Henk Medema
13
JUNE

Social Media: digitale vergadering van gelovigen

Het symposium Geloofwaardige Sociale Media, vrijdagmiddag 11 juni 2010 bij de EO in Hilversum gehouden, had als hashtag #gsm10. Wie deze mededeling niet vat, heeft vast nog nooit getwitterd. Maar wie er wél was en alles tot zich nam, heeft minstens zoveel over Twitter gehoord dat je er nieuwsgierig naar zou worden. Wie door de nieuwsgierigheid was gepakt, was onder anderen ds. Arie van der Veer. Hij was er niet, maar in een video interview vertelde hij hoe hij – voorbij de Drees-leeftijd! – helemaal een volbloed gebruiker van de nieuwe media was geworden. Het is niet mijn bedoeling hier alle referaten en discussies samen te vatten, maar wel een beetje de smaak over te brengen. Dit symposium smaakte naar méér. Verder en meer is dan ook onvermijdelijk de enige weg, aldus de sprekers. Er is geen weg terug, zei Jojanneke van den Bosch, er is een onlesbare dorst naar verbinding. De netwerkmaatschappij zal zich alleen maar gaan verdichten, zal nooit meer verdunnen. Mensen willen vaak niet gevonden worden, maar wat je zoekt, wil je wel vinden. Google, LinkedIn en Twitter zijn maar enkele van de merken die daarin naam hebben gemaakt. Dat betekent overigens niet dat de deelnemers aan al die netwerken helemaal onkritisch alles met zich laten gebeuren. Zonder het zichzelf altijd bewust te zijn, zoekt men naar ‘iemanden’, die vertrouwd zijn, en niet zomaar naar een abstract merk. Personal branding is de manier waarop een aanwezigheid op het internet vertrouwen wint, verbindingen verkrijgt, netwerken bouwt. Dr. Jan van der Stoep had in zijn referaat onderscheid gemaakt tussen de oude verzuilde samenleving (twintigste eeuw) en de nieuwere netwerksamenleving (eenentwintigste eeuw). In een verzuilde samenleving liep de communicatie via het zender-ontvanger model. In een netwerksamenleving is communicatie geen eenrichtingsverkeer meer, maar is het publiek (voorzover je nog in die termen mag spreken) zender en ontvanger tegelijk, deel zowel als doel van de communicatie. Gezamenlijk discipelschap gaat vóór individueel apostelschap. De netwerken van de eenentwintigste eeuwse samenleving - aldus Jan van der Stoep – zijn als een digitale ‘vergadering van gelovigen’, een term die hij zou willen opvatten naar analogie van artikel 27vv van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De samenbindende kracht zit niet in de (negatieve) afbakening naar buiten, maar in de (positieve) kracht van de kern. Iedereen wordt naar eenzelfde punt getrokken door een middelpuntzoekende kracht, in zoverre hij of zij daarvoor geraakt wordt. Nadelen en gevaren? In menigte. Voordelen en zegeningen? Minstens zo talrijk. Dit symposium was voor velen een eerste kennismaking met allerlei pro’s & con’s, een goed initatief van de EO, en het begin van veel nieuwe (virtuele én fysieke) ontmoetingen. Ik ben benieuwd wat de deelnemers er zelf van hebben meegenomen, en hoop op reacties op deze blog…

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief