Henk Medema
25
MARCH

Sociale media, algemeen priesterschap, GoedGelovig

Kort vóór 1500, zoals wij allen op school geleerd hebben, werd de boekdrukkunst uitgevonden: iedereen kon alles drukken, zonder het schrijvende monnikenwerk. Kort ná 1500 vond de Hervorming plaats: iedereen kreeg zelf een rechstreekse verbinding met God, zonder tussenkomst van geestelijke ambtsdragers. We noemen dat laatste wel het algemeen priesterschap van de gelovigen, een term waarover theologisch nog wel wat nader te verhapstukken valt, maar dat doen we niet in deze blog.

Kort vóór 2010, zoals wij hebben kunnen zien gebeuren, vond de ‘uitvinding’ plaats van wat we wel Web 2.0 noemen, en begonnen de sociale media hun weg te vinden. Clay Shirky noemt zijn boek over deze trend IEDEREEN, en geeft er de ondertitel aan mee: ‘Hoe digitale netwerken onze contacten, samenwerking en organisaties veranderen’. Iedereen kan (bijna) alles doen op het nieuwe web, zegt Shirky. Vrijwel alle dingen die je zou willen doen, zijn bereikbaar via applicaties waardoor de sociale media open staan voor de gewone man of vrouw in de straat, in het park, in het bos, in de bus. De eindgebruikers worden ook de begin-produceerders. De cirkel is rond. Twitter zingt rond, Facebook stelt ons in staat elkaars gezicht te zien, LinkedIn verbindt ons met elkaar. Is dat alleen maar virtueel? Misschien in eerste instantie wel, maar daardoor worden ook de fysieke contacten vergemakkelijkt.

Ik ga later nog wel eens wat meer over IEDEREEN schrijven, maar deel in deze blog alleen een observatie: de vergelijking met de tijd rond 1500 dringt zich op. Er ontstaat een soort ‘algemeen priesterschap’. Wij, gewone mensen, hoeven geen bemiddelaars meer te zoeken om de wereld van het web te betreden. Apps zijn voldoende, en zijn vrij downloadable.

Heerlijke nieuwe wereld? Jazeker, geniet van je vrijheid! Maar bedenk daarbij wel wat dat ‘algemeen priesterschap’ ook alweer was: een nieuwe vorm van priesterschap. Priesters zijn mensen die met waardevolle en belangrijke dingen zorgvuldig weten om te gaan in Gods aanwezigheid. Ze lopen niet als olifanten door de porseleinkast (waar heb ik dat beeld ook weer ergens gelezen?). Met voorzichtigheid hanteren ze de dingen en de mensen die ze in deze virtuele wereld tegenkomen, maar die ook de échte wereld raken.

Dat kan en mag je niet roekeloos en anoniem doen. De sociale media kunnen heel makkelijk a-sociale media worden als je over mensen en situaties meningen geeft, en daarbij zelf je gezicht niet laat zien.

Ziedaar, dáárover wilde ik wat kwijt. Over zoiets als Goedgelovig, dus. Jawel, jullie zijn af en toe echt wel grappig, hoor. Maar pure satire, zonder enige relativering door humor, kan geen pure humor zijn. Pure satire is bitter, omdat (zelf)relativering bij humor hoort. En bitterheid, sorry2say, is niet gristelijk.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief