Henk Medema
28
FEBRUARY

Wankelende christelijke organisaties, discipelschap, en de Kerk.

Wat heeft discipelschap te maken met christelijke organisaties? En wat hebben die dan weer met de kerk te maken? En waarom is dat belangrijk?
We voelen ons de laatste tijd eigenlijk wat verlegen met allerlei christelijke organisaties, Het gaat niet vanzelf goed met deze ‘para-kerkelijke’ instellingen. De betere tijden liggen intussen tientallen jaren achter ons. Het is na de Tweede Wereldoorlog, begonnen, ruim daarna, toen we ons als christenen steeds meer verlegen voelden met de kerk. Het idee kwam toen op on daarnaast para-kerkelijke activiteiten op te organiseren (het Griekse woord para betekent ‘naast’ of ‘bij’. Men vond (en ondervond trouwens) dat het in de kerk vaak niks werd als je van alles en nog wat wilde ondernemen. Dat had dan weer deels te maken met gebrek aan daadkracht binnen de kerk, maar ook met de secularisatie, de verdeeldheid en de verzuiling. Het schip van de kerk was niet gezonken, maar bewoog zich moeizaam. Dus werden er allerlei bootjes en sloepjes langszij gemanoeuvreerd, en die waren veel beweeglijker.
Wáren… is dat nog steeds zo? Het vaarwater is woelig geworden. Interne en externe wrijvingen, teruglopende ledentallen, financiële krapte - you name it. Het gaat niet goed.
En wat heeft dat allemaal dan met discipelschap te maken? Ik waag drie stellingen, die ik ook in m’n voorlopig laatste bijdrage aan Groot Nieuws Radio voor de microfoon heb gecommuniceerd.
 

Driemaal nadenken dus, als ‘t even kan…
[1] Veel christelijke organisaties zouden hun werkterrein veel dichter kunnen aanschuiven bij de kerken. Nog altijd gaat het vaak niet goed in de kerken, maar hoe kan het ooit beter gaan als je er wégloopt? Zelfs in de kerk is er hoop!
[2] Christelijke organisaties bevatten een deel van ons gezamenlijk discipelschap, zowel in wat we er zelf actief in doen alsook in hoe we ons geld als giften daarvoor besteden.
Dat moesten we maar niet van elkaar scheiden. Vroeger hadden wij het over de zendende kerk en gezonden mensen. Intussen ziet dat er anders uit. De kerk en de mensen zijn zowel gezonden als zendend. Zending is niet meer dat sommigen gaan en anderen hen daartoe in staat stellen. Zendig is van overal naar overal, en binnen Gods koninkrijk hebben we er allemaal een taak in.
Parakerkelijke organisaties zijn plekken waar we in de afgelopen decennia hele stukken discipelschap hebben ondergebracht: zending, evangelisatie, hulpverlening, ontwikkelingswerk, onderwijs, media. Soms goed, deels onvermijdelijk, vaak vruchtbaar, en soms kón het ook door de aard van het werk nauwelijks anders. Maar discipelschap hoort fundamenteel thuis in de gemeenschap der heiligen. Het moet de slagader zijn van de christelijke geloofsgemeenschap .
[3] Alle christelijke organisaties moeten ons helpen om als kerk in deze wereld de navolging van Jezus te concretiseren.
Deze derde stelling zal niemand meer verbazen. Toch: het is een heel ander beeld dan goedbedoelende en naar geld hengelende parakerkelijke organisaties. Die clubs hebben, het is niet anders, de noodzaak om gelden bijeen te brengen van gelovigen, en die gelovigen bevinden zich in de kerken. Helaas (of gelukkig!) zijn in het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw de kerken steeds moeiijker in kaart te brengen. Het feit dat de verzuiling en de verdeeldheid begon af te nemen, betekent dat er een veel grotere gezamenlijke visvijver kwam waar het hengelen naar euro’s moest plaatsvinden. Probeer maar eens een visvijver te markeren met stippellijnen, dat lukt niet…
Maar discipelschap wordt niet gerealiseerd door te hengelen naar euro’s. De navolging van Jezus is een activiteit van hart en ziel, handen en voeten. Waar het parakerkelijke organisaties lukt om dáár beweging in te brengen, hebben ze bestaansrecht. Zo wordt de uitdaging binnen de kerk tot een werkelijkheid. Zorg voor weeskinderen in verre landen, discipelschaps-opbouw onder studenten, internet-evangelisatie, hulp aan daklozen, media-communicatie, bestrijding van slavernij en ander onrecht, en nog veel meer - het zijn dingen die kerken moeten wíllen, maar die ze niet altijd kúnnen zonder de hulp van specialisten. Maar wel samen.
En uiteraard ben ik benieuwd naar de respons op deze stellingen!
 

Laat hier een reactie achter6 Reactie(s):

Carin v E
12 mrt 2015
Aanvulling: de kracht van synergie aldus Stephen Covey
Carin van Essen
12 mrt 2015
Sterk en waar!
02 mrt 2015
02 mrt 2015
Rien van der Toorn
02 mrt 2015
helemaal mee eens. En het wordt tijd dat zowel kerken als para-kerkelijke organisaties erkennen dat ze niet alle kennis en wijsheid in huis hebben, en ze specialisten inschakelen die over alle kerk grenzen kunnen heen dienen
Peter J. Madern
01 mrt 2015
Goed stuk! Eens en dan toch maar weer als parakerkelijke organisatie Camps4Kids de kinderen leren wat dicipelschap is door hen te leren zegenen, voor zieken bidden, voeten te wassen en zalving te onderwijzen. #wijgaandoor ????

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief