Henk Medema
28
APRIL

Society 3.0 - Kerk 3.0

Dezer dagen las ik – een beetje laat, toegegeven - het boek van Ronald van den Hoff, Society 3.0: a smart, simple, sustainable & sharing society. Meer dan interessant, in verband met de vele veranderingen in onze leefwereld, en uit hoofde van mijn vak ben ik natuurlijk speciaal geïnteresseerd in de nieuwe media. Tegelijk heb ik hevige belangstelling voor de Kerk, de gemeente, de gemeenschap waarin God woont en zichtbaar wordt. Hoe is het met het gebeuren Kerk 3.0 ? Er vielen me wat losse gedachten in, gedurende een gesprek met een auteur over kerk en jongeren. Ik geef ze in deze simpele blog maar voor wat ze waard zijn. Kerk 3.0 in kaart brengen? Dat zou me echt niet lukken. Maar ik meen een paar contouren te zien, wat bewegingen te ontwaren – en ik ben benieuwd naar wat anderen daarin herkennen. [1] Van waarheid naar aanbidding: dan denk ik aan God de Vader. Kerk 1.0 ging over de vraag wie het bij het rechte eind had. Kerk 3.0 gaat over het goede begin, namelijk het besef dat Gods waarheid voor ons véél te groot is om er eigenaar van te kunnen zijn. De elementen die je kunt zien, stuksgewijs, als in een spiegel, in raadselen, brengen je allereerst tot aanbidding. De Vader zoekt ook mensen die Hem aanbidden. [2] Van zinsontleding naar zingeving: daarbij denk ik aan het werk van de Zoon. In Kerk 1.0 kon je binnenkomen door de goede formule te zeggen, het zondaarsgebed na te spreken, en na een tijdje de zin te kunnen ontleden van de verzoening van zondaars met God. Zeker is het werk vóór ons door Christus volbracht! Kerk 3.0 maakt geen einde aan de zin, maar plaatst een komma, gaat van een formule naar een verandering van richting. En dat is per definitie een proces waarvoor God alle tijd neemt: je zou je dood schrikken (zei ‘mijn’ auteur) als Hij dat in één nachtje zou doen (zoiets als bij Kafka’s Die Verwandlung). [3] Van stelligheid naar verlangen: van het werk van de Zoon voor ons naar het werk van de Geest in ons. Een individueel, vast en stellig geloof brengt je vast en zeker in de hemel, daarin is het evangelie niets veranderd. Maar een verlangend geloof laat je de gemeenschap van alle heiligen vinden, zoekend in elkaar naar houvast, en dat stukje bij beetje vindend in het open stellen van je hart voor elkaar en voor de Geest. [4] De drie-enige God geeft mensen door het verlossingswerk van Jezus de vrije toegang tot de hemel, dat is een vaste werkelijkheid. Maar er is meer: God zoekt via mensen, door de werkzaamheid van de Geest in hen, een open toegangsweg tot de wereld. Dat is het brede thema van het Koninkrijk van God op deze aarde, hoe God gestalte vond in Jezus, en hoe de Geest in ons handen en voeten geeft aan Christus. En Zichzelf én ons openstelt voor alle mensen. Nee, een complete dogmatiek is dit niet, en dat zal het vermoedelijk wel niet worden. Maar zijn het een paar herkenbare lijnen?

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief