Henk Medema
07
OCTOBER

Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei: schrijf!

Studeren en schrijven: heerlijk werk. Boeken uitgeven: leuk geweest, meer dan dertig jaar van m’n leven. En blijft vast wel leuk werk.
Van het eerste college, toen ik begon aan m’n rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen, herinnerde ik me nog één ding. De professor gaf ons allen het advies mee: je moet nu in dit vakgebied gaan lezen wat je leuk vind. Wat nou dan? Jawel, legde hij uit: wat je leuk vindt, daar ben je voor gemaakt, dat zit in je, en dat moet eruit komen; zo kom je er het beste achter wat jouw bijzondere begaafdheid is.
Nu ben ik vierenzestig. En ik ga weer studeren. Gewoon: omdat dit thema mateloos boeiend is, en elke keer als ik er weer aan denk, blijft die hardnekkige verwondering: de Kerk. Wat is dat toch, de Kerk, de Gemeente van God, de vergadering van alle ware Christus-gelovigen? Wat is het, hoe werkt het, in hemelsnaam? Waar vind je Christus, en hóe? en hoe werkt Hij?
In de afgelopen tientallen jaren kon ik telkens weer een hapje van de randen van dit onderwerp meenemen - en uiteindelijk heb ik toch nog een kleine veertig boeken geschreven, over een veelheid van onderwerpen Nu hoop ik dat de Heer me de tijd en de energie geeft om er diep in te duiken. En daarbij mezelf maar onderwerpen aan de strenge discipline van de academische wereld. Deze week heb ik, na vele vóórgesprekken, een aanvraag ingediend voor een promotiestudie aan de ETF (Evangelische Theologische Faculteit) in Leuven.
 

Kerk
… of all places. You don’t wanna caught dead there, om de uitdrukking maar te gebruiken waarmee je zegt dat het er soms drie keer niks is. Maar soms is het (drievuldig zelfs!) wél heel veel, als diezelfde kerk wakker wordt, zich binnenste buiten keert naar de wereld. Missional Church, zeggen we dan: dat is de Kerk wezenlijk, net zoals onze God Zelf ‘missional’ is. Het gaat niet alleen over zendingsprojecten die de Kerk dóet, maar om wat ze essentieel ís. Maar als het tot zo’n ontwaken komt op onverwachte plekken in de Kerk, dan zie je ook al gauw wrijving ontstaan. Ambten, besturingen, wat is dat? Denominaties, bovenplaatselijke kerkelijke verbanden, wat is dat allemaal? Dat levert nogal eens moeilijkheden op. Daarom ga ik me ook intensief bezig houden met vragen van governance, bestuurlijkheid.
 
‘En toch beweegt zij…’
… moet Galileo hebben gemompeld, naar aanleiding van zijn visie op de totale, copernicaanse omwenteling van het beeld van ons zonnestelstel; hij doelde uiteraard op de aarde. Zulke bewegingen zie je in de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw gebeuren. Er beweegt heel wat in de kerken en gemeenten, en ook in positieve zin: niet alleen maar circulation of the saints, voordeur in, achterdeur uit.
Bij die beweging moet je juist ook weer serieus stilstaan. Er is veel te weinig systematische reflectie over de beweging in de Kerk. Er zijn, gelukkig, doeners. Er zijn ook, prijs de Heer, duwers. Er zijn (daar moet je maar eens over nadenken) te weinig denkers. Ik wil denken, studeren en schrijven, maar wel in een directe verbinding met het werkveld: go where the action is. Daartoe heb nauwe contacten aangeknoopt met de Evangelische Alliantie, en met andere ‘clubs’ die zich bezig houden met gemeente-vernieuwing, en daaraan verbonden discipelschapsvragen.
Laat me denken. Maar laat me niet met rust. Laat me duwen, zoals omstander een vastgelopen auto in de sneeuw helpen aan te duwen. Bel me, mail me, spreek me aan, want ik wil niet alleen de theorie in kaart brengen, maar ook met de praktijk geconfronteerd worden. Graag kom ik, tussen de studie door, luisteren of praten. En als bijbelstudies of preken helpen, dan gaan we daarvoor.

Is het al helemaal duidelijk? Nee. Ik ben nog in overleg met andere universiteiten, met name in Zuid-Afrika. De kwestie van tijd en financiën vraagt aandacht en oplossingen. Maar we zijn nu wel zover dat het openbaar mag worden. En als ik daar nog om mag vragen: gebed. Zo eenvoudig, zo belangrijk.

Laat hier een reactie achter3 Reactie(s):

Theodor van der Waard
23 okt 2014
Ik voel iets van diezelfde bevlogenheid en heb evenzeer de wil om daar steeds over in gesprek te zijn. We leven wat dat betreft ook wel in een spannende tijd waar facebook, blogs en twitter ieder hun eigen mogelijkheden bieden om in gesprek te zijn. M.i,. zijn wat dat betreft de mogelijkheden tegenwoordig groter dan vroeger. Een gesprek met een "wild"vreemde over dingen van God was toch wel een unicum vroeger. Tegenwoordig met de sociale media beslist veel gemakkelijker. Hopelijk ga je in die diepduikstudie ook tijd en aandacht besteden aan juist dat aspekt. Bij gedachten/vragen daarover geef ik ook graag feedback. Het gemakkelijkst misschien via facebook maar uiteraard via mail.
Ronald
08 okt 2014
Mooi om je passie hierin te zien Henk en iets daarvan te delen ook. Ik hoop dat je hierin je weg zult vinden. En Gods weg met jou gaat ook door merk ik, zoals ik dat eerder vaker van dichtbij ook heb meegemaakt :) Mocht je daar behoefte aan hebben, dan ben ik als denker en doener beschikbaar bij voldoende tijd en gezondheid ;) Ik hoop dat je goede begeleiding en financiƫle resource vindt bij je onderzoek. Ik heb de indruk dat een interdisciplinaire benadering weleens zou kunnen helpen bij de doelstelling die ik in je verhaal lees. Onder meer vanuit de godsdienstsociologie zie ik wel nuttige mogelijkheden die kunnen verhelderen over de beweging van de kerk in relatie tot een bredere sociale context. Misschien ook vanuit interculturele (antropologische) invalshoek. En als ik toch bezig ben met ongevraagd advies ;) misschien in de vorm van een 'open vertelling' ipv een 'theorie'. Beetje in de lijn van Charles Taylors vertelling van zijn 'Secular Age' maar dan met transities in de beweging van de kerk (...), zodat paradigmatische veranderingen ook boven water komen. Deze openheid is in deze dagen (na post-structuralisme en postmodernisme) wel erg nodig en nuttig lijkt me. Ik heb de indruk dat veel theoretiseren in dit opzicht vast loopt zodat theorieƫn uiteindelijk minder bruikbaar en ondersteunend worden voor een praktische benadering in het toch vaak zeer contextgevoelige kerkgebeuren. Dat is wel mijn ervaring met de missionaire activiteiten waar ik aan deelneem. Vandaar de link met (godsdienst-)sociologie. Maar het lijkt me een mooie uitdagende onderneming voor je :) Ik ben heel benieuwd en wens/bid je hierin veel moois toe met een met wijsheid en plezier ook! Maar je enthousiasme is velen al bekend :) Het ga je goed Henk!
God give me work, till my life shall end and
07 okt 2014

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief