Henk Medema
26
JUNE

UMOJA, Gods verhaal in ons verhaal, van Boven

Met TEAR naar Oeganda - samenvatting van mijn preek op zondag 26 juni 2016, in ‘De Ontmoeting’ in Apeldoorn - het verhaal van God in ons verhaal.

 

We zijn in deze gemeente van de traditie van de ‘vergadering van gelovigen’, al gebruiken we de term ‘De Ontmoeting’ vaker, als naam van ons  gebouw, en noemen we onszelf veeleer ‘kerk’ of ‘(evangelische) gemeente. Misschien mag ik vandaag, met jullie iets delend van m’n belevenissen in Oeganda, spreken over UMOJA VAN GELOVIGEN. In het Swahili betekent umoja ‘samenzijn’ of ‘bijeenzijn’ - nou ja, zeg maar zoiets als ‘vergadering’.

Met de organisatie TEAR zijn wij, zo’n vijftien voorgangers en christelijke leiders, een week op stap geweest in dit oost-Afrikaanse land. Het heeft ons heel erg blij en dankbaar gemaakt, als je ziet wat de Geest daar aan het doen is; maar ook wel verdrietig en boos als je de corruptie, de armoede en de ellende ziet, het werk van mensen. Eén van onze Oegandese reisgenoten moest afhaken, omdat tijdens de reis een broer van hem een verkeersongeluk kreeg, en hij overleed - niet als direct gevolg van dat ongeluk, maar doordat de stroom in het ziekenhuisje uitviel en daardoor zijn zuurstofvoorziening. Afschuwelijk.

Hoe werkt ‘umoja’? Als Schriftwoord kies ik, om het een beetje duidelijk te maken, twee teksten uit Openbaring: ‘De heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan; de stad schitterde door Gods luister. (…) Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten’ (Op21:10-12)’, en ‘Zij hebben dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen’ (Op12:11).

 

Deze reis stond in het teken van zending, maar dan niet de ‘ouderwetse’ zending die alleen maar prediking inhoudt, maar wat we de laatste decennia zijn gaan noemen ‘integral mission’, zending van de hele wereld naar de hele wereld, maar vooral ook ‘holistische’ zending voor de hele mens, in alle aspecten. Dat zijn drie W’s: het  is niet alleen Woordverkondiging, maar ook Werk-in-uitvoering (actieve hulp), en zelfs nog meer: Wisselwerking, interactieve zending.

TEAR is in Oost-Afrika, maar ook in andere landen, de term ‘umoja’ gaan gebruiken als een concept dat een diepe uitwerking is gaan krijgen, als een proces van mobilisering van de geloofsgemeenschap temidden van de bredere leefgemeenschap. Ik kan er nu maar een klein beetje van vertellen, maar het begint in ieder geval met een open Bijbel. De geloofsgemeenschap roept alle andere geloofsgemeenschappen bij elkaar, en gaat bijbelstudies doen. Studies in theologische zin zijn het niet. Het is een samen luisteren naar Gods verhaal, en daar je eigen verhaal naast houden: verbazend, het één sluit aan op het ander! En je wisselt heel open je eigen verhalen uit. De hele leefgemeenschap is welkom, ook de niet- of anders-gelovigen. Ook de imam, of de toverdokter? Natuurlijk, waarom niet - het Woord van God komt vanzelf aan het woord.

Laat me een voorbeeld noemen. Je leest Genesis 3, de zondeval. Wát, stáát daar niet meer dat mannen over hun vrouwen moeten heersen? Nee, en dat heeft er ook nooit gestaan. Het is een vloek, die in Christus zijn kracht verloren heeft, en door de Geest wordt veranderd in een nieuw leven. In Oeganda luisterden we naar een prachtige vrouw die ervan vertelde: nog maar een jaar of tien geleden mochten vrouwen geen kip eten, niet op een stoel zitten, geen mooie jurken aanschaffen, enzovoorts. Nu waren veel van die tradities afgeschaft. En jawel, ook de mannen waren blij met de nieuwe huwelijksverhoudingen...

Dit is wat er gebeurt als de geloofsgemeenschap ‘landt’ op een concrete plek in de leefgemeenschap (zoals Esther terecht kwam in het paleis van de koning) en zich afvraagt: wat zou Gods bedoeling hiermee zijn? Hoe ziet onze gemeenschap er uit, wat moet er gebeuren? ‘Wie weet of God het niet juist met het oog op deze tijd op deze plek laat gebeuren?’ (zoals Mordechai tegen Esther zei). Als we onze gemeente nu eens gaan zien, als een stad met hoge muren, maar ook met poorten aan alle kanten, ingangen en uitgangen? Als draagster van de luister van God? Als van Boven gekomen - maar moeten we ons dan niet gaan afvragen wat we dan beneden heel concreet moeten gaan doen? Open voor elkaar. Open voor God. Open voor mensen.

Er gebeurt wat in Oeganda. Het is nog lang niet klaar, maar de Geest van God is aan het werk. En wij, in Nederland, in Apeldoorn? We weten het niet, maar ‘t wordt hoog tijd om er met elkaar over te gaan praten, zelfs ook met alle kerken die in onze omgeving zijn, en dan te gaan bidden.

De laatste bijbeltekst, uit Openbaring 12, zegt waardoor de overwinning behaald wordt. Ten eerste ‘door het bloed van het Lam’, door wat God in Jezus vóór ons gedaan heeft. Ten tweede ‘door het woord van hun getuigenis’, dat is wat God în ons doet: zijn eigen Goddelijk verhaal schrijft Hij in ons leven, en de overwinning gaat komen als wij het getuigenis daarvan met elkaar delen.

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief