Henk Medema
25
MARCH

Zuid-Afrika: veelkleurig paradijs met donkere randen

Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?

Psalm 118:6

In Heidelberg, Zuid-Afrika, zagen we aan de straat een bordje bij een antiekwinkeltje met deze bijbeltekst. Uit Psalm 118, de hosanna-psalm, Palmpasen! Een woord van God, om mee te nemen van onze drieweekse reis. Onze vakantie én betrokkenheid bij Gods werk in dit land is teveel om samen te vatten. Een paar impressies.

Een trotse vrouw in een dorpje in KwaZulu Natal deed haar voorraadschuurtje open: stampvol maiskolven! Complimenten voor het resultaat van het opvolgen van het onderricht van Foundations For Farming. De gesprekken in het dorp gingen over Jezus, maar ook over land- en tuinbouw op kleine schaal.

‘Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap’ zongen de Afrikaanse kinderen, in het Hollands, na de kerk in Phuthadithjaba, in de Vrijstaat. Dat hadden ze geleerd van een stel Groningse studenten van het Menso Alting College, tijdelijk verblijvend in Crossroads Adventure Academy, in de Drakensbergen. Hun opdracht en uitdaging was Integral mission, onder andere het verbouwen van gewassen in kleine tuintjes, en voorlichting over hiv-aids op scholen, naast het inzetten van ‘extreme sports’ en een ‘boots camp’ volgens de methode van John Eldredge (‘De Ongetemde Man’). We mochten ons kort bij hun kamp voegen.

Vijf dagen lang in Pretoria een Training-of-Trainers cursus over Integral Mission, een wholistische benadering van zending, onder leiding van Cor en Elsa Snieder en Els Nijman (C-A-N). Met mensen uit Zuid-Afrika, Zimbabwe, Korea, en andere landen, leiders van organisaties die zich intensief wilden verdiepen in deze manier van denken en doen van zending. Niet alleen Jezus in je hart, maar een christelijke gemeenschap als handen en voeten van Jezus. Er gebeurde heel wat in deze kleine groep, óók met ons.

Vakantie was het ook, in - laten we zeggen - de helft van de dagen en uren. Zuid-Afrika is een soort madurodam van de hele wereld. Alles, bijna alles vind je er. Je reist over zandwegen naar dorpjes van hutten, maar ook over snelwegen waar je dan een jonge koeien- of geitenhoeder aantreft langs de berm, die tussendoor even op z’n smartphone zit te googlen en whatsappen of gewoon te bellen. Bij de grote agglomeraties vind je 'malls' met fonteinen en plaza’s en terrassen waar je heerlijk kunt eten en alle luxe artikelen kunt kopen, en waar de Hummers, BMW's en 4WD's af en aan rijden. En op het parkeeerterrein proberen een paar jongens wat handel te drijven met een zakje sinaasappels. Chistelijk is dit land vaak, want overal zijn kerken te vinden, en aan de straat adverteren ministries met grote billboards. Mannen en vrouwen in keurige kleren met dikke bijbels onder de arm, onderweg naar bijbelstudies. Talloze grote en kleine kerken. Beweging van de Geest, maar ook treurige en ingewikkelde situaties.

Dit is een land met onafzienbare natuurgebieden, adembenemende uitzichtspunten, vol onverwachte ontmoetingen met de mooiste dieren. Het is een paradijs. Maar vlak daarnaast ligt het andere Zuid-Afrika, dat de gruwelijke merktekens van de zondeval draagt. Corruptie, natuurlijk per definitie niet zichtbaar, letterlijk en figuurlijk de donkere randen van de economie in dit regenboogland. Criminaliteit, geweld, en hoge hekken om de rijken daarvan te vrijwaren. Sociale wantoestanden. Dolende miljoenenvoudige migrantenstromen uit allerlei andere Afrikaanse landen, van de ene berooide en chaotische township naar de andere. Pure armoede. Gebrek aan de meest elementaire levensbehoeften. Honger.

‘Ach Heer, geef toch heil: hosanna!’ - ‘Ach Heer, laat het ons toch goed gaan!’ (25). Zo wordt het uitgedrukt in Psalm 118, vrij zeker de lofzang die Jezus met zijn discipelen zong na de instelling van het avondmaal. Straks gaat Hij de dood in. Dit is zijn lied voor de laatste uren. En dit is, in vs.25, de éne verlossing, integraal, maar wel met twee aspecten: levens reddend én levens veranderend.

Levens reddend. Jezus kwam als Heiland om onze ziel te redden van de hel, om mensen die niets hebben alles te geven voor de hemel.

Levens veranderend. De Koning, onze Heer, kwam ook om arme mensen rijk te maken, blinde mensen ziende, lamme mensen te doen lopen, gevangenen vrij te maken, heelheid te brengen voor mensen die totaal stuk zitten. Gods Geest was op Hem, om te verkondigen het aangename jaar van de Heer.

Of om het anders te zeggen: Jezus is niet op aarde gekomen als CEO van een donororganisatie, met op zijn kaartje JESUS MINISTRIES: Jesus Christ, Founder & President, voorzien van euro’s en dollars, om royaal uit te delen.

Integral Mission is dit inzicht: dat je in een land als dit niet maar gewoon kunt zeggen dat mensen hun hart aan Jezus moeten geven. En dat je er ook niet komt door geld te komen doneren om de armoede op te heffen.

Integral mission brengt de dingen bij elkaar die echt belangrijk zijn, en brengt mensen bij elkaar, in gemeenschappen van discipelen. Je geestelijke redding is puur genade. Maar de andere kant van de verlossing: fysieke, psychische, mentale en emotionele levensverandering - die gaat je alles kosten. Daarvoor is maar één weg: zijn discipel worden.

Hier kun je alleen maar landen op dezelfde manier waarop de nieuwtestamentische Gemeente landde in de wereld van het Romeinse rijk. Als contrastgemeenschap. Als groep van discipelen, allemaal hard bezig zijn te leren om de dingen ánders te doen, en die dan weer nieuwe discipelen traint, om op hun beurt ook anderen te kunnen discipelen (2 Timotheüs 2 vers 2).

En daarin langzamerhand iets gaan lijken op Jezus, die zijn werk hier op aarde op dezelfde integrale manier is komen doen.

Laat hier een reactie achter0 Reactie(s):

Recente artikelen

12
september
Ik houd mezelf JHWH voor, voortdurend’ (Psalm16:8) ‘Waak over mij, God!’ (Psalm 16:1)   Soms (vaak, misschien wel altijd) weet

Lees verder >>

01
september
interTXT   U6   Vijfentwintig kilometer boven NImes vind je zonder problemen het plaatsje Uzes. Wij zijn daar wel eens

Lees verder >>

23
july
Zou het niet prachtig zijn als er zo’n tempel was, net als bij Ezechiël, waaruit een rivier stroom die leven

Lees verder >>

Bekijk het blogarchief