Henk Medema
08
OCTOBER

Welkom in Efeze! - Gezagsstructuur & leiding: uitnodiging voor gesprek

Welkom bij de oudsten in Efeze! Durf ik de veronderstelling aan dat het een gezellige boel was, als (misschien op een zaterdag aan het eind van de middag?) het oudstenteam van de stad Efeze bijeenkwam? Ach, ik denk van wel. Serieus ook, natuurlijk, wat zullen we nu hebben! - maar ze konden het goed met elkaar vinden. De eenheid van de Geest als band van de vrede, citeerden ze wel onderling, met een glimlach. Met z’n hoevelen ze waren, dat weten we niet precies, want Lucas had verzuimd ze te tellen, toen ze op het strand van Milete bijeen waren gekomen. Maar de locatie veronderstelt een ruime plek, dus het zullen er vast meer dan een paar geweest zijn: tien, twintig, misschien dertig? En de (wekelijkse?) bijeenkomsten werden niet in de consistorie of in een ander bijgebouwtje van de kerk gehouden, want dat hád je toen niet. Vermoedelijk in het atrium van de woning van één van de meer welgestelde christenen. Dat maakt het ook begrijpelijk dat TImotheüs erop moest letten dat het in huis bij zo’n oudste niet een rommeltje was, met losbandige zoons of dochters die het hele huis op z’n kop zetten, of erger nog: met een pa die er dan maar op los sloeg.

Waar hadden ze het over? Ook dat kunnen we maar vaag vermoeden. Misschien over de vraag hóe en wanneer de brief van Laodicea (of ook die van Kolosse) in de gemeente in Efeze moest worden voorgelezen; broeder X was er tegen, want in L. werden ze niet heet of koud van hun eigen brief, waarom moesten ze die dan in E. lezen? Maar broeder Y was ervóór, want de apostel had het uitdrukkelijk aan de gemeente in Kolosse geschreven. En tenslotte kwam zuster Z juist tijdens dat gesprek binnen met een blad vol lekkere dingen, en met een kwinkslag gaf zij de doorslag: het zou gebeuren.

Bidden, dat deden ze vast óók, in de Geest, zeker weten. Voor Paulus, de gevangen in de Heer, maar ook met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Soms liep het een beetje uit met de tijd.

Waar ze het niet over hadden? Over de kerkgebouwen, want die waren er niet. Over de kerkorde, want die moest nog worden uitgevonden. Waarover wél? Vermoedelijk over dingen die echt belangrijk waren. Was er een voorzitter? Weten we niet, doet er ook niet toe. Was er een visie-document? Weten we wél: dat was er niet, en dat misten ze ook niet.

Wat ons wél zou interesseren: hoe werd het gezag in die gemeenten in die eerste eeuw van het christendom uitgeoefend? En als we dat zouden weten, zou dat betekenen dat wij het net zó moeten doen? Schoten ze ermee op, werd de gemeente in een duidelijke richting geleid, en hóe deden ze dat dan? En wij?

We weten wél dat de gemeente in Efeze bestond uit een rijke verscheidenheid van mensen, mannen en vrouwen. Je had er mensen die apostel-achtige gaven hadden, en een gezicht wisten te geven aan de gemeente - misschien wel het gezicht van Jezus. Als sommigen woorden van de Heer spraken, waren die uitspraken verbazend herkenbaar als afkomstig van God: je wist duidelijk dat het díe kant op moest. Er waren er ook die heel vaak op een verrassende en overtuigende manier, in woorden of daden, het evangelie communiceerden; je wist ineens dat dát de kern was, gelovigen werden opnieuw overtuigd, ongelovigen gingen geloven. En mensen-mensen had je óók, die als herders over de schapen van de kudde zorg droegen. En leraars, die Gods Woord helder konden uitleggen.

(Maar, dat herken je intussen: oudsten waren niet alleen maar herders en leraars!)

Hoe het ook ging: een selectie van al deze prachtige mensen kwam bijeen, als een ‘presbuterion’, de gezamenlijke oudsten, degenen die herkenbaar waren aan leiderschap, geestelijk gezag. Daarnaast waren er natuurlijk ook helpende werkers (diakonoi), maar de oudsten c.q. opzieners gaven sturing. Ze zochten elkaar op, ze zochten Gods aanwezigheid, vroegen Hem om leiding. De Heilige Geest, die hen als opzieners over de kudde had aangesteld, leidde hen van moment tot moment.

Zo ging dat in Efeze, vroeger. Denk ik, tenminste. En nu? En wij?

Ef4:3; Hd20:17vv; 1Tm3:1-7; Ko4:16; Ef6:18vv; Ef4:11vv; 1Tm4:14; 1Tm3:8vv; Hd20:28

LEIDERSCHAP IN DE GEMEENTE

vanuit het perspectief van missional ecclesiology

===================================

UITNODIGING

In het bovenstaande wordt de situatie geschetst die je vermoedelijk kon aantreffen in Efeze of bij een andere gemeente in de eerste eeuw van het christendom. Daarmee weten we nog lang niet alles. De vraag hoe wij het nu in het licht daarvan moeten doen, in de kerken en gemeentes van de eenentwintigste eeuw, is buitengewoon actueel, en met name de vraag hoe niet alleen in Efeze, maar ook in Apeldoorn, Aduard en Amsterdam, in Zaanslag, Zutphen en Zoutelande die kerk kan worden opgenomen in de missie van God.

Op dit moment overweeg ik een mogelijke doctoraats-arbeid aan de EThF Leuven, over (ongeveer) dit onderwerp; de precieze omschrijving is nog niet geformuleerd. Ter voorbereiding wil ik graag geïnteresseerden op academisch niveau maar met praktische interesse uitnodigen voor een zestal studie-avonden - datum en plaats nader te bepalen, in het midden van het land. Er wordt studiemateriaal aangegeven en er worden discussievragen ter voorbereiding aangereikt.

We gaan uit van drie aspecten van het thema, geformuleerd in drie benamingen die het Nieuwe Testament voor leiders (voorgangers, opzieners, oudsten) hanteert, en die samen een complete leiderschapsbeeld geven:

1. Opzieners (Gr. episkopoi)

- visie: niet het top-down formuleren van een visie-document, maar vragen stellen, antwoorden delen, doordenken van de missie en de praktische consequenties daarvan.

STUDIE: het APEST-model van Alan Hirsch &al (The Forgotten Ways)

2. Oudsten (Gr. presbuuteroi)

- relatie: hoe kunnen wij nader tot God komen, luisterend naar Gods Woord, tot Hem gaande in gebed? En ook: hoe komen wij dichter tot elkaar, hoe communiceren we met elkaar? waarover wel en waarover niet?

STUDIE: de trinitarian ecclesiology van Miroslav Volf (After Our Likeness)

3. Voorgangers (Gr. hegoumenoi)

- structuur: wie is waarvoor verantwoordelijk, wie neemt welke beslissingen? en als die beslissngen er eenmaal zijn, wat voor consequenties hebben ze?

STUDIE: kerk en discipelschap en gezagsstructuren: Graham Hill (Salt, Light and a City)

De combinatie van de drie taken van leiderschap (visie, relatie, structuur): een aantal mensen (mannnen én vrouwen) met elkaar aanvullende gaven, in interactie met de verlangens, dromen en ideeën die in de gemeente leven.

Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve het studiemateriaal.

Informatie en aanmelden: Henk P. Medema • henk@medema.nl • mob 0653194212

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief