Henk Medema
18
FEBRUARY

Spiritualiteitswijzer

Spiritualiteit De Spiritualiteitswijzer is er! Gewoon: www.eo.nl - en dat juist in de periode dat we veeleer de neiging hebben een Stemwijzer te zoeken. De Spiritualiteitswijzer evenwel doet niet een beroep op onze (al of niet aanwezige) politieke instincten, maar vraagt je om je spirituele poriën open te zetten. Zien, beleven, testen wat er in je zit. In Visie, het blad van de Evangelische Omroep, kreeg ik de gelegenheid publiekelijk de eerste test te doen, en werd daarover geïnterviewd. Op dat moment kwamen er nog een paar dingen méér in m’n gedachten, die ik tijdens dat interview niet kwijt kon, maar in deze blog wel. Spiritualiteit - dat vinden sommige mensen eng. De atheïsten en agnosten van deze tijd, bijvoorbeeld, mensen die de vaste overtuiging hebben dat er geen God is, of mensen die vinden dat je daarover geen zekerheid kunt hebben. Spiritualiteit hebben ze niet, zeggen ze. Het is een soort zesde zintuig dat sommige religieuze lieden in verschillende mate hebben, maar zij niet. Werkt gewoon niet. Sorry, ik heb daar niks mee. Spiritualiteit is ook een griezelig woord voor sommige heel serieuze christenen: het riekt naar kloostergangen, devote monniken, contemplatie, meditatie. Dingen die in de rooms-katholieke kerk, de oosters-orthodoxe kerken, misschien zelfs de anglicaanse kerk aanwezig zijn; erger nog: je wordt herinnerd aan een beweging als New Age. Huiverend trekken ze hun kraag op, of ze gaan er zelfs strijdvaardig voor zitten om duidelijk te maken wat er verkeerd aan is. Beide categorieën vergissen zich fundamenteel in wat er met het woord ‘spiritualiteit’ bedoeld is. Het komt van het Latijnse woord ‘spiritus’, wat ‘geest’ betekent, of ‘Geest’ met een hoofdletter als je op God de Heilige Geest duidt. Spiritualiteit is de geestelijke antenne die in iedere mens zit, door de Schepper meegegeven. Hoe die antenne precies werkt, is voor ieder individu weer verschillend, en dat laat de spiritualiteitswijzer zien. Misschien wel minstens zo belangrijk – en daar wordt je door de test op zichzelf niet wijzer uit – is de vraag op Wie (of op wie of wat) je spiritualiteit gericht is. Bij sommige mensen: helemaal op de levende God. Bij anderen: een beetje, of helemaal, op afgoden. En die kunnen van materiële aard zijn, maar ook van immateriële aard; ze kunnen zelfs heel dicht bij je eigen IK zijn, en daarin een middelpunt vinden. Het boeiende van de Spiritualiteitswijzer lijkt me nu dat mensen ‘m zullen uitproberen – misschien uit pure nieuwsgierigheid – die denken: zoiets héb ik toch helemaal niet? Ik ben toch totaal niet religieus? Nou ja, laten we eens testen… De conclusies zullen vaak verrassend zijn: ik heb er wel degelijk iets mee, ik zou er iets mee moeten doen. Spiritualiteit is de weerklank van het spreken van God in je hart, in bekering óf in afkering. Je kunt nog een boel discussiëren over de spiritualiteitswijzer. Misschien zijn er teveel psychologische factoren in verwerkt, dat kan zijn. Zeker is er te weinig aandacht voor de collectieve aspecten, want juist als spiritueel mens sta je niet alleen, dat beleef je samen met anderen die dicht bij je staan. Er is nog wel meer over te zeggen. Maar ik ben heel benieuwd hoe deze spiritualiteitswijzer mensen in hun diepste kern zal kunnen aanspreken – in een tijd waarin wij ons maar al te veel met allerlei uiterlijkheden bezig houden.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief