Henk Medema
25
DECEMBER

Ontegenzeggelijk groot: het mysterie van deze godsvrucht

Ontegenzeggelijk groot is het mysterie van deze godsvrucht: Hij is geopenbaard in lichamelijke gestalte. - 1 Timotheüs 3 vers 16

 

Een mysterie. Een wonder. Een geheim. Niet uit te leggen, niet te vatten met je verstand. Wel te hanteren met je handen, je moet wel, je kunt niet anders: zo concreet is Hij. En toch veel meer dan dat: Hij is geopenbaard in lichamelijke gestalte. God, dichtbij geopenbaard, fysiek. Jezus.

 

Een wonder van betrokkenheid. Zó lief had Vader ons! Hemelse legermachten stuurt God naar dat plekje in Bethlehem, niet om te vechten, maar om dit kind te aanbidden en de Zender ervan. Sterren en planeten wijzen een stelletje verre en heidense dolers (wijzen, misschien wel koningen) de weg waar hun hart wilde wezen: bij Hem.

 

Een wonder van echtheid, authenticiteit, kwetsbaarheid. Pak zijn handjes en voetjes vast, zo klein en warm. Geef ‘m maar gauw een schone luier, Maria! Ga met Hem mee, het zal niet meer dan een jaar of dertig zijn. En je zult er verbijsterd van zijn hóe kwetsbaar Hij zal blijken te zijn: een zwaard door je ziel. Dat wil je niet weten.

 

Een wonder van mensheid. Hier gaat het om (in de woorden van Alan Hirsch): Jezus Christus leren kennen en van Hem te leren wat het betekent mens te zijn. Alle Brüder werden Menschen. Je kunt niet hetzelfde blijven. Om je heen mensen naar wie je je mag uitstrekken, zoals er ruim drie decennia (of zichtbaarder: een jaar of drie) mensen naar wie Hij zich uitstrekte.

 

Een wonder van godsvrucht, van God. Groot is het mysterie van de godsvrucht, de eerbied voor God, liefde voor God, heiliging naar God, zoals het allemaal in Jezus zichtbaar werd. Als vandaag je hart zich opent, gaat het daar ook opkomen. Verlangen naar Hem. Verhaal van Hem, dat nooit kan worden afgesloten. Gebed, gesprek met de Drager van dit mysterie. In je eigen leven daalt het mysterie dieper dan ooit tevoren: zoveel dat je het niet begrijpt. Maar de IK BEN ís er. Jezus.

 

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet hoe dat u God bemint!

Ziet vervuld der zielen wensen in dit nieuwgeboren Kind.

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief