Henk Medema
31
OCTOBER

Sorry! Hervormingsdag: nieuwe taal-huizen

Zulllen we eens 95 tweets plaatsen over de hervorming van de kerk? Ik zag dat Rachel Held Evans met dat idee begonnen was, maar al gauw de moed had opgegeven. En ik ben helemaal niet zo’n held, dus ik begin er maar niet aan.
Op de vooravond van Allerheiligen, het belangrijke (toen nog niet rooms-) katholieke feest dat op 1 november gehouden zou worden, publiceerde Maarten Luther zijn uitnodiging voor een disputatie, in 95 stellingen. Of hij die aan de deur van de slotkapel heeft bevestigd, en hoe dat ging, is onder historici betwist. En dat kan me eigenlijk ook geen fluit schelen. De hervorming zelt is een onomstotelijk feit. Veel belangrijker is hoe een kerkhervorming in z’n werk gaat; als we dát nou eens wisten! Dan konden we morgen weer beginnen met een verandering van de Kerk. Dát zoiets nodig is, weten we vermoedelijk allemaal. (Ecclesia reformata, sed semper reformanda, mompelen we binnensmonds…)
Het was Brian MacLaren die een paar jaar geleden het boek schreef: ‘Everything Must Change’ - maar zover is het intussen nog niet gekomen.
 

Hoe gaan we dat doen? ‘Gaan we regelen’ - ach nee, laten we niet Wilders citeren. Maar serieus: hoe is een echte, totale verandering, niet een gedeeltelijke hervorming, ooit te realiseren?
Ik weet het ook niet. Maar op deze avond van Hervormingsdag doe ik toch een suggestie. Na de uitnodiging tot disputatie, gericht aan de heren theologen, formuleerde Luther zijn eerste stelling aldus: “Toen onze Heer en Meester Jezus Christus zei: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, wilde Hij dat het hele leven van de gelovigen bekering zou zijn’ (Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: "Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei.)
Het citaat is overduidelijk afkomstig uit Matteüs 3 vers 2, en het Griekse woord voor ‘bekeren’ is metanoeoo. Wij kunnen dus helder begrijpen waar Luther op doelde. Dagelijks moet een mens ‘zich bekeren’. Niet dagelijks zich bekeren om dagelijks opnieuw gered te worden, alsof één bekering daarvoor niet genoeg zou zijn: de effectiviteit van Jezus’ verlossing is krachtig genoeg om daarover eens en voor altijd zekerheid te geven. Maar wel om je iedere dag opnieuw te bedenken: oei, dat kan beter, véél beter.
Het is zoals je Nederlands (of Frans of Engels of Duits, of welke taal dan ook) leert in de omgeving waarin die taal wordt gesproken. Niemand spreekt de taal perfect. En zolang je zélf nog niet volleerd ben, blijf je jezelf corrigeren, je leven lang. Het ging niet slecht, maar ook niet helemaal goed. Sorry - dat is het goede woord. Precies: sorry! Opnieuw beginnen. Het is het eenvoudige woordje dat de president van de Hoge Raad, mr. Geert Corstens, deze week in zijn afscheidsrede aan ons allemaal heeft willen leren. (Is er nog iemand tegen wie je sorry moet zeggen, trouwens?)
Maar hervorming is meer dan één woordje. Het is de verandering van de taal van je hart en van je leven. Het is het dagelijks verbouwen, ombouwen van de behuizingen waarin wij - op traditionele of vernieuwde wijzen - onze God aanbidden, tot nieuwe taalhuizen. Sorry zeggen. Vergeving vragen én geven. Dagelijkse bekering. Taal van kleinheid, taal van waarheid, van kwetsbaarheid, van transparantie. Van liefde, agape. Taal waarin wij plotseling (het lijkt wel Pinksteren!) elkaar verstaan, en waarin de grote daden van God geroemd worden. Woorden die daden worden. Ik bedenk dat ik morgen in Rotterdam moet zijn.

Laat hier een reactie achter1 Reactie(s):

Simon Streuper
01 nov 2014
we moeten dus niet hervormd blijven, maar blijven hervormen, begrijp ik. Goed idee!

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief