Henk Medema
16
JUNE

Stefan Paas en het hoekje waar je geestelijke ambitie vindt

Tijdens het Impact-congres van 14-16 juni heeft Stefan Paas als hoofdspreker nogal wat kringen in de vijver veroorzaakt met zijn toespraak over ‘ambitie’. Een verkorte versie werd geplaatst in het ND van zaterdag 15 juni, en er ontstond onmiddellijk discussie over op Twitter. Remmelt Meijer respondeerde in zijn blog http://wp.me/pq3q2-vv - en nu respondeer ik weer op beiden.

Stefan Paas hééft het niet zo op ambities. Niet zonder ironie eindigde hij zijn toespraak met de woorden: ‘Mocht je bij jezelf een meer dan gemiddelde ambitie opmerken, ga dan ergens heel stil zitten, haal diep adem, en wacht tot het overgaat.’ Want, betoogt hij: ‘onze betekenis ligt juist áchter ons’. We leven in een uiterst gecompliceerde wereld, waarin wij ons lot niet in eigen handen kunnen nemen, en dus moeten we ons niet zozeer richten op doelen, ‘targets’, maar ons leven inhoud geven door waarden.

Ik héb wel iets met deze overwegingen van Stefan. Het was aan het begin van de moderniteit dat Macchiavelli een lans brak voor wat hij beschouwde als ‘gezonde ambitie’, maar na zoveel eeuwen kunnen we de rat race van het moderne leven wel herkennen voor wat ze is: aardig voor ratten en muizen, maar zeker niet voor menselijke relaties.

Maar wat Remmelt zegt, heeft ook mijn hart: mensen die iets teweeg brengen in deze wereld, blijken (achteraf gezien…!) altijd een brandende passie in hun hart gehad te hebben, en dan niet zomaar in het algemeen, maar voor iets dat ze zeker wel scherp konden aangeven.

Noem het dan geen ‘target’. Stel dan niet de vraag waar jij over vijf of tien jaar wilt zijn. Maar laat het dan déze vraag zijn: welk niet te stillen verlangen zit er in je hart? Andy Stanley formuleerde het in zijn boek Visioneering als volgt: ‘Visions are born in the soul of a man or woman who is consumed with the tension between what is and what could be’. Dat is het precies.

Bij het streven naar ‘doelen’ ga je ervan uit dat je weet WAT je wilt hebben of zijn, bij het uitgaan van ‘waarden’ vind je ‘t het belangrijkste HOE je wilt zijn - in die zin begrijp ik de bedoeling van Stefan Paas. Er ligt een toekomst vóór ons, waarnaar wij ons mogen uitstrekken: ‘ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af!’ (zoals Paulus het zegt in Fil.3:13v).

Met ambitie is op zichzelf niets mis. Maar het gehalte aan ‘spiritualiteit’ is juist heel belangrijk. De apostel zegt elders (1Kor.3) dat we geestelijke mensen moeten worden (Gr. pmeumatikoi), geen vleselijke mensen. Het verschil zit ‘m in de gerichtheid van ons hart: op onszelf (vleselijk) of op de Heer (geestelijk). Brian Stiller, in zijn boek Find a Broken Wall, neemt een bijbels voorbeeld dat ik, voordat ik z’n boek las, beschouwde als tot op de draad versleten: Nehemia. Maar hij doet er iets verrassend nieuws mee: hij zegt dat het verlangen naar verandering in de status quo waarschijnlijk bepalend is voor wie je zelf bent, hoe je in elkaar zit, waar je voor gemaakt bent. Vind een gebroken muur, zegt Stiller, en daarachter vind je iets waar je naar verlangt, en wat correspondeert met wat God in jou gelegd heeft. Laat ik mezelf als voorbeeld mogen nemen: ik heb volstrekt geen verlangen om iemand te helpen in het oplossen van een wiskundig of technisch probleem, zelfs al zou ik dat kunnen. Maar waar een vacuum is in de persoonlijke kennis van God en van Christus, dat kan worden weggenomen door het Woord van God uit te leggen, dan gaat mijn hart sneller kloppen. Het is maar een voorbeeld.

Wat moet je dan, volgens mij, doen als je een meer dan gewone ambitie in je voelt opkomen? Precies: zoek een stil hoekje op in de stad van God, waar de muren bovenmate stuk geraakt zijn. Laat de puinhopen die je daar aantreft op je hart inwerken. En ga dan buitensporig verlangen naar het Koninkrijk van God, ga bidden, zoeken, kloppen. Als dat ambitie heet, dan mág dat van de Geest. Pas wel op: het gaat niet makkelijk weer over.

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief