Henk Medema
03
MARCH

WIJ WERKEN VOL VREUGDE AAN EENHEID

Het regende op het Malieveld in Den Haag, op 6 oktober 2012. Ik was er niet bij, maar ik weet nog precies waar ik op dat moment was - net zoals bijna ieder van ons exact kan vertellen waar we waren op Nine Eleven, dinsdag 11 september 2001 (ik was op een bestuursvergadering van onze uitgeverij in Maarsbergen). Op die 6e oktober verbleef ik in Chicago voor zakelijk overleg, logeerde bij goede vrienden en preekte de zondag erna in een gemeente die ik goed kende. Maar wat jammer dat ik niet bij de beweging WIJ KIEZEN VOOR EENHEID kon zijn! - allemaal vrienden van diverse denominaties, die samen een boek geschreven hadden met diezelfde titel, en schouder aan schouder op het Malieveld stonden. Wat toen nog maar net was begonnen, is gebleven, geworteld, gaan groeien. De Nationale Synode (later mocht ik deel uitmaken van de Stuurgroep ervan). En het Nederlands Christelijk Forum, die sindsdien jaarlijk retraites houdt. De Stichting Geloofsgesprekken die mensen vanuit verschillende stromingen met elkaar in gesprek brengt. Dit is een beweging die ‘missional’ is, die gaat over eenheid, maar geworteld is in zending. Mensen, door de Vader in de Zoon in de kracht van de Geest voortgestuwd.

 

Als wat Ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben.(Johannes 10:37v.)

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij; ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. (Johannes 17:20v.)

 

Wat doen we nu eigenlijk met z’n allen, vanuit die beroemde gebedswoorden van Jezus? Is het een kerkelijke eenheid waar het nu om gaat? Een beetje wel, misschien zelfs veel. We krijgen steeds helderder in het oog dat Nederlands Gereformeerden en Gereformeerden (moet er ‘vrijgemaakt’, tussen haakjes achter?) bij elkaar horen, dat ‘broeders (en zusters) van de Vergadering van Gelovigen één zijn met baptisten en pinkstermensen, dat allerlei protestantse kerken (PKN) serieus verbonden blijken te zijn met massa’s bezoekers van Opwekking. We zijn er blij mee, vegen een traantje weg en zingen liederen die we intussen allemaal kennen. Soms de armen in de lucht. De handen uit de mouwen: zullen we maar niet eens samen aan het werk gaan?

Is dit nu in de kern een kerkelijke eenheid? Of is het eigenlijk een goddelijke eenheid, samengesmeed (als je die uitdrukking kunt gebruiken) met de Drie-eenheid, het wezen van God? Het is minder, omdat wij veel kleiner zijn dan God. Het is méér dan de theologische drievuldigheid van JHWH, van Vader, Zoon en Geest. Het is concreter, kleiner, werkzamer: op dezelfde manier waarop de Vader concreet actief was in de Zoon die door de Geest het instrument was van Gods werk.  Het is echt méér dan een kerkelijke eenheid. Het is een roepingseenheid. Wij allen die Gods roep hebben gehoord en verstaan, worden door Hem op sleeptouw genomen, en zijn niet meer te stoppen. We herkennen elkaar en gaan samen op weg. Ga je mee? Dan vertellen we elkaar onderweg wel hoe het allemaal gaat - dat is iets dat we stap voor stap verder mogen leren. We zijn er nog niet…

 

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief