Henk Medema
31
MAY

Wij kiezen NIET voor eenheid

Het is drieëneenhalf jaar geleden, op 6 oktober 2012, dat in de regen op het Malieveld in Den Haag een aantal christenen uit allerlei kerken bij elkaar kwam. Er werd een boek in dezelfde tijd gepubliceerd, onder de titel ‘Wij kiezen voor eenheid’. Een kleine vijfduizend handtekeningen kwamen onder een manifest te staan. Er werd een lied gelanceerd ‘Wij kiezen voor eenheid’ door Peter en Carin van Essen. Op allerlei manieren waren er samenhangende actviteiten, zoals de Nationale Synode en het Nederlands Christelijk Forum. Het leek allemaal breed te landen in de vele kerken en kerkgenootschappen die Nederland rijk is. We zagen het licht. We zagen het zitten, die eenheid.

Serieus? Maar wij kiezen niet voor eenheid. Of tenminste niet met ons hele hart.

 

Laat het duidelijk zijn: de keuze voor eenheid is niet ónze keuze, maar een plan van de drie-ene God, Vader, Zoon, Geest. Maar je zou toch verwachten dat wij daarop hartelijk en krachtig AMEN zeggen.

Niet echt, lijkt me, na een aantal jaren.

1. Eenheid is meer dan over kerkmuren heen gluren - maar elkaar royaal en vrijmoedig ontmoeten, en van elkaar horen: wat is je geloofsverhaal? Vertel, deel dat wat je met de Heer hebt meegemaakt! Waar dit af-en-toe gebeurt, daar zie je: dat is goud. Maar op landeljke schaal is het nog niet van de grond gekomen. Gelukkig gaan we met de Stichting Geloofsgesprekken, samen met de Nationale Synode en het Nederlands Christeljk Forum, na de zomer van start met GELOOFinGESPREK, onder het motto: ‘eenheid die hoop geeft’.

2. Eenheid is: geen onenigheid door onderlinge geschillen en verschillen. Theologische publieksdebatten worden vaak te bijterig, brengen al gauw meer scheiding dan ons lief is. Een exclusieve houding is hoe dan ook fout: mensen buitensluiten die over iets anders dan over de kern niet denken zoals wij. Op dat punt lijkt gelukkig enige voortgang gemaakt te zijn - of ben ik te optimistisch?

3. Eenheid is: geen tweeheid - en daar hebben we nog een hele klus aan. We denken eigenlijk dat we dat óók wel goed doen, maar dat valt tegen. Het is vaak: jij hebt jouw christelijke geloof, en ik heb het mijne, en dan doen we dat toch allebei op ons eigen stekkie? Gods luisterrijke openbaring doubleren we in onze kerk, en stiekem concurreren we met elkaar, en we fluisteren: wij doen het beter; kom, wordt lid van ónze club!

4. Eenheid is gericht op de wereld om daarin Gods missie te verwerkelijken, zijn verlangen dat er geloof ontstaat in Hem, een plan waarmee Hij niets minder dan álle mensen op het oog heeft. Die gerichtheid op de wereld moet concreet worden in Gods koninkrijk, met de laarzen in de blubber en met echte liefde voor Gods kostbare mensen, hen opzoekend waar ze zijn.

Wij kiezen voor eenheid. Echt waar? Er is nog een boel te doen…

 

Laat hier een reactie achter2 Reactie(s):

Paramaribo
24 jul 2016
Ik was erbij en heb dit geweldig initiatief persoonlijk met grote blijdschap begroet en had ook echt gehoopt dat dit verder zou groeien als een verhoring van het Hogepriesterlijk gebed uit Joh.17: Een Filadelfische eenheid van allen die in Christus Jezus zijn. We zijn nu 4 jaar verder en zoek waar dit toen aangestoken vuur op het altaar nog steeds brandt. De vraag reist, of dit verder groeien naar eenheid echt wel alleen mogelijk is onder de kerkelijke leiders, die helaas toch heel vaak conform Haggai 1 bezig zijn en blijven met hun eigen al- of niet doortimmerd huis. Of....., zou de verdere aanwakkering van dit vuur, niet eerder gezocht moeten worden vanuit de 'wachters op de muren' (Intercessors) conform Jesaja 62 ??
waldens
04 jun 2016
Dus als ik het goed begrijp, zegt u hiermee dat het eenheidsinitiatief vanaf Malieveld oktober 2012 nu in juni 2016 blijkt niet te hebben gewerkt. Nu kunt u in zekere zin weer opnieuw beginnen. Hebt u ooit overwogen dat deze weg een verkeerde weg is en NIET door de hemel bevestigd wordt ?

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief