Henk Medema
19
FEBRUARY

Zending: heel, één

De Heer, je God liefhebben met HEEL je hart, HEEL je ziel, HEEL je kracht en HEEL je verstand. Integraal - dat woord staat niet in Lukas 10 vers 27, maar wel het Griekse woord ‘holos’, ‘[ge]heel’, en dat betekent hetzelfde. We spreken over een [w]holistische manier van denken, en je herkent daarin het Engelse woord ‘whole’. Wel eens gehoord van Integral Mission? Het woord ‘mission, ‘zending’ is natuurlijk bekend, en integraal betekent ‘samenhangend’, één geheel. De term Mission Intégral is geïntroduceerd door de Zuid-Amerikaanse missioloog René Padilla. In maart gaan mijn vrouw Tineke en ik er wat meer kennis mee maken, tijdens een vakantieperiode in Zuid-Afrika, in een TOT (training-of-the-trainers) cursus. Nu klinkt dat heel ver weg, en dat is het ook - maar in Nederland is hetzelfde mogelijk, en wenselijk. We geven, vooraf, een beetje een idee waar het om gaat. (1) Jij bent één. Je bent me d’r eentje - een uniek schepsel van God. In Psalm 86 bidt de dichter: maak mij één. Geef mij een focus, maak me gericht op de kern. Zoals de berijmde versie zegt: ‘Neig mijn hart en voeg het saam / tot de vrees van Uwen naam.’ Je bent niet gedeeltelijk in de zending, en voor een ander deel een gewoon mens. Je bent niet soms een discipel van de Heer, en op een ander moment zwoegend aan je eigen loopbaan, toegewijd aan je gezin, of relaxt vakantie houdend. Jezelf, je gewone leven mét Jezus, breng je mee in een wereld zonder Hem (2) De Kerk is één. Wij kíezen niet voor eenheid, wij zijn samen het ene Lichaam, we zijn de belichaming van Christus Zelf, Jezus’ handen en voeten. Lang hebben wij gemeend dat ‘t ook wel bij stukjes en beetjes kon: een deel van de kerk actief in de zending, terwijl een ander deel collecteert op zondagmorgen. Kerken in de westerse beschaving zendend en predikend, en daartegenover kerken in het zuiden en oosten ontvangend. Of weer een andere tegenstelling: sommige denominaties of plaatselijke kerken lopen zich in het zweet, anderen voelen zich niet zozeer geroepen, hoogstens om een duit in het collectezakje doen. Nee! Elk stukje van Gods gemeente deelt in Gods missie. Zoals de drieëenheid, Vader, Zoon en Geest, als totaal betrokken was in de zending van de Zoon. Jezus Zelf was het evangelie. En nu Hij in de hemel is, mag je zeggen: de Christus. Of ook: de Kerk is zélf het evangelie. Ze brengt niet het evangelie mee als een ‘iets’ dat buiten haar staat, maar ze gaat midden in het leven staan, waar alle ellende is: pijn, zonde, corruptie, oorlog, honger, dood en verderf. De Kerk is één, maar is niet monolithisch, niet van graniet. Elk partje en deeltje is weer verschillend, ieder mens is me er ééntje. Iedere plaatselijke kerk is zendend én ontvangend, op elke plek weer anders. Prachtig is dat. (3) Het leven is één. De wereld is in stukken uiteengevallen, en dat is verkeerd: landen hebben ruzie met elkaar, naties maken oorlog, huwelijk en gezinnen vallen maar al te vaak uit elkaar - eeuwig zonde is dat, letterlijk en figuurlijk. De wereld is gefragmenteerd, en dat is maar goed ook. Als we onze voordeur uit stappen, betreden we een wereld die er elke keer weer anders uitziet - en wij kunnen niet (zelfs niet met ‘christelijke’ autoriteit) zeggen dat het allemaal volgens ónze normen moet. De kosmos is op een prachtige manier vol verscheidenheid; waar dat geen zonde is, kun je het vieren. Mais in een akkertje stoppen, een waterput slaan, mensen leren omgaan met hiv infectie - dat klinkt als Afrika. Maar een buurthuis openen in Bedum, Nederlandse les geven aan allochtonen in Utrecht, of een digitaal netwerk vormen voor yuppen in Amsterdam, dat is gewoon Hollands. Toch?

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief