Henk Medema
19
OCTOBER

Occupy Europa

Wat is Occupy? Ga maar naar Wall Street, ga naar het Damrak, of bezoek www.occupytogether.org - ik kan het allemaal niet precies analyseren, ben de afgelopen week niet in Amsterdam en de afgelopen maand niet in NY geweest. Wat er wél makkelijk in te herkennen is, is het economisme van de westerse wereld. In verschillende media heb ik er al jaren geleden iets van gezegd: dat het nieuwe Europa de afgodendienst van het economisme dient. En dat dit, merkwaarigerwijze, precies past bij het laatste bijbelboek, Openbaring, hoofdstuk 13 - ‘Het [eerste beest] kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.’ Europa, het werelddeel dat haar naam ontleent aan de Griekse oppergod Zeus, die haar in stierengedaante ontvoerde en vervolgens ontmaagde. Het beest van Openbaring 13, volgens een uitleg die ik onderschrijf, de anti-christelijke gedaante van ons werelddeel, het herstelde Romeinse rijk. Economisme, de aanbidding van de euro, en de weigering om iets anders te dragen dan het getal dat daarbij hoort. Jawel, het was dát getal, 666. Is het anti-economisme van Occupy dan vanzelfsprekend de goede beweging? Dat weet ik niet, zeker is dat niet per definitie zo. Maar wie de breuklijnen in onze westerse wereld niet ziet, is stekeblind. Een of andere beweging is hoe dan ook nodig. We kunnen straks niet de schuld geven aan de Europese regeringsleiders, maar wijzélf zullen op de een of andere manier moeten weigeren het merkteken van het Beest te dragen. Misschien heel eenvoudig: tegenover de beweging van de antichrist staat toch niets anders dan de beweging van Christus?

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief