Henk Medema
03
JANUARY

Verandering!

Medema blijft bij Jongbloed, Henk gaat weg Wat blijft: Uitgeverij Medema, sinds september 2009 imprint bij Jongbloed Uitgeversgroep in Heerenveen, zal met alle uitgaven onder deze vlag blijven varen. Wat verandert: Henk Medema, uitgever bij dit imprint, verlaat per 1 april 2013 de actieve dienst bij Jongbloed. Tot deze afspraak zijn wij in goede verstandhouding gekomen. De meesten van jullie hebben gehoord en gezien dat het in het boekenvak momenteel spannend is. Ook binnen Uitgeverij Medema is dat te merken, en bij Jongbloed als geheel - trouwens bij alle boeken-uitgeverijen en bij vrijwel alle media-bedrijven. Met ‘ons’ imprint speciaal gaat het qua omzet helemaal niet goed, en de daaruit voortvloeiende vragen hebben ons in Heerenveen ernstig bezig gehouden. Een stevige herstructurering binnen de uitgeverij-onderdelen van Jongbloed is naar de mening van directie en MT dringend gewenst, en die mening deel ik ten volle. Dat betekent dat de uitgevers allemaal een tandje harder moeten werken, met heel veel aandacht voor de nieuwe structuur waarover we het in principe eens zijn geworden. Overwegingen Het is je vast niet ontgaan dat ik sinds geruime tijd een beetje ouder aan het worden ben. Daar hoef ik gelukkig niet over te klagen, maar tweeënzestig-en-een-half is toch wel mijn aantal jaren. Het zal je ook opgevallen dat ik het de laatste tijd zeer druk heb, en ik hoop dat ik je niet teveel de aandacht ontzegd heb die je verdiende. Maar terwijl ik de achtentwintig uur per week (en in de praktijk meer) werk bij Jongbloed Uitgeversgroep met vreugde en genoegen deed, was er nog meer: werk in de gemeente als (tijdelijk) ondersteunend oudste, preken in allerlei gemeenten in Nederland, met de daarbij behorende voorbereiding, pastoraal werk, breed netwerken, en veel meer. Waar ik voor nóg meer (en vaak boeiend) werk werd benaderd, moest ik veelal ‘nee’ zeggen. In deze situatie is het mij duidelijk geworden dat ik deze extra bijschakeling niet meer moet proberen mee te maken. Niet alleen dat de teruglopende omzetten extra commerciële inzet vergen, maar ook dat de daarbij noodzakelijke veranderende bijstelling van het imprint nog eens meer aandacht zal gaan vragen - en dat terwijl ik me juist in de komende tijd wilde gaan instellen op ander werk in de breedte van Gods koninkrijk. Dat is het voornaamste punt: ik ken niet het aantal jaren dat de Heer mij verder zal geven, maar ik zie wel dat er veel meer deuren open kunnen gaan als ik niet langer door uitgeverswerkzaamheden ben ingeperkt. Overeenstemmng In goed overleg hebben de leiding van Jongbloed en ikzelf in deze situatie wegen gezocht, samen met de Stichting De Wijnpers, de rechtspersoon die de voortzetting is van de vroegere Stichting Evangelische Uitgeverij H. Medema. Statutair en contractueel is vastgelegd dat De Wijnpers de inhoud van het imprint blijft bewaken, en dat zal zij ook blijven doen na mijn vertrek. Er zal gezocht worden naar een nieuwe invulling wat menskracht betreft, die het vertrouwen van De Wijnpers heeft en waarmee het imprint Medema verder gevoerd kan worden. Eind maart zal er nog een gelegenheid zijn om bij Uitgeversgroep Jongbloed afscheid te nemen, en daarvoor zullen jullie te zijner tijd een uitnodiging ontvangen. Verder… In de eerste maanden van 2013 willen mijn lieve vrouw Tineke en ik verder zoeken naar wat de Heer voor ons heeft in zijn Koninkrijk, en we proberen daarin zijn stem te beluisteren, ook door middel van anderen binnen de bestaande netwerken. Het zal wel wennen zijn: na bijna negenendertig jaar geen uitgever meer te zijn! Maar we gaan blijmoedig deze nieuwe weg, en vertrouwen ons aan Hem toe Wiens hand ons leiden zal. Een speciaal punt dat we graag met jullie willen delen: al lange tijd staat het huis en het uitgeverij-gebouw in Vaassen te koop. De tijd is niet geschikt voor verkoop, maar toch blijven we hiervoor bidden. Mogen we jullie in dat gebed meenemen? - en je weet maar nooit wat je netwerken kunnen betekenen… Wij zijn via mail en telefoon en via heel veel andere wegen bereikbaar, en staan daar graag voor open; we waarderen bij voorbaat jullie betrokkenheid en liefde.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief