Henk Medema
21
DECEMBER

Simple Church: erin, eruit

… als iemand de deur opent, zal Ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden, en hij met Mij. Openbaring 3:20 Samen eten, eenvoudiger kan het haast niet. Het brengt je dicht bij elkaar. Je deelt samen, je praat met elkaar. Kan een kerk zó eenvoudig zijn, zonder muren en verordeningen? Eigenlijk moet 't kunnen. Toch? Misschien is dit de kern van de kerk. [1] Samen (aan)bidden - je richten tot God in gebed en aanbidding. Bidden en aanbidden is niet precies hetzelfde, maar het kan wel heel goed samengaan en afgewisseld worden. Bidden: met lege handen komen om van Hem te ontvangen. Aanbidden: met gevulde handen komen om Hem iets te brengen. 'Als je bidt, zeg: Vader, mag Uw naam worden geheiligd!' (Lukas 11:2). Meer dan een liturgisch gebed in een volle kerk, waarin de voorganger voorgaat en wij allen amen zeggen. Dit is een persoonlijk gebed in de gezamenlijkheid, de community; het kan op ieder moment van de week gebeuren, daar waar twee of drie bijeenkomen en alleen maar aan de Naam denken. Om die te verheffen boven alle namen: vreugdevolle aanbidding. Om in die naam royaal te ontvangen: afhankelijk gebed. [2] Samen discipelschap oefenen - je voeten richten op de weg van de vrede. Je hele leven voor Hem, van Hem leren, Hem volgen. Er samen voor gaan. 'Vader, mag Uw naam worden geheiligd, mag Uw koninkrijk komen!' (Lukas 11:2). Dat is het Koninkrijk zoeken en de gerechtigheid die daarbij hoort, en over de rest hoef je je dan niet meer druk te maken. In je dooie eentje op zoek naar het Rijk, dat is geen leven. Samen zoeken, dát is pas een belevenis! Dit is de kerk: een ingewikkeld, veelvoudig, prachtig netwerk waarin discipelen elkaar aanscherpen in liefde en goede werken, en daarmee vrijmoedig de wereld in stappen. Waar je niet alleen op zondag een uurtje of wat op bezoek komt, maar je constant afvraagt en je laat bevragen over wat de wil en de weg van de Heer voor jouw leven is. ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft’ (Johannes 14:21). Concreet: dat ene, grote liefdesgebod dat Jezus ons op het hart heeft gedrukt, en dat weer uiteen valt in een rijk spectrum van alle mogelijke kleuren. Die stralen naar buiten toe. Missionair: sorry voor het woord. Dan gaat de deur weer open, en ga je met Hem mee naar buiten. ‘… de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God’ Openbaring 3:14 - een nieuw getuigenis, een nieuwe schepping! Is dit de kern? Het zit hier in de buurt, en hier blijf ik dus zoeken.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief