Henk Medema
22
MAY

The Tweethood of All Believers & 25.000 redenen tot dankbaarheid

Dit was het bericht: ‘just hanging out with my son and daughter-in-law, who are visiting’ - niet echt een opvallend feit voor iemand die op allerlei plekken met veel mensen uithangt. Dit was de datum: 30 januari 2009. Ook niet bijzonder. Maar wat me wel verbaasde, was de ontdekking dat ik sindsdien bijna 25.000 tweets verstuurd heb, nét op tijd gezien om er een blogje over te schrijven (zelf-plagiaat trouwens: bijgewerkte versie van een blog uit 2012). Heel belangrijk is het niet, maar toch 25.000 redenen tot dankbaarheid.

Wat doe je op twitter? Vertellen wat er gebeurt. Iets zeggen. Informeren. Luisteren en doorgeven - voor mij was dat vooral iedere ochtend een bijbeltekst, die ik uit de Griekse of Hebreeuwse grondtekst vertaal, hetgeen me dwingt tot dagelijkse nauwkeurige Schriftlezing. En dan ook een community vormen, een groep mensen over wie je geen bal te vertellen  hebt. Daarom nu iets over The Tweethood of All Believers.

 

Op Twitter heb ik bijna 2400 volgers, maar ik heb niks over ze te zeggen Op FaceBook, LinkedIn en nog wat social media zijn het er samen nog wel meer, maar met nóg minder gezag. Als uitgever heb ik mijn loopbaan afgesloten in een matrix-organisatie, wat inhield dat precies nul personen ‘onder mij’ vielen. In het dorp waar ik jaren woonde (en in de stad waar ik nu woon), maak ik graag eens een praatje op straat, maar heb er geen enkele formeel gezag. En op zondag schuif ik de bank in van m’n geloofsgemeenschap, óók zonder enige officiële autoriteit, en groet mijn broeders en zusters hartelijk. Wat voor relatie heb ik dan met al die mensen? Heb ik iets over ze te zeggen? Moet ik ze iets proberen te verkopen? Ja, dat laatste doet een uitgever (en deed ik dus) wel. Maar in de digitale wereld, en zelfs, als je heel goed oplet, in de fysieke wereld, gaat het om iets anders. Niet om wat je voor gezag over iemand hebt, niet wat je aan iemand kunt verkopen, maar om wat je voor iemand bent. Zoals wij allemaal als gelovigen zijn: alle, de een niet meer dan de ander, priesters: mensen die elkaar de weg naar God kunnen wijzen. In de nieuwe, eenentwintigste-eeuwse digitale wereld kunnen wij opnieuw, en radicaler, leren wat dit priesterschap betekent. The Tweethood of All Believers leert ons wat we zijn voor elkaar. Het gaat niet om de organisatie, maar om de verbindingen; om een beeld uit de film Hugo te gebruiken: niet om de radertjes, maar om de relaties. Niet om gezagslijnen, maar om netwerken. Binnen institutionele organisaties wordt het leiderschap vanuit meer formele lijnen beschouwd, en in de kerk hebben we dan een dominee, een kerkenraad; een voorganger, oudsten. Maar het is de moeite waard eens te kijken naar het Griekse woord presbuterion, dat in 1Tm4:14 ‘het oudstenschap’ aanduidt, ‘het oudstenteam’ dat aan Timotheüs gezamenlijk de handen heeft opgelegd, zich eenmakend met zijn bediening, zodat zijn genadegave (Gr. charisma) bevestigd werd. Dit woord komt nog maar twee keer elders in het NT voor, namelijk in Lk22:66 en Hd22:5, waar het doelt op de verzamelde oudsten van Israël. In een organische geloofsgemeenschap lopen hier geen formele lijnen. Het leiderschap mag niet ontbreken, het moet er zijn, maar het staat niet tegenover de gemeenschap maar is er een centraal deel van. Het is zelfs niet een raderwerk in de gemeenschap, maar het centrale knooppunt in een relatienetwerk. Laat me deze metafoor mogen verbinden met twee centrale bijbelse concepten. Kracht (Gr. ischus, kratos, dunamis): de motor van de (organische) gemeenschap is zélf een kleine gemeenschap. En macht (Gr. exousia,  ‘gezag’, ‘volmacht’, ‘bevoegdheid’). Dit woord wordt gebruikt van God en van Christus, en (2Ko10:8; 13:10) van het apostolisch gezag over de gemeente, maar het wordt nergens gebruikt voor gezagsuitoefening binnen de gemeenschap, terwijl het wél (Mk14:34) het gezag aanduidt dat is toegekend aan de gemeenschap.

The Tweethood of All Believers. Je hebt nul komma niks te vertellen. Maar je vertelt intussen juist wél wat, en daardoor kun je stiekem voor mensen wat betekenen. Je blijft een leerling. Maar tot dusver denk ik toch: 25.000 redenen tot dankbaarheid. The Road Goes Ever On.

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief