Henk Medema
29
JULY

Q - Oefening in vragen over jouw ‘New Wine'-missional church

Een nadronk van New Wine: daar word je blij van. Misschien ook weer een beetje tipsy. Daarna moet echt het moment van de nuchterheid komen. Gisteren een aantal prikkelende gedachten en stellingen over missional church, nu een nuchtere poging om vragen te inventariseren. We kunnen er makkelijk tien bedenken, waarbij ik me vooral baseer op het slothoofdstuk van Graham Hill (Salt, Light and a City: Introducing Missional Ecclesiology).

Dan aan het eind de vraag aan mijn lezers om er samen nóg eens tien te verzinnen…

1. Veranderen of hetzelfde blijven? Wil je als gemeente de status quo zoveel mogelijk handhaven, of wil je confronterende vragen toelaten (of zelfs zoeken)? Bij de eerste optie ben je gauw klaar, bij het alternatief gaat het pas echt beginnen. 2. Hoe kom je van doen tot denken, van pragmatisme tot missional ecclesiology? Dat klinkt vreemd, want meestal hoor je de omgekeerde vraag: komaan, niet zoveel abstracte theologie, praktisch en concreet worden graag! Maar ik suggereer met deze vraag dat je eerst moet komen tot een levendige missional conversation in en rondom de kerk. De vraag is: hóe doe je dat dan? 3. Nog een heel spannende vraag: hoe komt de Geest van God tot zijn doel in en na die conversatie? - wát zou Hij willen, en hoe kan Hij dat duidelijk maken? hoe ontvangen wij samen de charismata (de genadegaven) van wijsheid, kennis, geloof? (1 Korinthiërs 12:8), en hoe kan dit door de vijfvoudige bediening (Efeze 4) worden toegedeeld aan alle leden van het Lichaam, zonder dat we er over gaan hakketakken? 4. Van de denkers naar het denken: hoe kom je tot verbreding van de conversatie over missionaliteit? Die wordt meestal gevoerd door westerse mannen uit de middenklassem, boven de veertig (ja, ik kijk in de spiegel…). Kunnen we daarbij ook net zoveel vrouwen betrekken? ook mensen uit andere culturen? ook mensen van een lager sociaal niveau? ook jongeren? 5. Hoe kunnen we geraken van de eigen cirkel naar de volle breedte van de Kerk, hoe komt je visie voorbij de eigen parochie, naar de una catholica, de ene algemene christelijke Kerk? Het is al een hele stap als je de andere kerkelijke gemeenten in je eigen regio erin kunt betrekken… 6. Een stap de diepte in: van het vragen stellen naar de manier waarop je vruchtbare vragen creëert (hermeneutica). Dieper doordenken over wat de boodschap van het evangelie precies inhoudt. Is dat het evangelie van de genade van God? Is het het evangelie van het Koninkrijk? maar wat is dát dan weer precies? 7. Hoe wordt de gemeente zélf een generator van vragen, én een begin van de beantwoording daarvan? Hoe worden wij zélf het evangelie? (Dat heeft vast wel wat te maken met het beleven in de gemeente van een trinitarische gemeenschap met God, met Vader, Zoon en Geest, in openheid naar buiten.) 8. Vragen bij mensen genereren is niet denkbaar als een geloofsgemeenschap niet zélf een vragende houding naar God zichtbaar laat worden. Dat hebben we in de christelijke traditie ‘gebed’ genoemd. Hoe staat het daarmee in onze kerkelijke gemeente? Gebed met name voor de wereld, en voor de rol die de gemeente in die wereld heeft: het verlangen naar het Koninkrijk. (Hoe begint het ‘Onze Vader’ ook weer?) 9. Vermenigvuldiging, deling, kerkplanting: het zoeken naar mogelijkheden om nieuwe cirkels te vormen rond de HEER. Daar raak je al gauw de vraag wat zo’n church plant dan wel is: een nieuwe kerk, of een celgroep, of een missional community, en of dat allemaal verschil maakt. 10. Voorlopig de laatste vraag is: de gerichtheid van het leiderschap niet alleen op de broeders en zusters die eral bij horen, maar ook op unchurched people, en zelfs op de hele kosmos van Johannes 3 vers 16. Daarachter ligt de totaalvisie op de belichaming van Christus in de gemeente, de vijfvoudige bediening van Efeze 4, met name de apostolische en profetische elementen in de actualiteit - zij zorgen misschien wel voor (wat Alan Hirsch genoemd heeft) een permanente revolutie.

Voorlopig! Want ik ben erg benieuwd naar de toevoeging van nóg eens tien vragen, of zelfs nog meer...

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief