Henk Medema
02
OCTOBER

STUDIEKRING: LEIDERSCHAP IN DE GEMEENTE

LEIDERSCHAP IN DE GEMEENTE vanuit het perspectief van missional ecclesiology =================================== Deze uitnodiging is uitgedeeld op het NGP-symposium 'De kerk op een kruispunt' op 2 oktober 2013 gehouden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, maar is ook voor andere geïnteresseerden bestemd.   Op dit moment overweeg ik een mogelijke doctoraats-arbeid aan de EThF Leuven, over (ongeveer) dit onderwerp; de precieze omschrijving is nog niet geformuleerd. Ter voorbereiding wil ik graag geïnteresseerden op academisch niveau maar met praktische interesse uitnodigen voor een zestal studie-avonden - datum en plaats nader te bepalen, in het midden van het land. Er wordt studiemateriaal aangegeven en er worden discussievragen ter voorbereiding aangereikt.   We gaan uit van drie aspecten van het thema, geformuleerd in drie benamingen die het Nieuwe Testament voor leiders (voorgangers, opzieners, oudsten) hanteert, en die samen een complete leiderschapsbeeld geven:   1. Opzieners (Gr. episkopoi) - visie: niet het top-down formuleren van een visie-document, maar vragen stellen, antwoorden delen, doordenken van de missie en de praktische consequenties daarvan.   STUDIE: het APEST-model van Alan Hirsch &al (The Forgotten Ways)   2. Oudsten (Gr. presbuuteroi) - relatie: hoe kunnen wij nader tot God komen, luisterend naar Gods Woord, tot Hem gaande in gebed? En ook: hoe komen wij dichter tot elkaar, hoe communiceren we met elkaar? waarover wel en waarover niet?   STUDIE: de trinitarian ecclesiology van Miroslav Volf (After Our Likeness)     3. Voorgangers (Gr. hegoumenoi) - structuur: wie is waarvoor verantwoordelijk, wie neemt welke beslissingen? en als die beslissngen er eenmaal zijn, wat voor consequenties hebben ze?   STUDIE: kerk en discipelschap en gezagsstructuren: Graham Hill (Salt, Light and a City)   De combinatie van de drie taken van leiderschap (visie, relatie, structuur): een aantal mensen (m/v) met elkaar aanvullende gaven, in interactie met de verlangens, dromen en ideeën die in de gemeente leven.   Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve het studiemateriaal en een commitment tot consistente aanwezigheid. Informatie en aanmelden: Henk P. Medema • henk@medema.nl •mob 0653194212  

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief