Henk Medema
04
JUNE

Samen dansen in de kerk

Zit er beweging in de kerk? Nou. Ja. Kunnen we er de polonaise dansen? Misschien wel. Of toch niet. Of is er een andere rondedans mogelijk,waarin wij als mensen, mannen én vrouwen, relationeel tot elkaar komen? Misschien zelfs op een manier die lijkt op de drie-ene verhouding tussen Vader, Zoon en Geest?
De Evangelische Alliantie organiseert een bijeenkomst, op dinsdag 10 juni 2014, in de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarbij hebben we dr. Almatine Leene bereid gevonden een referaat te houden en het gesprek met ons aan te gaan. Haar theologische dissertatie aan de Universiteit van Stellenbosch (‘Triniteit, antropologie en ecclesiologie: Een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk’, 2012) kreeg een populaire uitgave onder de titel ‘Samen dansen in de Kerk’. Dat gaat niet alleen over de toegankelijkheid van het ambt voor vrouwen.
 

In het mini-symposium zullen vragen opkomen als: hoe ‘zit’ God ‘in elkaar”? Vader. Zoon. Geest. Maar daarmee is lang niet alles gezegd. De beeldspraak van het ‘in elkaar zitten’ is veel te mechanisch.
Hoe ‘zitten’ mensen ‘in elkaar’? Die zitten niet in elkaar. Mannen. Vrouwen. En hoe verhouden die zich dan tot elkaar? Dat is een belangrijke vraag.
Hoe ‘zit’ de kerk ‘in elkaar’? Die zit evenmin ‘in elkaar’, en die kun je niet met schroefjes en boutjes construeren, reconstrueren en deconstrueren.
 
Sommige dingen in het gebied van de theologie ‘zitten’ blijkbaar wel ‘in elkaar’. Orthodoxe christenen, die zich houden aan Bijbel (én belijdenis!) hebben hun stelsel van bewijsteksten, want ze willen Schrift met Schrift vergelijken (maar het staat iets anders in 1 Korinthiërs 2:13) en ze geloven de Bijbel van kaft tot kaft.
Hoe kunnen wij ‘relationeel’ kerk zijn, en in die relatie niet alleen elkaars theologie verstaan, maar ons met elkaar verhouden? Mannen en vrouwen, zoals Vader, Zoon en Geest Zich op elkaar richten?
Enkele kerkvaders spraken over perichoresis, wat zoiets als ‘rondedans’ betekent. Zou dat kunnen, samen dansen in de kerk? Zou de kerk iets kunnen worden van een drie-eenheidsopenbaring?

Dr. Almatine Leene spreelt over ‘Samen dansen in de kerk’  tijdens het mini-symposium op dinsdag 10 juni 2014, vanaf 14.00 uur, aan de Theologische Universiteit, Wilhelminapark, Apeldoorn.

Laat hier een reactie achter2 Reactie(s):

Aart Wiersma
10 jun 2014
Hoop dat voor Gods werk de kwaliteiten van vrouwen ook ingezet kunnen worden binnen het ambt. God zette toch ook Koningin Esther in?! En Paulus roemt Junia in Romeinen 16: 7 als een van de eerste en bekendste apostelen. En God schiep ons naar Zijn beeld.
Paulien Zeeman-Lens (www.paulienzeemanlens.co
04 jun 2014
Heb vanochtend iets kunnen vertellen in Groot Nieuws Radio over vrouwelijke predikanten; en nu jouw blog over dit onderwerp - en dat allemaal op mijn verjaardag! Dat belooft wat. Hoop naar het symposium te kunnen gaan! Bedankt voor deze opsteker, Paulien

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief