Henk Medema
23
JULY

Tempelbeek met eendenkroos

Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven geeft?’ - die vraag stelde Julian Richards uit Wales aan het begin van de New Wine Conferentie 2018. En het antwoord gat hijzelf: zo’n tempel is er, dat zijn jullie! Dat is de kerk. Heel precies voegde Julian eraan toe: dat is de plaatselijke gemeente. De concrete, functionerende kerk. Nee, niet de denominatie waarvan je deel uitmaakt, en die letterlijk de ‘naamdrager’ is, maar daar waar het leeft, waar het één is, gebeurt, spannend is.

Helaas (reageerde iemand) is al te vaak de kerk een vijver met stilstaand water, en veel eendenkroos.

 

Daarmee was het verhaal niet afgelopen. Er was ook op dezelfde dag  op New Wine een verwijzing naar Johannes 7 vers 18, waar Jezus dit beeld van water, stromend uit de tempel, toepast op zijn discipelen: ‘Stromen van water zullen uit je binnenste vloeien!’ En we kunnen uiteraard ook een lijntje trekken naar de Efeze-brief, waar het gaat over de Nieuwe Mens, en dan ‘de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus’ (4:13). In hetzelfde gedeelte staat dat Gods genade door Christus aan ieder van ons uitgedeeld wordt - en dat ze zo van boven naar onder stroomt, onophoudelijk, in de volheid van de Geest.

 

  

Indrukwekkend beeld, de tempel met de daaraan verbonden levensstroom! En er zijn andere beeldspraak-suggesties, waarvan sommige meer statisch zijn (‘een stad op een berg’), andere meer dynamisch (‘de kerk als Gods nieuwe taal’, en de kerk als Missio Dei), of een combinatie van beide (‘het lichaam van Christus’, ‘de familie van God’, de contrast-gemeenschap).

Er is nog meer van te zeggen, en te bedenken, en mee te doen. En dat moet (pardon: dag mág) ook inderdaad gebeuren, zo concreet en levend als ‘t maar kan. Heerlijk zwemmen in de stroom van God, bewegen waar Hij beweegt, dansen waar de drie-ene God zijn vreugde vindt. Niet in het eendenkroos. We hebben ‘t er nog wel eens over!

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief