Henk Medema
25
MARCH

Veelvoudig verrassend: veertig Paasdagen

Hoe zag Jezus eruit? Was Hij een klein, ietwat gezet, al wat ouder mannetje? Dat is waarschijnlijk niet het beeld dat wij van Hem hadden. Het was dus echt wel even wennen, als je één van de twintigduizend mensen was die in Amersfoort The Passion 2016 kwamen bekijken, of je voegde bij de meer dan drie miljoen kijkers op televisie. Toch hebben (concludeerde ik al luisterend naar de reacties) héél velen gedacht: dat is HIJ! En vooral aan het slot, waarin Martijn Fischer de opgestane Heer op het podium zette. Dat deed hij met de liedtekst van Marco Borsato, ‘Stil zal ik zijn…’ Je zag hem, in opstandingswit, bij allerlei mensen langslopen, ze aanraken, ze aanspreken. Onzichtbaar als de wind die gaat liggen - maar ‘als je Me nodig hebt zal ik er altijd zijn’.

Ik vergat het beeld van Fischer, maar liet z’n woorden zingen in m’n hart en doordringen. Ze raakten me, en herinnerden met aan de beginwoorden van de Handelingen. Jawel, het is pas Goede Vrijdag - maar beleef ze met me mee, die veertig paasdagen.

 

Zo begon dokter Lukas zijn tweede boek: ‘Na zijn lijden en dood heeft Hij [aan de apostelen] op velerlei wijzen Zichzelf vertoond als de Levende; veertig dagen lang is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God’ (Handelingen 1 vers 3).

Dit is, valt me op, écht wat anders dan waaraan wij meestal denken bij de opstanding - namelijk aan een heilsfeit. Een feit dat weliswaar traag doordrong bij de discipelen, maar goed: als Jezus het maar telkens weer opnieuw verscheen, móesten ze het tenslotte wel geloven. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar zo denken wij vaak dat Jezus verscheen: KIEKEBOE! Ik ben er weer, zal ik het nóg eens doen? En tenslotte gingen ze geloven.

Maar dat is niet wat Lukas beschrijft. Er staat dat Hij een veelvoud aan veelbetekenende dingen deed. Zoiets als wat in Hebreeën 1 staat over al die profeten van het Oude Testament - dat was dan wel vróeger, maar het was wel heel rijk: ‘vele malen en op vele wijzen’ sprak JHWH door de profeten. Nu zijn we in het Nieuwe Testament, nu is het verlossingwerk volbracht, de dood overwonnen, en is maar één Spreker, Jezus. Maar wat Hij zegt is eindeloos rijk, je kunt er álles in terug vinden. Drievuldigheid! Vier evangeliën! Veelvoudige waarheid en werkelijkheid! Straks komt de Geest, dan wordt het nóg mooier.

Wat gebeurt hier? Houdt Jezus allemaal bijbelstudies, waar de discipelen met hun notitieblokje naast zaten? Dan zou het toch wel jammer zijn dat ze niks hebben opgeschreven…

Nee, anders, denk ik. Het onderwerp is: Gods Koninkrijk, dáárover spreekt Jezus. De plaatjes die erbij horen zijn stuk voor stuk dezelfde: Jezus laat Zichzelf zien. Dit is Gods nieuwe wereld. Hier gaat het om HEM. Dit is het paradijs, dit is de avondkoelte, hier komt God wandelen in de hof. Maar nu niet meer in de verzondigde oude Hof van Eden. In een nieuwe tuin loopt Hij van mens naar mens, raakt ze aan, spreekt ze aan. Je mag verwonderd met Hem meelopen, om je heen kijken, verder wandelen, telkens weer nieuwe dingen horen, en steeds weer het beeld van Jezus zien.

Dit zijn veertig dagen vol verrassing. En het verbazende is niet waar wíj terecht komen (na onze dood: in de hemel), nee, het onderwerp is hoe het met HEM verder gaat als het middelpunt van Gods nieuwe wereld. Hier kunnen we smaken en zien dat we de hele tijd vóór onze dood met Hem samen door Gods in leven ontspruitende koninkrijk mogen wandelen. Hij is de gezalfde Koning. Wij verlangen naar de volheid van zijn Rijk, van Hemzelf. YES!

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief