gebouw op zondag weet te vullen met een heleboel mensen - want dan weet je nog helemaal niet of je dan wel discipelen krijgt. Het is is het paard achter de wagen spannen. Of nog erger: het paard IN de wagen zetten, en dan kun je alleen nog maar bergaf gaan. Begin liever bij mensen, en maak van mensen discipelen, precies zoals Jezus dat zei in Mattheüs 28 vers 18 tot 20.

Het deed me wat. Het bracht me in meer dan één opzicht in beweging.

Mijn denken begon te bewegen, want ik werd opnieuw herinnerd aan wat ik o.a. van Christopher Wright en Graham Hill geleerd heb, namelijk dat drie disciplines van theologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

- de ecclesiologie: hoe ons denken en handelen ten aanzien van de Kerk wordt gevormd;

- de missiologie: hoe de Kerk in de missio Dei staat, de zending van God, daarvan een onderdeel is, wat ons in de plaatselijke gemeente iedere dag tot discipelen maakt;

- de eschatologie: hoe de gerichtheid van dat discipelschap bepaald wordt door het Koninkrijk Gods, als einddoel van Gods plannen. Als er geen stipje te zien is aan de horizon, gaat er niets gebeuren. De vurige bede om de komst van het Koninkrijk van de Vader maakt pas echt het verlangen los naar het volbrengen van zijn wil in de hemel en zo ook op de aarde.

Maar ook: als je hevig verlangt naar de Voleinding, en je je intensief bezig houdt met discipelschapsvragen, maar als je daarbij de kerk onveranderd laat, dan zul je vrijwel niks zien gebeuren.

Oeps. Die drie theologische disciplines zetten niet alleen mijn hersens in beweging, maar ook mijn hart. Want het is niet alleen maar theologie. Er zal écht iets moeten gaan gebeuren, niet alleen maar met de kerken van mijn buren en overburen, maar met ‘mijn’ kerk.

Is dat denkbaar, een kerk die in beweging komt? of is het een gotspe?

De kerk is een geloofsgemeenschap, maar veel meer dan een gemeenschap van gelovigen in God. Ze is de gemeenschap waarop de drie-ene God zijn stempel zet. De onderlinge liefde, het licht, het leven, de heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de Geest vullen haar. Je wordt niet een ‘kerklid’ (laat staan een discipel!) als je je als menselijk individu tot een monotheïstische geloofsovertuiging bekeert. Je gaat deel uitmaken van de goddelijke communitas, wanneer je daarin met huid en haar wordt opgenomen. Zoals God beweegt, en in liefdevolle relaties bestaat van Vader, Zoon en Geest. Zo is Hij - de Drie-ene, relationeel en dynamisch, niet in een monotheïstisch en statisch schema te vatten.

Oeps, nogmaals! Als dat zo is, dan gaat er in ‘mijn’ kerk (en in de jouwe…) iets gebeuren. Het zou zo maar kunnen uitlopen op chaotische, onvoorspelbare veranderingsprocessen. Op die manier komt de Geest in beweging in ons, en komt Christus in beweging op aarde. Je bent er dan nog lang niet, maar je gaat de brug bouwen waarop je wandelt (naar de titel van het boek Building the Bridge as you walk on it, door Robert Quinn). Dat komt er nou van. Dat gebeurt er allemaal met je als ouwe vent, als je maar één dag op de New Wine Zomerconferentie te gast bent. Laat de nadronk van de nieuwe wijn niet in de ouwe zakken terechtkomen…   MORGEN: EEN RIJTJE RELEVANTE VRAGEN VOOR MISSIONAL CHURCH

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief